Biyoloji 3 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Yukarıda bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesine ait bazı evreler şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • IV – I – III – II
 • III – I – II – IV
 • II – IV – I – III
 • I – II – III – IV
SORU 2

2n = 20 kromozomlu bir hücre 4 kere mitoz bölünme geçiriyor.
Olay sonucunda oluşan hücre sayısı ve oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı kaçtır?
Hücre Sayısı ----- Kromozom Sayısı

 • 8 ---- 20
 • 8 ----- 10
 • 16 ----- 20
 • 16 ----- 10
SORU 3

Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen olaylardan hangisi hücrenin bitki hücresi olduğunu kanıtlar?

 • DNA’nın kendini eşlemesi
 • Parça değişiminin gerçekleşmesi
 • Sitoplazma bölünmesinin ara plak oluşumu ile gerçekleşmesi
 • Kardeş kromatitlerin ayrılması
SORU 4

Bazı canlılarda gerçekleşen,
I. deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşması,
II. kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması,
III. gül bitkisinin bir dalından yeni bir gül bitkisi elde edilmesi
olaylarından hangileri eşeysiz üremeye örnektir?

 • Yalnız I.
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 5

Yukarıda bir hayvan hücresinin mayoz bölünmesine ait bir şekil verilmiştir.
Buna göre verilen şekil mayoz bölünmenin hangi aşamasına aittir?

 • Profaz I
 • Metafaz II
 • Telofaz II
 • Anafaz I
SORU R
SORU 6

Eşeyli üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Eşeyli üremede mayoz bölünme sonucunda oluşmuş iki farklı gamet birleşerek yeni bir bireyin oluşumunu gerçekleştirir.
 • Mayoz bölünme sırasında genellikle cross-over meydana gelmesi ile her gamet genetik olarak farklı özelliklere sahip olmaktadır.
 • Döllenme sonucunda oluşacak yeni yavrular, ebeveynlerinden farklı genetik yapıya sahipkenkardeşlerinden farklı genetik yapı ya sahip değildir.
 • Yavru bireylerin farklı gen kombinasyonuna sahip olması, eşeyli üreme ile çoğalan canlıların yeni ortamlara uyum yeteneğini artıracaktır.
SORU 7

Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen;
I. homolog kromozomların ayrılması,
II. DNA’nın kendini eşlemesi,
III. kardeş kromatitlerin ayrılması
olaylarından hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 8

Yukarıda dişi üreme sistemi şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi östrojen, progesteron hormonlarının ve eşey hücresinin üretimini gerçekleştirir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 9

Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koryon
 • Vitellus
 • Göbek kordonu
 • Allantoyis
SORU 10

Dişi üreme sisteminde yumurtalığın yaptığı görevi erkek üreme sisteminde aşağıdakilerden hangisi yapar?

 • Vas deferens
 • Skrotum
 • Epididimis
 • Testisler
SORU 11

Gebelik sırasında hızlı bir büyüme ve gelişme gerçekleştiğinden olumsuz faktörler gelişim anormalliklerine sebep olabilir.
Buna göre,
I. X ışınlarına maruz kalmak,
II. yoğun strese girmek,
III. ilaç veya kimyasal maddeler kullanmak
verilen faktörlerden hangileri gelişim anormalliklerine sebep olabilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 12

Dişi üreme hücresi yumurta ile erkek üreme hücresi sperminçekirdeklerinin kaynaşması olayı na ne isim verilir?

 • Gelişme
 • Döllenme
 • Farklılaşma
 • Spermatogenez
SORU 13

Aa BB Ee Rr HH genotipli bir bireyden aBErH genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır?

 • 1/8
 • 1/16
 • 3/8
 • 9/16
SORU 14

Sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline; yuvarlak tohum şekli aleli, buruşuk tohum şekli aleline baskındır.
Buna göre her iki karakter bakımından heterozigot iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
• 315 tane sarı tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye
• 101 tane sarı tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye
• 108 tane yeşil tohum rengi ve yuvarlak tohum şekline sahip bezelye
• 32 tane yeşil tohum rengi ve buruşuk tohum şekline sahip bezelye
Buna göre yapılan çaprazlamadan elde edilen bireylerin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerden hangisidir? (Fenotip ayrışım oranı birey sayısının en sade hali ile ifade edilir.)

 • 3:1
 • 1:2:1
 • 1:3:3:1
 • 9:3:3:1
SORU 15

Popülasyonlarda bir karakterin oluşumundan ikiden fazla sayıda alel etkili ise bu duruma çok alellilik denir. Tavşanlarda tipik gri tavşan rengi (C), çinçilla (cch), himalaya (ch) ve albino (c) fenotiplerinin ortaya çıkmasından sorumlu aleller vardır. Bunlar arasındaki baskınlık hiyerarşisi C > cch > ch> c şeklindedir.
Buna göre tavşanlarda tüy rengi ile ilgili oluşabilecek genotip çeşidi sayısı kaçtır? (Çok allelli kalıtımda genotip sayısı (n.(n+1)) / 2 formülü ile bulunur. n, allel sayısını ifade eder.)

 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
SORU 16

Yukarıda tohum rengi ve tohum şekli bakımından heterozigot iki birey arasında yapılan dihibrit çaprazlamanın punnet karelemesi verilmiştir.
Buna göre verilen tabloda I ve II ile gösterilen çaprazlama sonucunda oluşan bireylerin fenotipi seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
I ---- II

 • Sarı-Düz ------ Yeşil-Buruşuk
 • Sarı-Buruşuk ------ Yeşil-Düz
 • Yeşil-Buruşuk ------- Sarı-Düz
 • Yeşil-Buruşuk ------- Sarı-Buruşuk
SORU 17

A Rh – bir anne ile A Rh + bir babanın ilk çocukları 0 Rh – kan grubuna sahiptir.
Bu çiftin ikinci çocukları ile anne arasında kan uyuşmazlığı olma ihtimali kaçtır?

 • % 25
 • % 50
 • %75
 • % 100
SORU R
SORU 18

Kromozom sayı mutasyonlarında “Eğer fazla kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa, oluşan zigotun kromozom sayısı normalden fazla; eğer eksik kromozoma sahip olan gamet, normal bir gamet ile döllenecek olursa oluşan zigot, normalden daha az sayıda kromozoma sahip olur. Böyle bir zigot gelişecek olursa, meydana gelen birey eksik sayıda ya da daha fazla sayıda kromozoma sahip olur.” durumu gözlenir.
Buna göre aşağıda kromozom formülü verilen bireylerden hangisinde kromozom sayı mutasyonu bulunmamaktadır?

 • 44 + XY
 • 44 + X
 • 44 + XXY
 • 44 + XXX
SORU 19

Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde çekinik taşınan bir hastalıktır. (Xr )
Buna göre kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne ile kırmızı yeşil renk körü bir babanın normal görüşlü erkek çocuklarının olma olasılığı kaçtır?

 • 1/2
 • 1/4
 • 3/4
 • 3/8
SORU 20

Yukarıdaki soy ağacında X kromozomu üzerinde çekinik bir genle aktarılan özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen bireyde bu özelliğin fenotipinde görünme olasılığı kaçtır?

 • % 100
 • %75
 • % 50
 • % 25
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACCBDCCACDDBADDABABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 3 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Biyoloji 3 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Biyoloji 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Biyoloji 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Biyoloji 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Biyoloji 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Biyoloji 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Biyoloji 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Biyoloji 3 dersi için geçme notu nedir ?

Biyoloji 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Biyoloji 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Biyoloji 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Biyoloji 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Biyoloji 3 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Biyoloji 3 soruları toplamda 4 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Biyoloji 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Biyoloji 3 testinin başarı yüzdesi %27. Sınava katılan 4 öğrenci arasından sadece 2 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 95.83 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Biyoloji 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Biyoloji 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler