Din Kültürü 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerden biridir?

 • Oruç
 • Hac
 • Namaz
 • Zekât
Soru 2

İbadet, insanı Allah’a yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kurmanın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet çeşitleri
 • İbadetlerin yapılışı
 • İbadetin bireysel faydaları
 • İbadetin toplumsal faydaları
Soru 3

Kâinattaki her şey bir düzen içindedir. En küçük canlılardan uzaydaki galaksilere kadar her şey sistemli bir şekilde hareket etmektedir. Hiçbirinde uyumsuzluk düzensizlik veya aksaklık görülmez.
Bu durum evrenin eşsiz bir kudretin eseri olduğunu gösterir.
Bu parçanın aşağıdaki konulardanhangisini açıklamak için kullanı labilir?

 • Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu
 • Allah’ın varlığı ve birliği
 • Evrenin sonlu olduğu
 • Ahiretin varlığı
Soru 4

“Yoktan var etmek, var olmayanı örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak” anlamına gelen Allah’ın subûtî sıfatı hangisidir?

 • İlim
 • Hayat
 • Kudret
 • Tekvin
Soru 5

“… Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış!Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...”
(Kehf suresi, 49.ayet)
Bu ayette kitap kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 • Amel defteri
 • Levh-i Mahfuz
 • Kur’an-ı Kerim
 • Kitab-ı Mukaddes
REKLAM
Soru 6

Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.
Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Yeri
 • Zamanı
 • Önemi
 • Sayısı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel iman esaslarından biri değildir?

 • Kadere iman
 • Keramete iman
 • Meleklere iman
 • Peygamberlere iman
Soru 8

“... O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.”
(Ahzab suresi, 40.ayet)
Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?

 • O’ndan sonra bir daha peygamber gönderilmeyeceği
 • İnsanlar arasından elçi olarak seçildiği
 • Okuma yazma bilmediği
 • Allah’tan vahiy aldığı
Soru 9

Aşağıdaki peygamber ve kitap eş leştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Hz. Harun - Zebur
 • Hz. Muhammed - Kur’an
 • Hz. Musa - Tevrat
 • Hz. İsa - İncil
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

 • Allah’ın her emrini yerine getirirler.
 • Yemez, içmez ve uyumazlar.
 • Ateşten yaratılmışlardır.
 • Hızlı ve güçlüdürler.
Soru 11

‘‘Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır.’’
Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sûr
 • Mizan
 • Mahşer
 • Amel defteri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi namaz kılması gereken kişide aranan şartlardan biridir?

 • Akıllı olmak
 • Yaşlı olmak
 • Erkek olmak
 • Zengin olmak
Soru 13

Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine vesile olur.
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemidir.
 • Çalışarak kazanmaktan uzaklaştırır.
 • Veren kimsenin malı bereketlenir.
REKLAM
Soru 14

Kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangileri ile başlamıştır?

 • Hz. Yakup - Hz. Yusuf
 • Hz. Musa - Hz. Davut
 • Hz. Harun - Hz. Yahya
 • Hz. İbrahim - Hz. İsmail
Soru 15

Hz. Muhammed (sav.) Kur’an’ın hükümlerini sözleriyle yorumlamış, davranışlarıyla da insanlara örnek olmuştur.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Kur’an’ı açıklayıcı olması
 • Merhametli olması
 • Cesaretli olması
 • Sabırlı olması
Soru 16

Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarına ne ad verilir?

 • Farz
 • Mübah
 • Mekruh
 • Sünnet
Soru 17

Hz. Muhammed’i (sav.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenilir olması
 • Allah’tan vahiy alması
 • Merhametli olması
 • İnsanlara değer vermesi
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.), insanları İslam’a davet etmek için Taif’e gittiğinde, taşlanmasına ve eziyet edilmesine rağmen, onlara beddua değil, bilakis hidayete ulaşmaları için Allah’a dua etmiştir.
Hz. Peygamber’in bu davranışı aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Cömertliğine
 • Cesaretine
 • Adaletine
 • Merhametine
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?

 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • Statü kazanmayı sağlar.
 • Güven duygusu oluşturur.
 • İç huzuru artırır.
Soru 20

Kur’an’ın geniş bir şekilde açıklanması ve yorumlanmasına ne denir?

 • Fıkıh
 • Meal
 • Hadis
 • Tefsir
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBDACBCACBACDADBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?