GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 6 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biridir?

 • A) Roman
 • B) Hikâye
 • C) Röportaj
 • D) Manzum Hikâye
SORU 2

Âşık Veysel’le ilgili araştırma yaparak kimi gerçekleri aydınlatmayı amaçlayan bir yazarın hazırladığı röportajın türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) İnsanı konu alan
 • B) Bir eseri konu alan
 • C) Eşyayı konu alan
 • D) Bir yeri konu alan
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

 • A) Babamın aldığı armağan beni çok mutlu etmişti.
 • B) Çocuklar büyük bir sahada top oynuyordu.
 • C) Bu sene çay fiyatları oldukça dü şecekmiş.
 • D) Öğretmenimiz, okulun ilk gününü tanışmaya ayırdı.
SORU 4

Üniversite öğrencisi Burçin, bitirme tezi için Millî Parklar Genel Müdürü’yle bir görüşme yapmayı planlamaktadır.
Burçin’in yapacağı bu görüşmenin türü aşağıdakilerin hangisi olur?

 • A) Mülakat
 • B) Fıkra
 • C) Makale
 • D) Söylev
SORU 5

Cuma hutbesi, aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Askeri
 • B) iktisadi
 • C) Hukuki
 • D) Dinî
SORU 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “da, de” bağlacı bitişik yazılmıştır?

 • A) İhtiyarların bazıları ayakta bekliyordu.
 • B) Mağaza okul çantasıda satıyormuş.
 • C) Evimiz aslında buraya çok yakındır.
 • D) Sınava evde tek başına hazırlanıyor.
SORU 7

Aşağıdaki parçalardan hangisi bir söylevden alınmıştır?

 • A) Hıdır Ağa içeri girince köylülerin tümü sustu. Belli ki bu konuyu Hıdır Ağa’dan saklayacaklardı. Ancak Ağa; şüpheli gözlerle köylüleri süzüyordu.
 • B) Sri Lanka’da her yer çay… Tarlalar âdeta yeşil bir denizi andırıyor. Buradaki insanların hayatında çay olmasaymış ne olurmuş acaba, çok merak ediyorum.
 • C) Sevgili Gençler! Siz bu toprakların ümit kaynağısınız. Sizler çalışıp çabaladıkça ülkemiz imar olacak, gelişip daha da büyüyecek. Her biriniz Atatürk’ün “Tüm ümidim gençliktedir.” sözünü sakın unutmayın.
 • D) Kendimi bildim bileli çizgi filmlerebayılırım. Daha konuşmayı öğ renmeden televizyonun karşısına geçip oturmuşum. Televizyon izlerken hiç yaramazlık yapmaz, yemeğimi bile çizgi film izleyerek yermişim. Annem bunları sürekli anlatır durur.
SORU 8

Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.
Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisi eş sesli değildir?

 • A) Dolu
 • B) Zar
 • C) Yaz
 • D) Araç
SORU 9

-Olumlu tutum geliştirmek için hangi duygularımızı öne çıkartmalıyız?
-Dikkat nereye giderse yaşam o yönde ilerler. Güvensizlik, korku, öfke, bencillik gibi duygularla hayatımızı yönetmek istemeyiz değil mi? Bizi güçlendirecek duygulara ihtiyacımız var.
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisine örnektir?

 • A) Mülakata
 • B) söyleve
 • C) Fıkraya
 • D) Denemeye
SORU 10

12. sınıf öğrencisi Seçkin, gerçekleştirdiği mülakatta şunlara dikkat etmiştir:
I. Mülakat yapacağı kişiden randevu almıştır.
II. Alınan cevaplara kendi yorumunu da katmıştır.
III. Konuşulan konuyla alakasız sorulara da yer vermiştir.
IV. Açık ve net sorular sormuştur.
Bu mülakatta Seçkin, numaralanmış uygulamaların hangilerinde yanlışlık yapmıştır?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 11

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir?

 • A) Bu vatan toprağın kara bağrında Sıradağlar gibi duranlarındır
 • B) Bülbüller koynunda aşkı çiçekler, Güller dökülürler göğsüne bütün
 • C) Bütün sevgileri atıp içimden Varlığımı yalnız ona verdim ben
 • D) Hep bu aynadasın artık kış ve yaz Mavi sularıyla arkanda Boğaz
SORU 12

Söylevde dil ağırlıklı olarak aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılır?

 • A) Alıcıyı hareket geçirme
 • B) Sanatsal
 • C) Dil ötesi
 • D) Göndergesel
SORU 13

Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı! Bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit! Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şadpıt Beyleri, kuzeydeki Tarkat, Buyruk Beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz Beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle!
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • A) Röportajdan
 • B) Söylevden
 • C) Mülakattan
 • D) Sohbetten
SORU 14

Ankara Kahramankazan’daki taş kesilen gelin efsanesini araştırmak için yöreye gittim. Yörenin ihtiyarlarıyla konuştum. Kayalık alanda video çekimi yapıp fotoğraf çektim. Bu ilginç olayı gazetede 3 yazı dizisi hâlinde yayımlamayı düşünüyorum.
Bu araştırmacının yayımlayacağı yazı dizisinin türü aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) Söylev
 • B) röportaj
 • C) Mülakat
 • D) Anı
SORU 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez?

 • A) Ah, o gençliğim tekrar gelse
 • B) Çocuklar bahçede sıraya girmişlerdi
 • C) Sınavın iyi geçtiğini düşünüyorum
 • D) O şehri şimdiden özlemeye başladım
SORU 16

Söylevi gerçekleştiren kişiye _______ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) muhatap
 • B) Hitabet
 • C) Hatip
 • D) muhabir
SORU 17

-Röportaj sadece soru-cevap şeklinde düzenlenir.
-Mülakatta ayrıntıya girilmemelidir.
-Söylevde dil, dil ötesi işleviyle kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • A) D – D – Y
 • B) Y – Y – D
 • C) Y – D – Y
 • D) D – Y – Y
SORU 18

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde sert sessizlerin benzeşmesine örnek vardır?

 • A) Yaprakların hışırdaması insana huzur veriyor.
 • B) Yağmur şiddetini iyice artırdı.
 • C) İnsanlar tatil olunca memleketlerine kaçıyor.
 • D) Hava aydınlandıkça hasar ortaya çıkıyordu.
SORU 19

Bir iş yeri sahibi, çalışanlarının performansını artırmak için onlara bir konuşma yapmayı düşünmektedir.
İş yeri sahibinin bunun için aşağı daki türlerden hangisini kullanması uygun olur?

 • A) röportaj
 • B) Söylev
 • C) Mülakat
 • D) Münazara
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğünün yerine “siyah” sözcüğünü kullanmak uygun olmaz?

 • A) İçeriye kara gözlü bir çocuk girdi.
 • B) Kara üzümün birçok faydası varmış.
 • C) Kara, en sevdiğim renklerden biridir.
 • D) Kara haber tez duyulur, derler.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CACADBCDACDABBACCDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?