Dil ve Anlatim 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

O sırada canhıraş bir çığlık duyuldu yokuştan. Balıkçı Ali’nin sesiydi bu. Ellerindeki balık torbalarını, üzümleri yere atıp koştular. Onlar koşarken Balıkçı Ali’nin motosikleti bayırdan aşağıya gürültüyle yuvarlanıyordu. Selim’le Necip, Balıkçı Ali’yi yerde kıvranırken buldular.
Bu parçanınnın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

 • Açıklayıcı anlatım
 • Söyleşmeye bağlı anlatım
 • Mizahi anlatım
 • Öyküleyici anlatım
Soru 2

Nerden geliyorsun? Nice bir eski kâğıtta
Kaldık biz okunmaz yazılar; yok bilen artık
Kim yazdı? Kim öfkeyle buruşturdu ve tek tek
Kim çiğnedi bilmem? Ne vakit nerde unuttu?

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Cins isim
 • Özel isim
 • Çoğul isim
 • Somut isim
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır?

 • Ortasında sevimli bir dereciğin aktığı küçük bir köyde yaşıyormuş anneannesi.
 • Bir söz bazen kocaman kırıklıklara yol açabilir.
 • Sözümü dinleseydin bu sıkıntıları yaşamazdın.
 • Bu parayla tüm ihtiyaçlarımızı nasıl alacağız?
Soru 4

Çevremizde gördüğümüz varlıkları,mekânları tanıtmak ve okuyanın gö zünde kolayca canlandırabilmek için _________ yararlanırız.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • emredici anlatımdan
 • kanıtlayıcı anlatımdan
 • Betimleyici anlatımdan
 • gelecekten söz eden anlatımdan
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

 • Bu sonuca nasıl ulaştın?
 • Eviniz hangi sokakta?
 • Bizi kim sormuş?
 • Kapıyı neden kapatmıyorsunuz?
REKLAM
Soru 6

Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları niteler veya belirtir.
Buna göre “büyük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır?

 • Büyüklerimizden dinlediğimiz masallarla şenlenirdi çocukluğumuz.
 • Rıfat, yaşından oldukça büyük gösteriyordu.
 • Kutuların büyüğünü şu köşeye bırakabilirsiniz.
 • Karşımdaki bir çocuk değil, büyük bir insandı sanki.
Soru 7

Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerinin

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?.

 • Öğretici anlatım
 • Açıklayıcı anlatım
 • Lirik anlatım
 • Tartışmacı anlatım
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirdir?

 • O gün herkesin içinde beni azarlayan kimdi?
 • Soğuk bir havada yardım kampanyamızı başlattık.
 • Babamın ilk arabası büyük, kırmı zı bir arabaydı.
 • Yeni aldığımız ev küçük ve rutubetliydi.
Soru 9

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklâl uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Kanıtlayıcı anlatıma
 • Tartışmacı anlatıma
 • Öyküleyici anlatıma
 • Destansı anlatıma
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem geniş zamanla çekimlenmiştir?

 • Öğrencilerin birçoğu tatil haberini sabah öğrenmiş.
 • Adamlar nedense katıla katıla gülüyorlar.
 • Bazı insanlar karşısındakine sonsuz bir güven verir.
 • Her yokuşun bir inişi olduğunu unutmamalıyız.
Soru 11

Nesne alabilen eylemler geçişlidir.
Buna göre aşağıdaki eylemlerden hangisi geçişlidir?

 • Unutulmuş
 • Kestik
 • Kaçıştı
 • Ağlıyorum
Soru 12

• Söz sanatlarına, kelime oyunlarına bolca yer verilir.
• Dil daha çok sanatsal işlevde kullanılır.
• Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.
“Öğretici anlatım” la ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirilirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – D
 • D – Y – D
Soru 13

İstiyorlar ki değer ölçülerimizi, onlar gibi Avrupa oyun yazarlığı ölçülerine uyduralım. İstiyorlar ki onlar gibi biz de Avrupalı eleştirmenlerin kireçlenmiş yargılarını papağan gibi burada en iyi geveleyene bilgili eleştirmen, Avrupalı yazarların konusuna ve oyun çatısına en çok yakışana usta yazar diyelim.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
 • Düşsel
 • Betimleyici
REKLAM
Soru 14

“Yukarı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer - yön zarfı olarak kullanılmıştır?

 • Yukarı kata çıkıp biraz dinlenmem lazım.
 • Yolun az yukarısı ünlü yazarın köyüdür.
 • Daha fazla yukarı tırmanmayı kimse göze alamadı.
 • Yukarı mahallelerde kentsel dönü şüm başlamış.
Soru 15

• Bu anlatımda metinler varsayımla oluşturulur.
• Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahminler yapılabilir.
• Olandan çok, olması istenen anlatılır.
Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • Betimleyici
 • Öyküleyici
 • Gelecekten söz eden
 • Destansı
Soru 16

Hobbitler gelip yüzlerce ağacı kesmiş,kestiklerini ormanda üst üste yı ğıp büyük bir ateş yakmış ve Çalçit’in doğusundaki bütün araziyi uzun bir şerit hâlinde tutuşturup kül etmiş. Bundan sonra ağaçlar saldırıyı kesmiş fakat onlara düşman olmuşlar.
Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mizahi
 • Düşsel
 • Emredici
 • Öğretici
Soru 17

Yaz aylarında sofralara salkım salkım ferahlık taşıyan üzüm, kış aylarında da(I) sofrada kalabilmek için(II) uzun ve(III) zahmetli bir(IV) yolculuğa çıkıyor.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi edat veya bağlaç değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

Tek kişinin konuşmasına, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların bütününe _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Monolog
 • Diyalog
 • Sufle
 • Deyiş
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde mizah türünün başarılı örnekleri arasında gösterilebilir?

 • Leyla ile Mecnun
 • Zafername
 • Kiralık Konak
 • Mesnevi
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında ünlem olmadığı hâlde ünlem olarak kullanılmış bir sözcük vardır?

 • Of, yine hata yapmışım!
 • Hey, parayı vermeyi unuttun!
 • Arkadaş, bizi de unutma sakın!
 • Tüh, ben de oraya gitmek istiyordum!
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBDCADCBABCCBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler