GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 8 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Konferans ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sözlü anlatım olduğu için ön hazırlık yapılması gerekmez.
 • B) Alanında uzman kişiler düşüncelerini açıklar.
 • C) Amaç seyircileri coşturmak değil bilgilendirmektir.
 • D) Genellikle bilim, sanat ve ekonomi alanında verilir.
SORU 2

Konferansla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Özgün düşünceler dile getirilir.
 • B) Konu izleyicilerin ilgisini çekecek şekilde düzenlenir.
 • C) İzleyicilerin soru sormasına izin verilir.
 • D) Düşünceler bir bütünlük içinde verilir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi konferans sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

 • A) Dinleyicilerin kültür düzeyi dikkate alınmalıdır.
 • B) Konuyla ilgili geniş bir kaynak taraması yapılmalıdır.
 • C) Ses tonu konuşmaya göre ayarlanmalıdır.
 • D) Kısa, kolay ve anlaşılır cümleler kullanılmalıdır.
SORU 4

Sempozyumun diğer sözlü anlatım türlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bir başkan tarafından yönetilir.
 • B) Alınan kararlar bildiri hâlinde yayımlanır.
 • C) Konuşmacılar sıra ile düşüncelerini açıklarlar.
 • D) Konuşmalardan çıkarılan sonuçlar başkan tarafından özetlenir.
SORU 5

Sempozyumlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi daha az kullanılır?

 • A) Tartışmacı
 • B) Öğretici
 • C) Kanıtlayıcı
 • D) Öyküleyici
SORU 6

― Bir konunun farklı yönleri tartışılır.
― Dil göndergesel işlevde kullanılır.
― Dinleyiciler konuşmaya aktif şekilde katılır.
Verilen özellikler sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?

 • A) Münazara
 • B) Forum
 • C) Açık oturum
 • D) Sempozyum
SORU 7

Pek yakında tüm dünyada tek bir dilin konuşulacağı gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hâlihazırda uluslararası hukuk, ticaret, ulaşım, bilim ve sanat alanlarında İngilizce ön plandadır. Bunun doğal sonucu olarak tüm ülkelerde aileler çocuklarının İngilizce öğrenmeleri için bir servet harcıyor. Ulus devlet kuramamış toplulukların konuştuğu yerel dillerin hızla eriyip gittiğini, ulus devletlerde konuşulan dillerin ise gerilediğini ve yozlaştığını görüyoruz.
Bir sempozyum bildirisinden alı nan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?

 • A) Dünyanın tek bir dilde birleşmesinin faydaları nelerdir?
 • B) Kültürlerin tek bir kültür içinde erimesinin sakıncaları nelerdir?
 • C) Dünya üzerinde neden farklı diller konuşuluyor?
 • D) Dünya üzerinde tek dilin hâkim olması nelere yol açar?
SORU 8

Münazaralarda dilin işlevlerinden hangisinin kullanımı diğerlerine göre daha azdır?

 • A) Şiirsel
 • B) Kanalı kontrol
 • C) Alıcıyı harekete geçirme
 • D) Göndergesel
SORU 9

Benim kuşağım yurt dışına ancak iki yılda bir çıkılabilen bir dönemde yaşadı. Bizim hayat hakkında bildiğimiz her şey kendi içimizden geliyordu. Kendimizi ancak kendimizle ölçüyorduk. Bugünkü kuşaklar için dünya, hayat, bizim anladığımızdan başka. Genç kuşaklar için buralı olmakla dünya vatandaşı olmak arasında, geçip geçmemenin onlara kaldığı ince bir çizgi var sadece. Dolayısıyla dünyaya açılan bütün pencerelerini kapatarak kendini kandırmaya meyilli olanlardan değilseniz kendinizi diğer insanlarla çok daha derin ve dikkate değer bir bakışla kıyaslayabilirsiniz.
Açık oturumda, bir konuşmacı tarafından dile getirilen bu düşünceyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuşaklar arası kültür çatışması yaşanmaktadır.
 • B) Genç kuşakların hayat tecrübesi daha fazladır.
 • C) Eski kuşaklar şimdiye göre daha içe dönük yaşamışlardır.
 • D) Gerçeklerin görülebilmesi iletişim kanallarının açık olmasına bağlıdır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı olarak değerlendirilebilir?

 • A) Gezi yazısı
 • B) Deneme
 • C) Makale
 • D) Sohbet
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılar için söylenebilir?

 • A) Dil kanalı kontrol işlevinde kullanılır.
 • B) Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım ağır basar.
 • C) Toplumun her kesimine hitap eder.
 • D) Süslü ve sanatlı bir anlatımı vardır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biridir?

 • A) Betimleyici anlatıma yer verilir.
 • B) Birinci tekil kişinin ağzından yazılır.
 • C) Nesnel verilerden yararlanılır.
 • D) Sohbet havasında kaleme alınır.
SORU 13

Türk edebiyatındaki ilk makale yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nazım Hikmet Ran
 • B) İbrahim Şinasi
 • C) Cahit Sıtkı Tarancı
 • D) Necip Fazıl Kısakürek
SORU 14

Dil münazaralarda bilgi vermek için _________ sorular sormak için _________ işlevlerinde kullanılır.
Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir?

 • A) göndergesel – kanalı kontrol
 • B) alıcıyı harekete geçirme – göndergesel
 • C) kanalı kontrol – alıcıyı harekete geçirme
 • D) alıcıyı harekete geçirme – heyecan bildirme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından değildir.?

 • A) Toplum önünde konuşma becerisini geliştirmek
 • B) Karşı fikre saygı duyma düşüncesini aşılamak
 • C) Doğru düşünme alışkanlığı kazandırmak
 • D) Dinleyicilerin düşüncelerini değiştirmek
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makale türünün gelişmesini sağlayan etmenlerden biridir?

 • A) Matbaanın ülkemize getirilmesi
 • B) Gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlaması
 • C) Özel tiyatroların yaygınlaşması
 • D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
SORU 17

Aşağıdaki türlerin hangisinde tartışma söz konusu değildir?

 • A) Münazara
 • B) Konferans
 • C) Panel
 • D) Açık oturum
SORU 18

― Bir düzenleme kurulu tarafından hazırlanır.
― Toplantı sonunda bildiriler basılarak kamuoyu ile paylaşılır.
― Aynı oturumda birden fazla uzman katılımıyla gerçekleştirilir.
Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • A) Konferans
 • B) Forum
 • C) Sempozyum
 • D) Açık oturum
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerde değildir.?

 • A) Olay örgüsü
 • B) Dipnot
 • C) İndeks
 • D) Kaynakça
SORU 20

Mağazanın uzun raflarında birbirinden çekici el yapımı ürünler teşhir edilmiş. Kumaş kaplı defterler, üzerine Anadolu’nun kadim figürlerinin işlendiği lavanta keseleri, nar çiçekli, bıttımlı, papatyalı, keçi sütlü sabunlar… En hasından ıspanaklı erişte, cennet hurması, bamya kuruları, zeytinyağı, adaçayı ve nar ekşileri raflardaki yerini almış.
Bir gezi yazısından alınan bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

 • A) Betimleyici anlatımdan
 • B) Niteleyici sözcüklerden
 • C) Görme duyusundan
 • D) Benzetmelerden
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBBDBDADCBCBADBBCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?