GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Doğal (filogenetik) sınıflandırmada seçeneklerdeki faktörlerden hangisi dikkate alınır?

 • A) Kromozom sayısı
 • B) Fizyolojik benzerlikler
 • C) Analog organlar
 • D) Yaşam ortamı
SORU 2

Günümüzde kullanılan sınıflandırma basamakları en büyükten küçüğe doğru “Âlem – Şube – Sınıf – Takım – Aile – Cins – Tür” şeklinde sıralanır. Aşağıda âlem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe değişen bir özellik grafiklenmiştir.
Buna göre grafikte verilen X özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Birey sayısı
 • B) Çeşitlilik
 • C) Analog organ
 • D) Protein benzerliği
SORU 3

Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir?

 • A) Bitkiler
 • B) Mantarlar
 • C) Bakteriler
 • D) Hayvanlar
SORU 4

Tür adları yazılırken ilk isim canlının cins adı olup akraba grupları ifade eder. İkinci isim canlının cins adınıntamamlayıcısıdır. İki isim birden canlı nın tür ismini oluşturmaktadır.
Latince tür ismi verilen canlılardan;
I. Felis domesticus
II. Morus nigra
III. Felis leo
IV. Pinus nigra
hangi ikisi birbiri ile daha yakın akrabadır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 5

Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Tüm bakteriler oksijensiz solunum yapar.
 • B) Aktif olarak hareket eden bakterilerde kamçı bulunur.
 • C) Olumsuz çevre koşullarında endospor oluşturmuş bakterilerde metabolizma hızı yüksektir.
 • D) Fotosentez yapan bakterilerde kloroplast organeli bulunur.
SORU 6

Prokaryot konjugasyonlarında sadece kalıtsal yapı değişikliği görülür.
Bakterilerde görülen konjugasyonla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Birey sayısında artış gözlenir.
 • B) Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
 • C) Bakteriler arasında tek yönlü plazmit (küçük DNA parçaları) transferi olur.
 • D) Eşeyli üreme şeklidir.
SORU 7

Protista âleminde yaşayan tüm canlı organizmalarda aşağıdaki hücre organellerinden hangisi ortak olarak bulunmayabilir?

 • A) Çekirdek
 • B) Ribozom
 • C) Kontraktil koful
 • D) Endoplazmik retikulum
SORU 8

Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Tamamı tek hücrelidir.
 • B) Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur.
 • C) Hücre çeperleri bulunmaz.
 • D) Fotosentez yaparak sudaki oksijen miktarını artırırlar.
SORU 9

Mantarlarla ilgili;
I. kloroplast taşımaması,
II. hareket etmemeleri,
III. hücre duvarı içermeleri,
IV. heterotrof yaşamaları
özellikleri verilmiştir.
Verilen özelliklerden hangileri bakımından mantarlar hayvan hücrelerine (K), hangileri bakımından bitki hücrelerine (L) benzerlik gösterirler?
K ----- L

 • A) I ve II. ---- III ve IV.
 • B) I ve III. ----- II ve IV.
 • C) I ve IV. ----- II ve III.
 • D) II ve III. ----- I ve IV.
SORU 10

Bitkilerde sürgün sistemde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

 • A) Kök
 • B) Gövde
 • C) Çiçek
 • D) Yaprak
SORU 11

Bitkilerin sınıflandırılmasında,
I. yaprakların damar yapısı,
II. yaprak dizilimleri,
III. yaşı
verilen özelliklerden hangileri dikkate alınır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 12

Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır?

 • A) Solucanlar
 • B) Kuşlar
 • C) Sürüngenler
 • D) Memeliler
SORU 13

Kelebek, arı ve karınca aşağıda verilen omurgasız hayvan gruplarından hangisinde yer alır?

 • A) Solucanlar
 • B) Yumuşakçalar
 • C) Böcekler
 • D) Süngerler
SORU 14

İki yaşamlılar (kurbağalar) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Ayrı eşeylidirler.
 • B) Döllenme ve embriyonel gelişimlerini suda tamamlarlar.
 • C) Metamorfoz(başkalaşım) geçirirler.
 • D) Yavru bakımı görülür.
SORU 15

Aşağıda verilen yapılardan hangisinin varlığı memeli hayvanları diğer omurgalılardan ayırt etmek için kullanılamaz?

 • A) Ter bezi
 • B) Tüy
 • C) Plasentaya sahip olma
 • D) Kaslı diyafram
SORU 16

Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir?

 • A) Kemik erimesi
 • B) Grip
 • C) Uçuk
 • D) Kuduz
SORU 17

Virüslerde,
I. protein kılıf,
II. kalıtım materyali,
III. ribozom
verilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz?

 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 18

Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.
Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz?

 • A) Paramesyum(terliksi hayvan)
 • B) Algler
 • C) Eklembacaklılar
 • D) Öglena
SORU 19

I. Toprak
II. Hava
III. Su
Yukarıda verilen ortamların hangilerindeki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmalardan faydalanılan biyoremediasyon yöntemi kullanılabilir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 20

Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.
Buna göre,
I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,
II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,
III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesi
verilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir?

 • A) Yalnız II.
 • B) Yalnız III.
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCBBACDCABACDBABCDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?