GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Doğal çevredeki kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında bağlantı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde böyle bir ilişki vardır?

 • A) Dağlık ve engebeli yerlere köprü ve tünel yapılması
 • B) Nüfus artışına bağlı olarak inşa edilen konutların artması
 • C) Teknoloji geliştikçe afetlere karşı etkili önlemler alması
 • D) Ormanca zengin yerlerde mobilya fabrikalarının bulunması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt bilim alanlarındandır?

 • A) Turizm coğrafyası
 • B) Toprak coğrafyası
 • C) Siyasi coğrafya
 • D) Ulaşım coğrafyası
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da coğrafya bilimin kurulmasına ve gelişmesine katkı yapan bilim insanlarından biri değildir?

 • A) Hekatayus
 • B) Platon
 • C) Tales
 • D) C. Ritter
SORU 4

Amazon ormanlarında kaybolan bir araştırma grubu telsizden yardım istemiştir.
Grubun yerini hızlı ve tam olarak tespit edilebilmek için yardım ekibi aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olmalıdır?

 • A) Grubun hangi yönde hareket ettiğine
 • B) Grubun bulunduğu yerin ortalama yükselti değerine
 • C) Grubun bulunduğu yerin matematik konumuna
 • D) Grubun bulunduğu yerin çevresindeki belirgin yer şekline
SORU 5

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen noktalı yerlerin hangileri arasında yerel saat farkı yoktur?

 • A) 1 ve 2
 • B) 2 ve 4
 • C) 1 ve 4
 • D) 1 ve 3
SORU 6

Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?

 • A) Ayrıntıyı gösterme gücü
 • B) Bir dağın yükseklik değeri
 • C) Kâğıt üzerinde kapladığı alan
 • D) Gösterdiği alanın büyüklüğü
SORU 7

Yeryüzü şekillerinin izohipslerle gösterildiği haritalarda aşağıdakilerden hangisinin izohips çizgilerini kestiği görülür?

 • A) Zirveler
 • B) Göller
 • C) Akarsular
 • D) Vadiler
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisiDünya’nın yıllık hareketinin sonuç larından biridir?

 • A) Mevsimlerin oluşması
 • B) Yerel saat farklarının oluşması
 • C) Meltem rüzgârlarının oluşması
 • D) Okyanus akıntılarında sapmaların oluşması
SORU 9

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz ne zaman yaşanır?

 • A) 21 Mart
 • B) 23 Eylül
 • C) 21 Haziran
 • D) 21 Aralık
SORU 10

Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasında kalan bölgeye ne ad verilir?

 • A) Tropikal kuşak
 • B) Soğuk kuşak
 • C) Kutup kuşağı
 • D) Ilıman kuşak
SORU 11

Ekvatordan kutuplara gidildikçe bir cismin gölge boyu uzamaktadır.
Buna göre Küre’de numaralandırılarak gösterilen yerlere dikilen eşit boydaki çubuklardan hangisinin aynı anda oluşturduğu gölge daha kısadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ancak oranı yere ve zamana göre değişen gazlardan biridir?

 • A) Azot
 • B) Su buharı
 • C) Oksijen
 • D) Asal gazlar
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi atmosfer katmanlarından biri değildir?

 • A) Mezosfer
 • B) Stratosfer
 • C) Termosfer
 • D) Litosfer
SORU 14

İklim faktörünün, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi diğerlerinden daha azdır?

 • A) Madencilik faaliyetlerinde
 • B) İnsanların coğrafi dağılışında
 • C) Yeryüzü şekillerinin oluşumunda
 • D) Doğal bitki örtüsünün dağılışında
SORU 15

Yeryüzünde sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Güneş’ten Dünya’mıza gelen enerji miktarı her zaman sabittir.
 • B) Güneş ışınlarını dar açıyla alan yerler daha çok ısınır.
 • C) Dünya’nın şekli sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olur.
 • D) Bir yerde yükselti arttıkça hava sıcaklığı da artar.
SORU 16

Anemometre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ölçüm yapan cihazdır?

 • A) Yağış
 • B) Yükselti
 • C) Sıcaklık
 • D) Rüzgâr
SORU 17

• Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hint okyanusu çevresinde görülür.
• Yaz mevsimi yağışlı, kış kuraktır. Sıcaklıklar fazla değişmez.
• Bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ormanlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklimin adı nedir?

 • A) Muson
 • B) Ekvatoral
 • C) Tundra
 • D) Akdeniz
SORU 18

Batı Anadolu kıyılarında deniz meltemine ne ad verilir?

 • A) Fön
 • B) İmbat
 • C) Samyeli
 • D) Poyraz
SORU 19

Türkiye’de sıcaklıkların genelde güneyden kuzeye azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Güneş ışınlarını dik açıyla almaması
 • B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • C) Dağlarının doğu-batı yönlü uzanması
 • D) Kuzey Yarım Küre’de yer alması
SORU 20

Aşağıdaki illerimizden hangisi yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı iklimin etkisi altındadır?

 • A) Ankara
 • B) Erzincan
 • C) İzmir
 • D) Trabzon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCABCACABBDACDABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
13 kişi oy kullandı
Online Testler