Dil ve Anlatim 5 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor Mihriban
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Anlatmaya dayalı metinden
 • Kişisel hayatı konu alan metinden
 • Göstermeye dayalı metinden
 • Coşku ve heyecanı dile getiren metinden
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden değildir?

 • Eleştiri
 • Mektup
 • Anı
 • Günlük
Soru 3

Çaldere köyünde güneş batarken geniş yapraklı ağaçların dallarınıkoyu bir kızıllık kaplar. Yeşille kırmı zının birleşmesinden doğan bu renk yağmuru gözleri kamaştırır. Sazların arasından süzülen dere, köyün dört saat uzağındaki ırmağa kavuşmak için dümdüz ova üstünde mavi şerit gibi uzanır.
Bu parçanında ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öyküleyici
 • Açıklayıcı
 • Betimleyici
 • Öğretici
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel mektup çeşitlerinden biridir?

 • İş
 • Davet
 • Dilekçe
 • Resmî
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi günlük türünde eser vermemiştir?

 • Salah Birsel
 • Nurullah Ataç
 • Kemal Tahir
 • Oğuz Atay
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi anı türü için söylenemez?

 • Anlatılanların belgelendirilme zorunluluğu vardır.
 • Açık, sade ve içten bir anlatım kullanılmalıdır.
 • Kişisel, sosyal ve edebî konularda yazılabilir.
 • Anılar yazılırken tarafsız olmaya çalışılmalıdır.
Soru 7

15 Ağustos Dün, bilinçsiz yazdım ama ikiye çeyrek kala paydos ettim. Daha fazla çalışmaktan korktum; korkmakta haklıymışım, hiç uyumadım, işte öylesine perişan durumda büroya yollandım. Dün fabrikayla ilgili olarak babamın suçlaması: “Sen başıma sardın fabrikayı!”. Arkasından eve gidip üç saat yazdım. Suçlu olduğum ama suçumun babamın söylediği kadar büyük sayılamayacağı bilinciyle yaptım bunu.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Makale
 • Otobiyografi
 • Günlük
 • Deneme
Soru 8

Uç noktalar beni çok heyecanlandırır. Oralara gitmek, benim için vazgeçilmez bir tutkudur. Merakımı en çok, güneşin batmadığı veya doğmadığı ülkeler çeker. Oraları düşleyerek bir türlü aydınlanmayan günlerde zamanı karşılamayı arzularım.
Bu parçanınnın anlatım özellikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Öznel – dolaylı
 • Nesnel – doğrudan
 • Öznel – doğrudan
 • Nesnel – dolaylı
Soru 9

Sinop’ta doğdu. İlköğrenimini Sinop’ta tamamlayan Dıranas, çocukluğu ve şiirle tanışması hakkında şunları anlatır: “Benim çocukluğum zengin tabiatlı bir köyde geçti kısmen. Kısmen de İstanbul şehrinin mütareke yıllarında yoksulluk ve sıkıntılar içinde geçti. Hatırlıyorum, ilk defa elime şiir kitabı tutturan dayımdı.” Ahmet Muhip Dıranas’ın ailesi daha sonra İstanbul’dan Ankara’ya gelerek Ön Cebeci’de ufak bir evde oturmayabaşlarlar. Muhip’in çocukluk ve genç lik yıllarının bir kısmı bu sevimli evde geçmiştir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Mektup
 • Biyografi
 • Deneme
 • Günlük
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi gezi türü için söylenemez?

 • Dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
 • Gezilen yerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantısı hakkında bilgi verilir.
 • Tanımlama, betimleme ve açıklamalardan yararlanılır.
 • Genellikle kanıtlayıcı anlatım türü kullanılır.
Soru 11

Gelibolu Limanı’nın bir köşesinde oturmuş çay içen yaşlı kaptanlar denizin, balığın, bulutun inceliklerini anlatıyor; boğazın eski resimlerini çiziyor. Gençliğini özleyen insanların sızlanmalarından daha fazlası var söylediklerinde. Tekneler limana sardalya akıtmıyor artık, kasalar dolusu balık yok. Deniz, eski deniz değil; her yanı midye tutmuş. Ama her şeye rağmen burası Gelibolu. Tarihte ağır yüklerin altına girmiş hep, denizler ondan sorulmuş.
Bu parçanınyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kanıtlayıcı anlatım ağır basmaktadır.
 • Gözlem ve izlenimlerden yararlanılmıştır.
 • Öznel yargılara yer verilmiştir.
 • Devrik cümleler kullanılmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sohbettüründe eser vermiş sanatçıları mızdan biridir?

 • İbrahim Şinasi
 • Tevfik Fikret
 • Şevket Rado
 • Ziya Paşa
Soru 13

Genellikle günlük gazetelerin belirli köşelerinde yayımlanan bu türde ortaya konulan sorunlar kısa, yalın ve akıcı bir üslupla anlatılır. Okuyucunun ilgisini sürekli olarak canlı tutabilmek için yazarların konularında tekrarlara düşmemesi; kapsamlı bir kavrayış gücüne, derin bir kültür zenginliğine ve geçmişle günlük olayları kaynaştırabilme ustalığına sahip olması gerekiyor.
Bu parçanında sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günlük
 • Fıkra
 • Gezi yazısı
 • Anı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde sanatsal metinler bir arada verilmiştir?

 • Masal – Hikâye – Dram
 • Destan – Karagöz – Deneme
 • Makale – Komedi – Roman
 • Orta oyunu – Mesnevi – Anı
Soru 15

Bir gün oturunuz, duygu ve düşüncelerinizin coşan, kabına sığmayan tarafını çıkış noktası yaparak herhangi bir konu üzerinde fikir ve görüşlerinizi ortaya seren; kendi kendinize anlattığınız, çözümlediğiniz, içinizden geldiği gibi bir yazı yazınız. Ayrıca istediğiniz kaynaktan yararlanınız, istediğiniz anlatım yolunu seçiniz. Neticede ortaya çıkacak olan yazı, basit bir deneme çalışmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere deneme bir fikir yazısı meydana getirme yolunda atılan ilk adımdır. Hareket noktası günlük hayat karşısındaki deneyimler ve düşünüşlerdir.
Bu parçanında deneme yazarıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

 • Düşüncelerini serbestçe ortaya koyar.
 • Ele aldığı konuyu görüşleri doğrultusunda yorumlar.
 • Düşünceyi ispatlama zorunluluğu yoktur.
 • Kişisel yaşantısından esinlenir.
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde makale türüyle ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

 • Bir konuyu bilimsel biçimde inceleyen yazılardır.
 • Düşünceler, bilgi ve belgelerle kanıtlanır.
 • Kullanılan dil sade ve anlaşılırdır.
 • Betimleyici anlatım ağır basar.
Soru 17

Bu kitabı değerlendirdiğimizde sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Kitap genellikle içeriği açısından tenkit edilebilir. Ama biz öyle yapmadık çünkü elimizdeki kitap bizi yönlendiriyor. O nedenle diyoruz ki bu kitap kurallara uymayışı ve sistematiği açısından kesinlikle bilimsel çalışmalarda kullanılamaz.Eğer yazar, kendi yanlışları nı düzeltmeden kitabını bastırıyorsa bu da büyük bir hatadır.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Eleştiri
 • Deneme
 • Makale
 • Fıkra
Soru 18

Edebiyatımızda eleştiri türündeki ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk-ı Memnu
 • Devlet Ana
 • Küçük Şeyler
 • Tahrib-i Harabat
Soru 19

HACİVAT: Aman, Karagöz, niçin bu kadar hiddet ediyorsun? Bendeniz mahzâ konuşmaya geldim.
KARAGÖZ: Masa tokuşmaya mı geldin?
HACİVAT: Canım öyle değil. Efendimizle biraz hasbihâl etmeye geldim.
KARAGÖZ: Behey külhani, nasıl bakkal diye kim anlattı?
HACİVAT: Ne bileyim ben, “Eski bal yemeye geldim.” diyorsun.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

 • Kişisel hayatı anlatan metinlere
 • Anlatmaya dayalı metinlere
 • Göstermeye bağlı metinlere
 • Gazete çevresinde gelişen metinlere
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde kaleme alınmıştır?

 • Çalıkuşu
 • Eşref Saati
 • Tutunamayanlar
 • Mai ve Siyah
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBCACCBDACBACDADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler