GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Hani ey gözlerim(I), bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun(II) dağda,
Birini çağırmak için imdada,
Yaktığı(III) ateşi(IV) yakmayacaktın.

Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü fiildir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 2

Aşağıdaki sözcüklerin hangisine gelen ek sözcüğün anlamını değiştirmemiştir?

 • A) Sil – gi
 • B) Uç – ak
 • C) Kon – uk
 • D) Ağaç – lar
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğe gelen yapım eki diğerlerinden farklıdır?

 • A) O, günümüzün modern gezginlerindendir.
 • B) Sorunlar karşısında güçlü bir duruş sergilemelisiniz.
 • C) Konuşmacı üzerimizde iyi bir etki bırakmıştı.
 • D) Kırık parmakla yazı yazamazsın.
SORU 4

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?

 • A) Renk renk çiçekler insana bahar neşesi veriyordu.
 • B) Tokat’ın en eski yerleşim merkezlerinden birine gidiyoruz.
 • C) Her şair, kendi okuyucusunu oluşturur.
 • D) Kütüphaneler verimli bir çalışma için çok idealdir.
SORU 5

Somut anlamlı sözcükler cümle içinde soyut anlam kazanabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek vardır?

 • A) Dedem, yine koltukta uyuyakalmış.
 • B) Dışarıda kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor.
 • C) Büyük şair hiçbir rüzgâra kapılmadan kendi tarzını oluşturandır.
 • D) Konuklara farklı konularda bilgiler verildi.
SORU 6

Ellerim takılırken rüzgârların saçına(I),
Asıldı arabamız bir dağın(II) yamacına.
Her tarafta yükseklik(III), her tarafta ıssızlık,
Yalnız arabacının(IV) dudağında bir ıslık.

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

 • A) Bir kucaklaşmadan ilk ayrılan asla siz olmayın.
 • B) Arkadaşım, sımsıcak gülümsüyordu bugün.
 • C) Okulun ilk günü herkes gibi ben de çok heyecanlıydım.
 • D) Edebiyat öğretmenimiz cinaslı mâni örneği okudu.
SORU 8

I. Sil
II. Gül
III. Ses
IV. Çay
Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.
Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangileri eş seslilik özelliğine sahiptir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV.
 • D) III ve IV.
SORU 9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcüklere yer verilmiştir?

 • A) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.
  Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.
 • B) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum,
  Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
 • C) Ayrılığın yırtıcı hislerini besteler
  Sonu gelmez yollarda kağnı gıcırtıları
 • D) Ey şimdi kara haber gibi bana yaklaşan,
  Sonra saadet olup yanımdan uzaklaşan
SORU 10

“Yıldız” sözcüğünün gerçek anlamı nın dışında “herkesçe sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı” anlamında da kullanılması _________ örnektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Anlam genişlemesine
 • B) Anlam daralmasına
 • C) Anlam iyileşmesine
 • D) Anlam kötüleşmesine
SORU 11

Aşağıdaki deyimlerden hangisi hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanılabilir?

 • A) Kulak kesilmek
 • B) Burnundan solumak
 • C) Canı burnunda olmak
 • D) Göze girmek
SORU 12

I. Beyaz şapkalı çocuk, sürekli konuşup dikkatleri dağıtıyordu.
II. Sağa sola savrulan araba en sonunda bir kaldırımın üstüne çıktı.
III. Karar alırken çevremdekilere danışmaya dikkat ederim.
IV. Lapa lapa yağan karın altında neşe içinde yürüyüş yapıyorlar.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde gizli özne kullanılmıştır?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) III ve IV.
SORU 13

(I) Benim aklım kendimi bildim bileli denizdeydi.
(II) On yıldan fazla dünyanın tüm denizlerini dolaştım.
(III) Açık denizlerde aylarca kıyıya çıkmadım.
(IV) Yani ben denizi hep çok sevdim.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi isim (ad) kökenlidir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

 • A) İki arkadaş o gün konsere gitmeye karar verdi.
 • B) Hayatınızda sevgiye daha fazla yer vermelisiniz.
 • C) İnsanlar, dünyanın paylaşım yeri olduğunu unutuyor.
 • D) Arabamız iki gün sonra bakıma girecek.
SORU 15

I. Ne güzel bir manzara bu böyle
II. Kendime bugün güzel bir ziyafet çekeceğim
III. Sessiz olun artık
IV. Bu ilacı her gün kullanmalısın
Numaralanmış cümlelerden hangilerinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi şekil bakımından olumsuz olsa da anlamca olumludur?

 • A) Kimseyi oraya göndermeye niyetim yok.
 • B) Çocukluğundan beri sütü sevmez.
 • C) Bu, benim aradığım kitap değil.
 • D) Toplantıya katılmayacak değilim.
SORU 17

I. Minnettar gözlerle bedeviye bakan adam, ona cebinden çıkardığı keseyi uzattı.
II. Adam, yalvarır bir edayla bedeviden su istedi.
III. Devesiyle çölde yürüyen bir bedevi, güçlükle yürüyen ve susuzluktan dudakları kuruyan bir adama rastladı.
IV. Bedevi, devesinden inip ona suyundan verdi.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) II – I – IV – III
 • B) III – I – II – IV
 • C) III – II – IV – I
 • D) IV – III – I – II
SORU 18

Kitapların, işaret ettikleri dönemi aydınlatan; toplumsal olayları, onların yankılarını ve bireyler üzerindeki etkilerini kayda geçiren, geleceğe taşıyan bir değeri vardır. Geçmişte veya bugünde yazarların karakterler yoluyla neredeyse bir laboratuvar ortamı yaratarak ve kuşkusuz kendi dürbünlerinden bakarak yazdıkları her bir kitap, bu açıdan tarihî bir belge niteliği taşır.
Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Olay
 • B) Fikir(düşünce)
 • C) Düşsel
 • D) Mizahi
SORU 19

“Dil, mitolojik bir hastalıktır.” demiş Tolkien. Sıfatların, metaforların, benzetmeleringücü masalların içindeki bü yüler kadar etkili midir, diye bir iddiada bulunmuş. Yetişkin tarafımız, masalı inandırıcı olmayan anlamında kullansa da kötülerin aramızda dolaştığına ikna olmada masalın etkisi altındayız. En saf olanımız bile elle tutulmayan, gözle görülmeyen kötüye, “masallardaki gibi” ütopik güzelliğe inandığından daha çok inanır.
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

 • A) Tanık göstermeden
 • B) Tanımlamadan
 • C) Karşılaştırmadan
 • D) Kişileştirmeden
SORU 20

21. yüzyılda yaygınlaşan teknoloji sayesinde bir veri bolluğu içinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Ama bu bilgi çağında yaşamsal öneme sahip asıl bilgilerden yoksunuz. Bunlardan biri de şu ki insan, tabiatı ancak koklamakla, işitmekle, tatmakla, görmekle tanıyabilir ve koruyabilir.
Bu parçanında asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teknolojinin yaşamda insana pek çok fayda sağladığı
 • B) Hayatın ve doğanın, içine girilerek keşfedilebileceği
 • C) Doğanın insanlar tarafından yaşanmaz hâle getirildiği
 • D) Günümüzde bilgiye ulaşmanın her şeyden önemli olduğu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBACADCDABDABADCBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?