Dil ve Anlatim 4 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

O sırada canhıraş bir çığlık duyuldu yokuştan. Balıkçı Ali’nin sesiydi bu. Ellerindeki balık torbalarını, üzümleri yere atıp koştular. Onlar koşarken Balıkçı Ali’nin motosikleti bayırdan aşağıya gürültüyle yuvarlanıyordu. Selim’le Necip, Balıkçı Ali’yi yerde kıvranırken buldular.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • Açıklayıcı anlatım
 • Söyleşmeye bağlı anlatım
 • Mizahi anlatım
 • Öyküleyici anlatım
SORU 2

Nerden geliyorsun? Nice bir eski kâğıtta
Kaldık biz okunmaz yazılar; yok bilen artık
Kim yazdı? Kim öfkeyle buruşturdu ve tek tek
Kim çiğnedi bilmem? Ne vakit nerde unuttu?

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Cins isim
 • Özel isim
 • Çoğul isim
 • Somut isim
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır?

 • Ortasında sevimli bir dereciğin aktığı küçük bir köyde yaşıyormuş anneannesi.
 • Bir söz bazen kocaman kırıklıklara yol açabilir.
 • Sözümü dinleseydin bu sıkıntıları yaşamazdın.
 • Bu parayla tüm ihtiyaçlarımızı nasıl alacağız?
SORU 4

Çevremizde gördüğümüz varlıkları,mekânları tanıtmak ve okuyanın gö zünde kolayca canlandırabilmek için _________ yararlanırız.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • emredici anlatımdan
 • kanıtlayıcı anlatımdan
 • Betimleyici anlatımdan
 • gelecekten söz eden anlatımdan
SORU 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

 • Bu sonuca nasıl ulaştın?
 • Eviniz hangi sokakta?
 • Bizi kim sormuş?
 • Kapıyı neden kapatmıyorsunuz?
SORU R
SORU 6

Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları niteler veya belirtir.
Buna göre “büyük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?

 • Büyüklerimizden dinlediğimiz masallarla şenlenirdi çocukluğumuz.
 • Rıfat, yaşından oldukça büyük gösteriyordu.
 • Kutuların büyüğünü şu köşeye bırakabilirsiniz.
 • Karşımdaki bir çocuk değil, büyük bir insandı sanki.
SORU 7

Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerinin

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?.

 • Öğretici anlatım
 • Açıklayıcı anlatım
 • Lirik anlatım
 • Tartışmacı anlatım
SORU 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirdir?

 • O gün herkesin içinde beni azarlayan kimdi?
 • Soğuk bir havada yardım kampanyamızı başlattık.
 • Babamın ilk arabası büyük, kırmı zı bir arabaydı.
 • Yeni aldığımız ev küçük ve rutubetliydi.
SORU 9

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklâl uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Kanıtlayıcı anlatıma
 • Tartışmacı anlatıma
 • Öyküleyici anlatıma
 • Destansı anlatıma
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geniş zamanla çekimlenmiştir?

 • Öğrencilerin birçoğu tatil haberini sabah öğrenmiş.
 • Adamlar nedense katıla katıla gülüyorlar.
 • Bazı insanlar karşısındakine sonsuz bir güven verir.
 • Her yokuşun bir inişi olduğunu unutmamalıyız.
SORU 11

Nesne alabilen eylemler geçişlidir.
Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi geçişlidir?

 • Unutulmuş
 • Kestik
 • Kaçıştı
 • Ağlıyorum
SORU 12

• Söz sanatlarına, kelime oyunlarına bolca yer verilir.
• Dil daha çok sanatsal işlevde kullanılır.
• Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
“Öğretici anlatım” la ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirilirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – D
 • D – Y – D
SORU 13

İstiyorlar ki değer ölçülerimizi, onlar gibi Avrupa oyun yazarlığı ölçülerine uyduralım. İstiyorlar ki onlar gibi biz de Avrupalı eleştirmenlerin kireçlenmiş yargılarını papağan gibi burada en iyi geveleyene bilgili eleştirmen, Avrupalı yazarların konusuna ve oyun çatısına en çok yakışana usta yazar diyelim.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Düşsel
 • Betimleyici
SORU 14

“Yukarı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer - yön zarfı olarak kullanılmıştır?

 • Yukarı kata çıkıp biraz dinlenmem lazım.
 • Yolun az yukarısı ünlü yazarın köyüdür.
 • Daha fazla yukarı tırmanmayı kimse göze alamadı.
 • Yukarı mahallelerde kentsel dönü şüm başlamış.
SORU 15

• Bu anlatımda metinler varsayımla oluşturulur.
• Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahminler yapılabilir.
• Olandan çok, olması istenen anlatılır.
Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • Betimleyici
 • Öyküleyici
 • Gelecekten söz eden
 • Destansı
SORU 16

Hobbitler gelip yüzlerce ağacı kesmiş,kestiklerini ormanda üst üste yı ğıp büyük bir ateş yakmış ve Çalçit’in doğusundaki bütün araziyi uzun bir şerit hâlinde tutuşturup kül etmiş. Bundan sonra ağaçlar saldırıyı kesmiş fakat onlara düşman olmuşlar.
Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mizahi
 • Düşsel
 • Emredici
 • Öğretici
SORU 17

Yaz aylarında sofralara salkım salkım ferahlık taşıyan üzüm, kış aylarında da(I) sofrada kalabilmek için(II) uzun ve(III) zahmetli bir(IV) yolculuğa çıkıyor.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi edat veya bağlaç değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU R
SORU 18

Tek kişinin konuşmasına, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların bütününe _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Monolog
 • Diyalog
 • Sufle
 • Deyiş
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde mizah türünün başarılı örnekleri arasında gösterilebilir?

 • Leyla ile Mecnun
 • Zafername
 • Kiralık Konak
 • Mesnevi
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında ünlem olmadığı hâlde ünlem olarak kullanılmış bir sözcük vardır?

 • Of, yine hata yapmışım!
 • Hey, parayı vermeyi unuttun!
 • Arkadaş, bizi de unutma sakın!
 • Tüh, ben de oraya gitmek istiyordum!
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACBDCADCBABCCBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Dil ve Anlatim 4 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 4 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 soruları toplamda 1 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 1 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler