Coğrafya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğal çevredeki kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında bağlantı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde böyle bir ilişki vardır?

 • Dağlık ve engebeli yerlere köprü ve tünel yapılması
 • Nüfus artışına bağlı olarak inşa edilen konutların artması
 • Teknoloji geliştikçe afetlere karşı etkili önlemler alması
 • Ormanca zengin yerlerde mobilya fabrikalarının bulunması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın alt bilim alanlarındandır?

 • Turizm coğrafyası
 • Toprak coğrafyası
 • Siyasi coğrafya
 • Ulaşım coğrafyası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ’da coğrafya bilimin kurulmasına ve gelişmesine katkı yapan bilim insanlarından biri değildir?

 • Hekatayus
 • Platon
 • Tales
 • C. Ritter
Soru 4

Amazon ormanlarında kaybolan bir araştırma grubu telsizden yardım istemiştir.
Grubun yerini hızlı ve tam olarak tespit edilebilmek için yardım ekibi aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olmalıdır?

 • Grubun hangi yönde hareket ettiğine
 • Grubun bulunduğu yerin ortalama yükselti değerine
 • Grubun bulunduğu yerin matematik konumuna
 • Grubun bulunduğu yerin çevresindeki belirgin yer şekline
Soru 5

Türkiye haritasında numaralandırılarak verilen noktalı yerlerin hangileri arasında yerel saat farkı yoktur?

 • 1 ve 2
 • 2 ve 4
 • 1 ve 4
 • 1 ve 3
REKLAM
Soru 6

Haritalarda ölçek paydası büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?

 • Ayrıntıyı gösterme gücü
 • Bir dağın yükseklik değeri
 • Kâğıt üzerinde kapladığı alan
 • Gösterdiği alanın büyüklüğü
Soru 7

Yeryüzü şekillerinin izohipslerle gösterildiği haritalarda aşağıdakilerden hangisinin izohips çizgilerini kestiği görülür?

 • Zirveler
 • Göller
 • Akarsular
 • Vadiler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisiDünya’nın yıllık hareketinin sonuç larından biridir?

 • Mevsimlerin oluşması
 • Yerel saat farklarının oluşması
 • Meltem rüzgârlarının oluşması
 • Okyanus akıntılarında sapmaların oluşması
Soru 9

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz ne zaman yaşanır?

 • 21 Mart
 • 23 Eylül
 • 21 Haziran
 • 21 Aralık
Soru 10

Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasında kalan bölgeye ne ad verilir?

 • Tropikal kuşak
 • Soğuk kuşak
 • Kutup kuşağı
 • Ilıman kuşak
Soru 11

Ekvatordan kutuplara gidildikçe bir cismin gölge boyu uzamaktadır.
Buna göre Küre’de numaralandırılarak gösterilen yerlere dikilen eşit boydaki çubuklardan hangisinin aynı anda oluşturduğu gölge daha kısadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ancak oranı yere ve zamana göre değişen gazlardan biridir?

 • Azot
 • Su buharı
 • Oksijen
 • Asal gazlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi atmosfer katmanlarından biri değildir?

 • Mezosfer
 • Stratosfer
 • Termosfer
 • Litosfer
REKLAM
Soru 14

İklim faktörünün, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi diğerlerinden daha azdır?

 • Madencilik faaliyetlerinde
 • İnsanların coğrafi dağılışında
 • Yeryüzü şekillerinin oluşumunda
 • Doğal bitki örtüsünün dağılışında
Soru 15

Yeryüzünde sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Güneş’ten Dünya’mıza gelen enerji miktarı her zaman sabittir.
 • Güneş ışınlarını dar açıyla alan yerler daha çok ısınır.
 • Dünya’nın şekli sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olur.
 • Bir yerde yükselti arttıkça hava sıcaklığı da artar.
Soru 16

Anemometre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili ölçüm yapan cihazdır?

 • Yağış
 • Yükselti
 • Sıcaklık
 • Rüzgâr
Soru 17

• Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hint okyanusu çevresinde görülür.
• Yaz mevsimi yağışlı, kış kuraktır. Sıcaklıklar fazla değişmez.
• Bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ormanlardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen iklimin adı nedir?

 • Muson
 • Ekvatoral
 • Tundra
 • Akdeniz
Soru 18

Batı Anadolu kıyılarında deniz meltemine ne ad verilir?

 • Fön
 • İmbat
 • Samyeli
 • Poyraz
Soru 19

Türkiye’de sıcaklıkların genelde güneyden kuzeye azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneş ışınlarını dik açıyla almaması
 • Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • Dağlarının doğu-batı yönlü uzanması
 • Kuzey Yarım Küre’de yer alması
Soru 20

Aşağıdaki illerimizden hangisi yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı iklimin etkisi altındadır?

 • Ankara
 • Erzincan
 • İzmir
 • Trabzon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDCABCACABBDACDABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?