Türk Edebiyatı 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı;
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları,
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...

Bu dizelerin şekil ve içerik özellikleri incelendiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Nazım Hikmet Ran
 • Namık Kemal
 • Orhan Veli Kanık
Soru 2

I. Oktay Rıfat içe dönük, maneviyat çı, bireyci şiirin başarılı örneklerini vermiştir.
II. Cahit Külebi, 1940-1950 yıllarında memleket sevgisi, aşk, hasret ve hüzün gibi temalarda lirik şiirler yazmıştır.
III. Behçet Necatigil, şiirlerinde büyük şehrin içinde kaybolmuş insanın kırık, karanlık, karmaşık duygularını yansıtmıştır.
IV. Fazıl Hüsnü Dağlarca, şiirlerinde gerçeküstücü bir üslupla Türk – İslam mistisizmini ifade etmiştir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 3

Aşağıdaki romanlardan hangisi Anadolu köy ve kasaba hayatının acıklı hâllerini gerçekçi bir şekilde anlatır?

 • Kuyucaklı Yusuf
 • Fatih - Harbiye
 • Eylül
 • Aşk-ı Memnu
Soru 4

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Halide Edip Adıvar – Kalp Ağrısı
 • Peyami Safa – Fatih - Harbiye
 • Reşat Nuri Güntekin – İbiş’in Rüyası
 • Yaşar Kemal – Ölmez Otu
Soru 5

Deneme türünün aşağıdaki anlatı türlerinden hangisiyle konu ve içerik yönünden benzerliği vardır?

 • Mesnevi
 • Gezi yazısı
 • Öykü
 • Sohbet
REKLAM
Soru 6

Ekonomik yapı ile ahlaki yıkım arasındaki organik bağı gözlemlemiş, bu durumun bireylerin iç dünyasına olan etkisini yakalamış bir tiyatro yazarımızdır. En önemli tiyatro eserleri “Kadınlar Arasında, Atlarla Filler, Yağmur Sıkıntısı’’dır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Peyami Safa
 • Melih Cevdet Anday
 • Oktay Rıfat Horozcu
Soru 7

Deneme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Eskiden bu yazılara “kalem tecrü­besi” denirdi.
 • Bilimsel konulara ağırlık verilir.
 • Kesin sonuçlara varmak amaç­lanır.
 • Manzum olarak yazılır.
Soru 8

Edebiyatı, sanatı kendime dert edinmiş bir adamım. Gece gündüz edebiyat düşünürüm, şiir düşünürüm. Sevdiğim bir şiiri tanıdıklarıma okumadığım yahut bir edebiyat sorusu üzerine tartışmaya girişmediğim günleri yaşadım saymam. “Bugün Türkiye’nin önde gelen edebiyatçısı kimdir?’’ diye sorarlarsa beni gösterebilirsiniz.
Bir denemeden alınmış bu parçaya göre kendinden bu şekilde söz eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Edebiyat üzerine kafa yormaktadır.
 • Birçok farklı türde eser vermiştir.
 • Hayatını sanata adamıştır.
 • İyi bir edebiyatçı olduğunu düşünmektedir.
Soru 9

Tanzimat Dönemi’nde başlayan Türk gazeteciliği, 1908’den sonra önemli ilerlemelere sahne olmuştur. Bu dö­ nemde ________ , ________ ve ________ gibi gazeteciler başmakaleleri ile ün kazanmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Ahmet Emin Yalman
 • Asım Us
 • Nurullah Ataç
Soru 10

I. Yalın bir dil, renkli ve sürükleyici bir anlatım kullanılır.
II. Gözlem önemli bir yer tutar.
III. Olağanüstü varlıklara ve olaylara yer verilir.
IV. Kanıtlayıcı anlatım ön plandadır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri gezi yazısı türüne ait değildir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi günümüz gezi yazarlarındandır?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Zeynep Oral
 • Ahmet Haşim
 • Cenap Şahabettin
Soru 12

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin anı türünde eseri yoktur?

 • Ahmet Rasim
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Mehmet Âkif Ersoy
Soru 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • Bir Adam Yaratmak
 • Balıkesir Muhasebecisi
 • Tuna Kıyıları
 • Midas’ın Kulakları
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerin özelliklerinden biridir?

 • Halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmaları
 • Ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak yeni bir şiir akımı başlatmaları
 • İçe dönük, maneviyatçı, bireyci şiirin başarılı örneklerini vermeleri
 • Günlük konuşma diline, açık söyleyişe karşı çıkmaları
Soru 15

Orhan Kemal’in kendi roman ve öykülerinden oyunlaştırdığı eserleri, tiyatromuzda toplumcu gerçekçi yaklaşımın başarılı örnekleri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu örneklerden biridir?

 • Cem Sultan
 • Bekçi Murtaza
 • Hürrem Sultan
 • Boş Beşik
Soru 16

Yirminci yüzyılın son yirmi yılında yazdığı yirmiden fazla oyunuyla seyirciyi hayata; alışkanlıkların engeline takılmadan yeni bir gözle bakmaya, vicdanları doğrulara açmaya, en çok da körelmiş zekâları bilemeye çalışmıştır. “Cumhuriyetin Kızı, Maskeli Süvari” önemli tiyatro eserleridir.
Bu parçanında sözü edilen tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memet Baydur
 • Tarık Buğra
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Aziz Nesin
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türü için söylenemez?

 • Herhangi bir konuyu belli bir görüş açısından ele alan kısa yazılardır.
 • Temel amaç, okuyucuyu düşünmeye yöneltmektir.
 • Fıkra yazarı görüşlerinin doğrulu­ğunu ispatlamak zorundadır.
 • Fıkra yazarının geniş bir genel kültüre sahip olması gerekir.
Soru 18

Aşağıdaki romanlardan hangisinde mekân olarak Anadolu kullanılmamıştır?

 • Kuyucaklı Yusuf
 • Ankara
 • Fatih - Harbiye
 • Çalıkuşu
Soru 19

Kimi yazarlar gezi izlenimlerini aralıklı olarak dostlarına yazdıkları mektuplarda anlatır. Bu çeşit gezi yazılarına ________ tarafından yazılan “Avrupa Mektupları” örnek gösterilebilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Cenap Şahabettin
 • Ziya Gökalp
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Namık Kemal
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi makalelerin, konusuna göre türlerinden değildir?

 • edebî
 • iktisadi
 • Askeri
 • Psikolojik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACDDABDDBDCABACCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler