GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

İnsan ve içinde yaşadığı doğa ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle insan ve doğanın etkileşimi kaçınılmaz bir olaydır. Yaşam için insanın doğadan yararlanması gayet doğaldır. Fakat sadece insanların çıkarını düşünüp doğayı düşünmeksizin hareket etmek bir süre sonra çözümü zor hatta olanaksız sonuçlar doğurabilmektedir.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • A) İnsan ve doğa sürekli etkileşim halindedir.
 • B) İnsan doğadan yararlanabilir.
 • C) İnsan ihtiyaçları karşısında doğanın önemi yoktur.
 • D) İnsan yaşamak için doğaya muhtaçtır.
SORU 2

Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemi etkileyen abiyotik(cansız) faktörlerdendir?

 • A) Sıcaklık
 • B) Üreticiler
 • C) Ayrıştırıcılar
 • D) Tüketiciler
SORU 3

Besin zinciri ve besin piramitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Trofik basamaklar arasında üreticilerden son tüketicilere doğru gidildikçe enerji kaybı olur.
 • B) Alt trofik basamaklarda biriken zararlı madde miktarı üst basamaklardan daha azdır.
 • C) Genellikle üst trofik düzeylere çı kıldıkça vücut büyüklüğü küçülür.
 • D) Üst trofik basamaklara çıkıldıkça biyokütle azalır.
SORU 4

I. Sıcaklık
II. Yağış
III. Küresel hava sirkülasyonları
Yukarıda verilen durumlardan hangileri biyomların dünya üzerindeki dağılımlarını etkileyebilir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 5

Karasal bir ekosistemde üreticiden tüketiciye doğru bir besin zinciri oluşturulduğunda aşağıdaki canlılardan hangisi 4. sırada yer alır?

 • A) Fare
 • B) Ot
 • C) Yılan
 • D) Çekirge
SORU 6

• Kuzey Amerika, Avrupa ve Asyanın kutuplara yakın kısımlarında bulunur.
• Kışın ortalama sıcaklık -30 ºC; yazın ise 10 ºC’nin altındadır. Donmaya dayanıklı hızlı gelişen parlak çiçekli otsu bitkiler, bodur çalılar, ağaçlar ve likenler bu bölgelerde karışık olarak bulunur.
• Toprak sürekli donmuş görünümdedir. İri gövdeli misk öküzleri, ayı, kurt, ren geyikleri burada yaşayan hayvanlardır.
Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tundra
 • B) Çöl
 • C) Ilıman yağmur ormanları
 • D) Tropikal ormanlar
SORU 7

Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış olayları gerçekleştiren canlılardan hangileri prokaryot hücre yapısına sahip bakteriler olabilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 8

Aşağıda verilen canlılardan hangisi herbivor(otçul) beslenme göstermez?

 • A) Tavşan
 • B) Kartal
 • C) At
 • D) Ceylan
SORU 9

Habitat, bir türün bireylerinin yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği yaşam alanıdır.
Buna göre habitatlarla ilgili,
I. Okyanus gibi geniş alanlar olabilir.
II. Yaz ve kış mevsimlerine göre farklılık gösterebilir.
III. Asla değişmez yaşam alanlarıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 10

Günümüzde atmosfere verilen karbondioksit gazının artması sera etkisine neden olmaktadır.
Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosfere karbondioksit salınmasına neden olan olaylardan birisi değildir?

 • A) Fosil yakıtların(kömür, petrol vb.) kullanılması
 • B) Uygun arazilerin ağaçlandırılması
 • C) Yanardağ patlamaları
 • D) Orman yangınları
SORU 11

Aşağıdakilerin hangisi su döngü sünde görülen olaylardan birisi değildir?

 • A) Buharlaşma
 • B) Yoğunlaşma
 • C) Donma
 • D) Nitrifikasyon
SORU 12

Ekosistemlerin sürdürülebilirliği ekolojik döngülerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Fakat artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte çevreye verdiğimiz zarar hızla artmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğine zarar verecek olaylardan birisidir?

 • A) Ulaşımda toplu taşıma kullanmak
 • B) Verimli tarım arazilerine inşaat yapmak
 • C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
 • D) Kimyasal gübreler yerine doğal gübreler kullanmak
SORU 13

Yukarıda bir ekosistemdeki enerji akışı şematize edilmiştir. Şemaya göre M yerine hangi canlı grubu konulmalıdır?

 • A) Üretici
 • B) Ayrıştırıcılar
 • C) I.tüketici
 • D) II.tüketici
SORU 14

I. Karbon
II. Su
III. Azot
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin doğada döngüsü bulunmaktadır?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 15

Aşağıda verilenlerden hangisi popülasyon örneğidir?

 • A) Karadenizdeki hamsi balıkları
 • B) Pasifik okyanusundaki canlılar
 • C) Belgrad ormanındaki ağaçlar
 • D) Sahra çölündeki böcekler
SORU 16

Doğada komüniteler birbirinden bağımsız değildir. Komşu komüniteler arasındaki küçük geçiş bölgelerine ekoton denir.
Ekoton bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Canlılar arasında rekabet azdır.
 • B) Ekoton bölgesinde bulunan canlı lar arasında etkileşim yoktur.
 • C) Canlı çeşitliliği fazladır.
 • D) Çok büyük alanları kaplarlar.
SORU 17

Aşağıda verilen ekolojik organizasyon düzeylerinden hangisi diğerlerini de kapsar?

 • A) Habitat
 • B) Biyosfer
 • C) Ekosistem
 • D) Komünite
SORU 18

Genelde bir beslenme basamağından diğerine geçişte enerjinin % 90’ı kaybolmaktadır. Bir üst basamağa ancak % 10’luk bir enerji aktarılmaktadır.
Bu durum % 10 yasası olarak tanımlanır.
Güneşten 10.000 J enerji alan üretici canlının olduğu bir ekosistemde;
I. Birincil tüketiciye 1000 J enerji aktarılmıştır.
II. Enerjinin bir kısmı ısı şeklinde ortama verilmiştir.
III. Üçüncül tüketici canlıya 100 J enerji aktarılabilir.
olaylarından hangileri gerçekleşir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II
 • D) II ve III.
SORU 19

Aşağıdaki biyomlardan hangisi diğerlerine göre daha az tür çeşiti barındırır?

 • A) Tropikal yağmur ormanları
 • B) Ilıman yağmur ormanları
 • C) Okyanus
 • D) Çöl
SORU 20

Şekilde karbon döngüsü şematize edilmiştir.
Buna göre şekille ilgili verilen;
I. Bitkiler fotosentez yaparken aynı zamanda solunumda yaparlar.
II. Fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki karbon miktarını artırmaz.
III. Karbon döngüsünde tüketici canlılar rol almaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACDCADBABDBBDACBCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?