Dil ve Anlatim 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerle ilgili kavramlardan değildir?

 • Gerçeklik
 • Bilgi verme
 • Sadelik
 • Mecaz anlam
Soru 2

2016 yılında siz değerli yolcularımıza yeni seferlerimizle uzağı yakın etmeye devam edeceğiz.
Bu cümlede dil ağırlıklı olarak hangi işlevde kullanılmıştır?

 • Göndergesel
 • Heyecan bildirme
 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Kanalı kontrol
Soru 3

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin fabl türünde eseri yoktur?

 • Aisopos(Ezop)
 • La Fontaine
 • Nedim
 • Beydeba
Soru 4

Aslan toprakla oynuyormuş bir gün;
Bir de bakmış pençesinde fare,
Aslan, aslan yürekliymiş o gün, Kıymamış canına, bırakmış yere.
Boşa gitmemiş bu iyiliği.

Bu parçanın aşağıdaki sanat metinlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Fabl
 • Hikâye
 • Tiyatro
 • Roman
Soru 5

Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte sözlü gelenekten derlendiği sanılan ilk Türkçe masal kitabı “Billur Köşk Masalları”dır. “Bir varmış, bir yokmuş” diye başlayıp bizi padişahlarülkesinden devler diyarına götü ren, prenslerle tanıştıran bu masalları Tahir Alangu derleyerek kaleme almıştır.
Bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Betimleyici
 • Tartışmacı
 • Gelecekten söz eden
 • Öğretici
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Eflatun Cem Güney – Açıl Sofram Açıl
 • Bilge Seyidoğlu – Binbir Gece Masalları
 • Cahit Uçuk – Üç Masal
 • Tahir Alangu – Keloğlan Masalları
Soru 7

Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • Burada komşularımızla bir araya geldiğimizde değişik yaşlardaki insanlar arasında kendimi bedenen olmasa da duyguları en genç biri gibi görürdüm. “Hadi sen de bize katıl!” dedikleri zaman tuhaflıklarımla aykırı aykırı durmuştum içlerinde.
 • Bahçe kapısından girdiğinde gün doğuyordu. Hayat henüz başlıyormuş gibi her şey yeniden elde edilmiş gibi yorulmamış, yıpranmamış. Odasına sessizce girdi. Kimseye geldiğini duyurmak istemiyordu.
 • Bense yeni bir yüz arıyordum kendime. Yüzüm dikiz aynalarından, sulardan, vitrinlerden ilişiyordu gözüme. İster istemez bir yerlere yansıyordu işte. Yüzüm eski yüzüm değildi ve ben eski yüzümü geri istiyordum.
 • Çocukluğumun izlerini aradım bir bir sokaklarında, kapı önlerinde, ağaçlarında. İki kışı, üç yazı ile anılarımda yer tutan; gönlümün yitik yurduna döndüm sonunda.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk hikâyeciliğine katkı yapmış sanatçılardan değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Refik Halit Karay
 • Tevfik Fikret
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir?

 • Merak ögesi ikinci plandadır.
 • Kişisel ve sosyal düşünceler dile getirilir.
 • Serim, düğüm, çözüm planına uyulur.
 • Kişiler tam olarak tanıtılmaz.
Soru 10

Servetifünun edebiyatının en önemli hikâyecisidir. Hikâyeleri üslup bakımından zengin ve liriktir. Yazarın hikâyelerindeki dili romanlarına göre sadedir. Hikâyelerinin konuları yerli ve millîdir. Belli başlı hikâyeleri şunlardır: “Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Heyhat, Solgun Demet, Onu Beklerken”.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı
 • Orhan Kemal
 • Sabahattin Âli
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi hikâyesinin özelliklerinden değildir?

 • Bireysel konular işlenir.
 • Olgun örnekler bu dönemde verilmiştir.
 • Bu dönemin içe dönük, karamsar bakışı hikâyelerde de görülür.
 • Mekân olarak Anadolu tercih edilmiştir.
Soru 12

Olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen romancılar gerçekçiliği ileri boyutlara götürmüşlerdir. Emile Zola ve Alphonse Daudet en önemli temsilcilerindendir.
Bu parçanında sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasik
 • Romantik
 • Realist
 • Natüralist
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi roman yazarlarından değildir?

 • Adalet Ağaoğlu
 • Halide Edip Adıvar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Refik Halit Karay
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi seyretmeye dayalı sanat dallarından değildir.?

 • Tiyatro
 • Panel
 • Opera
 • Bale
Soru 15

Olaylar merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenir. Çoklukla güldürmekten başka bir amacı olmayan komedyalardır. Moliere’in “Scapin’in Dolapları” isimli eseri bu türün örneklerindendir.
Bu parçanında özellikleri verilen komedya türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karakter
 • Töre
 • Yergi
 • Entrika
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun tiplerinden değildir?

 • Hacivat
 • Kavuklu
 • Zenne
 • Çelebi
Soru 17

Bütün sevgilerimi atıp içimden,
Varlığımı yalnız ona verdim ben,
Elverir ki bir gün bana derinden
Ta derinden bir gün bana “Gel!” desin

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

 • Lirik
 • Pastoral
 • Didaktik
 • Epik
Soru 18

Bir yetim görünce döktür dişini
Bozmaya çabala halkın işini
Günde yüz adamın vur kır dişini
Bir yarayı sarmak için yeltenme

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşhis(kişileştirme)
 • Tariz(iğneleme)
 • İntak(konuşturma)
 • Teşbih(benzetme)
Soru 19

I. Kaside
II. Sone
III. Türkü
IV. Terza-rima
Numaralanmış nazım biçimlerinden hangileri Batı etkisinde gelişen Türk şiirine aittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 20

Denizde ürperen dalgalar gibi,
Alnında yeni bir çizgi var gibi,
Uzaklaşan yıllar sana yâr gibi,
Ömrün artık yazdan ayrılıp gider.

Bu dizelerde işlenen konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşlanmaktan duyulan kaygı
 • Geçmişten pişmanlık
 • Ölüm korkusu
 • Yalnızlığın verdiği acı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCADBBCCADDAADBABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler