GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Tanrı’ya inanmaz. Evrenin kendi başına var olduğunu ve kendi iç yasaları çerçevesinde bugünlere geldiğini savunur. Kutsal kitap, mucize, melek,peygamberlik, vahiy ve ahiret inancını reddeder.
Bu şekilde bir inanç ve düşünce yapısına sahip biri aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Ateist
 • B) Monoteist
 • C) Politeist
 • D) Pragmatist
SORU 2

“Ağza ve burna su çekerek temizlemek ve vücudun tamamını hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.”
anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdest
 • B) Teyemmüm
 • C) Gusül
 • D) Necâset
SORU 3

• Elleri dirseklere kadar yıkamak
• Yüzü yıkamak
• Başı meshetmek
• Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
Bunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır?

 • A) Namaz
 • B) Teyemmüm
 • C) Gusül
 • D) Abdest
SORU 4

Arap Yarımadası’ndaki bölgelerden biridir. Ilıman, çöl ve yayla iklimine sahiptir. Bu bölgede Mekke, Medine ve Taif olmak üzere üç şehir bulunur. Hz. Muhammed (sav.) bu şehirlerden Mekke’de doğmuştur.
Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yemen
 • B) Habeşistan
 • C) Hadramevt
 • D) Hicaz
SORU 5

Kur’an-ı Kerim kaç sureden oluşur?

 • A) 99
 • B) 112
 • C) 114
 • D) 124
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde inen ayetlere özgü konulardandır?

 • A) Kıyamet
 • B) Ahiret hayatı
 • C) Tevhid inancı
 • D) Toplumsal düzenlemeler
SORU 7

Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için abdest almak zorunludur?

 • A) Namaz kılmak
 • B) Zekat vermek
 • C) Oruç tutmak
 • D) Kurban kesmek
SORU 8

Hz. Peygamber aşağıdaki ibadetlerden hangisi için “gusül abdesti” almış ve bunu müminlere de tavsiye etmiştir?

 • A) Zekât ibadeti
 • B) Cuma namazı
 • C) Ramazan Orucu
 • D) Cenaze namazı
SORU 9

“Muhammed” isminin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çok güvenilir
 • B) Doğru sözlü
 • C) Allah’ın kulu
 • D) Çok övülen
SORU 10

Hz. Muhammed’in (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi geleneklerlerden kaynaklanmıştır?

 • A) Doğduktan bir süre sonra süt anneye verilmesi
 • B) Çocukken ticaret kervanları ile seyahat etmesi
 • C) Küçüklüğünden itibaren hep doğru sözlü olması
 • D) Gençlik yıllarında Hılfü’l-Fudûl’e üye olması
SORU 11

“Hz. Muhammed (sav.) kimdir?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • A) Amine Hatun’un oğludur.
 • B) Abdulmuttalib’in torunudur.
 • C) Zeyd bin Haris’in kardeşidir.
 • D) Peygamberlerin sonuncusudur.
SORU 12

Aşağıdaki dinlerden hangisi kaynağı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • A) Yahudilik
 • B) Hinduizm
 • C) İslamiyet
 • D) Hristiyanlık
SORU 13

İnsanların ibadet etmelerinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Allah’ın emretmiş olması
 • B) İnsanın ruhunu rahatlatması
 • C) Hayatı daha düzenli hale getirmesi
 • D) İnsanı bencil duygulardan uzak tutması
SORU 14

Kur’an-ı Kerim’i, harflerinin çıkış yerlerine uygun olarak hatasız biçimde okunmasını öğreten ilimdir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mukabele
 • B) Hatim
 • C) Kıraat
 • D) Tecvit
SORU 15

Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yedi adet çoğaltılmıştır.
 • B) Zeyd b. Sabit görevlendirilmiştir.
 • C) Hz. Ömer döneminde çoğaltılmıştır.
 • D) İlk nüshalardan biri Topkapı Müzesi’ndedir.
SORU 16

Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musa’ya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.
Hz. Muhammed’e (sav.) ilk vahiy geldiğinde bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Hatice
 • B) Rahip Bahira
 • C) Zeyd bin Harise
 • D) Varaka bin Nevfel
SORU 17

Müslümanların Mekke’den Medine’ye gruplar halinde göç etmesi aşağıdaki olayların hangisinden sonra başlamıştır?

 • A) Mescid-i Nebi’nin yapılması
 • B) Akabe Biatları’nın yapılması
 • C) Medine Sözleşmesi’nin kabul edilmesi
 • D) Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanması
SORU 18

İslam tarihinde cuma namazı kılı nan ilk yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ranuna Vadisi
 • B) Kâbe
 • C) Mescid-i Aksa
 • D) Mescid-i Nebi
SORU 19

“Kur’an’ı biz indirdik, biz koruyacağız.”
(Hicr suresi, 9. ayet)
Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • A) Evrensel olması
 • B) Ahlak kitabı olması
 • C) Değiştirilemez olması
 • D) İslam’ın temel kaynağı olması
SORU 20

Hz. Muhammed (sav.), vefatından önce rahatsızlığının artması sebebiyle bir sahabeyi namaz kıldırmak üzere kendisinin yerine görevlendirmiştir.
Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDDCDABDACBADCDBACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?