Dil ve Anlatim 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ayfer Öğretmen: Sone, terza-rima gibi nazım şekilleri ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır? Mustafa: Servetifünun Dönemi öğretmenim.
Ayfer Öğretmen: Tebrik ederim.
Bu iletişim örneğiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Gönderici – Ayfer Öğretmen
 • Alıcı – Mustafa
 • Kanal – Yazılı
 • Dönüt – “Tebrik ederim.”
Soru 2

I. Of, bu çocuk hiç laf dinlemiyor!
II. Yapım ekleri sözcüğün anlamını ve yapısını değiştirir.
III. Ah! Ne olurdu şimdi biz de orada olsaydık?
IV. İstediğiniz siparişler elinize ulaştı mı?
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde dil, heyecana bağlı işleviyle kullanılmıştır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sunumla ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Konu, etkili ve anlaşılır bir biçimde aktarılmalıdır.
 • Önceden konuyla ilgili araştırma yapılarak hazılanmalıdır.
 • Görsel ögelere ağırlık verildiğinde daha etkili olan bir anlatım türüdür.
 • Sunumda kullanılan yazı boyutu mümkün olduğunca küçük olmalıdır.
Soru 4

I. Konuşmacı sunum sonunda, sorulara doyurucu cevaplar verebilmelidir.
II. Ses ve kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen gösterilmelidir.
III. Sunum yapılacak yer önceden görülmelidir.
IV. Teknolojik imkânlardan(CD, bilgisayar…) en üst düzeyde yararlanılmalıdır.
Numaralanmış özelliklerden hangileri sunum sırasında yapılması gerekenleri belirtmektedir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 5

• Konuyu özellikleri ve sınırlarıyla dinleyicilere belirtmek
• Konuşmacıların konu dışına çıkmalarına izin vermek
• Herkese eşit konuşma süresi vermek
Tartışma başkanının görevleriyle ilgili verilen bu cümleler doğruyanlış bakımından değerlendirilirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • D – Y – Y
 • Y – D – D
REKLAM
Soru 6

Tartışma sonunda tartışmanın başkan tarafından özetlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Araç ve tekniklerin belirlenmesi
 • Tartışma probleminin seçimi
 • Tartışmanın yapılacağı fiziksel ortamın düzenlenmesi
 • Değerlendirme ve sonuç
Soru 7

Panel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Konuşmacı sayısı 3 ila 6 arasında değişebilir.
 • Panelde konuşmacıları değerlendiren bir jüri vardır.
 • Konuşmalar başkanın verdiği süreye göre yapılır.
 • Tartışmanın sonunda dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlık aşamalarından biri değildir?

 • Ezber yapmak
 • Özet çıkarmak
 • Alıntı yapmak
 • Not almak
Soru 9

Aşağıdaki konulardan hangisi en az sınırlandırılmıştır?

 • Edebiyatta savaş
 • Türk edebiyatında savaş
 • Millî Edebiyat şiirinde savaş
 • Mehmet Emin’in şiirlerinde savaş
Soru 10

Tarih, çoğumuzun öğrencilik yıllarında korkulu belası olan ezber silsilesi olmadığı gibi çocukluğumuzda hayatı yeni yeni tanırken yaşadığımız heyecanlar, körebe oyunlarımız, bisiklete binerken annelerimizin arkamızdan “Aman dikkatli sür, düşersin!” diye bağırdığı sokaklar, dedelerimizin anlattığı hikâyelerdir aslında. Sayısal bilimlerin somutluğu kadar elle tutulur olmasa da insana dair en büyük cevapların içinde olduğu, ezberle değil de tadına varılarak bilginin hazzını yaşatacak ender bir değerdir.
Bu parçanınnın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarih somut verilere dayanmayan bir bilim dalıdır.
 • Tarihle edebiyat iç içe geçmiş, birbirini etkilemiştir.
 • Öğrencilerin birçoğu tarih dersinden korkmaktadır.
 • Tarih, zevkle öğrenilecek ve haz alınacak bir derstir.
Soru 11

Her birinin gölgesinde uzunca dinlenmek isteyeceğiniz ağaçları, sonbaharda binbir renge bürünen zengin bitki örtüsü, dereleri ve Sapanca Gölü manzaralı yaylaları ile Maşukiye her mevsim tabiat âşıklarını kendine çeker. Belki de ismi bu yüzden Maşukiye. Burada kendinizi Doğu Karadeniz’e gelmiş gibi hissedersiniz. Yaz tatilinin ardından şehrin temposundan uzaklaşıp nefes almak istiyorsanız Maşukiye tam size göre bir yer.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmamıştır?

 • Öğretici
 • Açıklayıcı
 • Betimleyici
 • Tartışmacı
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel anlatımlıdır?

 • Kafkasya’nın kışı kar yağışlı geçmektedir.
 • Osmanlı padişahları Avrupa’ya geziler düzenlemiştir.
 • Ülkemizin pek çok bölgesinde ilgi çekici turistik mekânlar bulunmaktadır.
 • Ankara’nın tarihî camilerinden biri de Kurşunlu Camii’dir.
Soru 13

I. Özgürlük, Türk milletinin vazgeçilmez karakteridir.
II. Yoğun sis Pozantı’da araçlara geçit vermiyordu.
III. Zaman ellerimizin arasından kayıp giden bir değerdir.
IV. Ayder Yaylası karla birlikte bembeyaz olmuştu.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde somut anlatım söz konusudur?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
REKLAM
Soru 14

Eserde kullanılan sözcükler hepimizin bildiği sözcükler. Sözcükler temel anlamıyla kullanılmış ve tek bir anlama sahip. Bu sebeple sanatçıyı başarılı bulmak mümkündür.
Bu parçanında söz konusu eserin, üzerinde durulan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tutarlılık
 • Sürükleyicilik
 • Açıklık
 • İnandırıcılık
Soru 15

Bu yörede ekilen bütün ağaçlar çiçek açmaya başladı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
 • Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı
 • Deyim ve atasözünün yanlış kullanımı
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

 • Kimi eleştirmenler eser incelemesinde taraflı bir tutum sergiler.
 • Türk şiirinde İslamiyet’in kabulünden sonra aruzun egemenliği görülür.
 • Bu eserlerin bir kısmı İstanbul Ayasofya Kitaplığında bulunmaktadır.
 • Tutunamayanlar, Türk aydınının çıkmazını anlatan ironik bir eserdir.
Soru 17

- Yakup’a ne oldu söyler misin?
- Arkadaşın ameliyatta.
- Ömer ve Çetin neredeler?
- Kaçtılar. Sen bize her şeyi anlatacaksın.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Söyleşmeye bağlı anlatıma
 • Mizahi anlatıma
 • Tartışmacı anlatıma
 • Öğretici anlatıma
Soru 18

• Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir.
• Kişiler çoğu zaman gerçeklerden uzaklaşmıştır.
• Hayal, varsayım, kişileştirme, abartma gibi unsurlar çok kullanılır.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Kanıtlayıcı anlatıma
 • Emredici anlatıma
 • Öğretici anlatıma
 • Düşsel anlatıma
Soru 19

Dilde yaygın olarak kullanılmayan ve birbiriyle uyuşmayan sözcüklerle kurulan söz grubu ve tamlamalardan oluşan bağdaştırmalara “alışılmamış bağdaştırma” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi alışılmamış bağdaştırmadır?

 • Bulanık hava
 • Siyah kanatlı kuşlar
 • Durgun sular
 • Mavi duygular
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üçüncü kişi anlatımı kullanılmıştır?

 • Hava gitgide soğuyordu, ben hâlâ yürüyordum.
 • Bunu anneme söylemek için hazır değildim.
 • Kadın, bağıra bağıra derdini anlatmaya çalışıyordu.
 • Günlük tutmaya 11 yaşında başladım.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCADBAADDCDCBCADDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler