Din Kültürü 3 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerden biridir?

 • Oruç
 • Hac
 • Namaz
 • Zekât
SORU 2

İbadet, insanı Allah’a yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kurmanın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbadet çeşitleri
 • İbadetlerin yapılışı
 • İbadetin bireysel faydaları
 • İbadetin toplumsal faydaları
SORU 3

Kâinattaki her şey bir düzen içindedir. En küçük canlılardan uzaydaki galaksilere kadar her şey sistemli bir şekilde hareket etmektedir. Hiçbirinde uyumsuzluk düzensizlik veya aksaklık görülmez.
Bu durum evrenin eşsiz bir kudretin eseri olduğunu gösterir.
Bu parçanın aşağıdaki konulardanhangisini açıklamak için kullanı labilir?

 • Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu
 • Allah’ın varlığı ve birliği
 • Evrenin sonlu olduğu
 • Ahiretin varlığı
SORU 4

“Yoktan var etmek, var olmayanı örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak” anlamına gelen Allah’ın subûtî sıfatı hangisidir?

 • İlim
 • Hayat
 • Kudret
 • Tekvin
SORU 5

“… Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış!Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır...”
(Kehf suresi, 49.ayet)
Bu ayette kitap kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 • Amel defteri
 • Levh-i Mahfuz
 • Kur’an-ı Kerim
 • Kitab-ı Mukaddes
SORU R
SORU 6

Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.
Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Yeri
 • Zamanı
 • Önemi
 • Sayısı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel iman esaslarından biri değildir?

 • Kadere iman
 • Keramete iman
 • Meleklere iman
 • Peygamberlere iman
SORU 8

“... O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.”
(Ahzab suresi, 40.ayet)
Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?

 • O’ndan sonra bir daha peygamber gönderilmeyeceği
 • İnsanlar arasından elçi olarak seçildiği
 • Okuma yazma bilmediği
 • Allah’tan vahiy aldığı
SORU 9

Aşağıdaki peygamber ve kitap eş leştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Hz. Harun - Zebur
 • Hz. Muhammed - Kur’an
 • Hz. Musa - Tevrat
 • Hz. İsa - İncil
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

 • Allah’ın her emrini yerine getirirler.
 • Yemez, içmez ve uyumazlar.
 • Ateşten yaratılmışlardır.
 • Hızlı ve güçlüdürler.
SORU 11

‘‘Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır.’’
Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sûr
 • Mizan
 • Mahşer
 • Amel defteri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi namaz kılması gereken kişide aranan şartlardan biridir?

 • Akıllı olmak
 • Yaşlı olmak
 • Erkek olmak
 • Zengin olmak
SORU 13

Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine vesile olur.
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemidir.
 • Çalışarak kazanmaktan uzaklaştırır.
 • Veren kimsenin malı bereketlenir.
SORU 14

Kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangileri ile başlamıştır?

 • Hz. Yakup - Hz. Yusuf
 • Hz. Musa - Hz. Davut
 • Hz. Harun - Hz. Yahya
 • Hz. İbrahim - Hz. İsmail
SORU 15

Hz. Muhammed (sav.) Kur’an’ın hükümlerini sözleriyle yorumlamış, davranışlarıyla da insanlara örnek olmuştur.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Kur’an’ı açıklayıcı olması
 • Merhametli olması
 • Cesaretli olması
 • Sabırlı olması
SORU 16

Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarına ne ad verilir?

 • Farz
 • Mübah
 • Mekruh
 • Sünnet
SORU 17

Hz. Muhammed’i (sav.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenilir olması
 • Allah’tan vahiy alması
 • Merhametli olması
 • İnsanlara değer vermesi
SORU R
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.), insanları İslam’a davet etmek için Taif’e gittiğinde, taşlanmasına ve eziyet edilmesine rağmen, onlara beddua değil, bilakis hidayete ulaşmaları için Allah’a dua etmiştir.
Hz. Peygamber’in bu davranışı aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

 • Cömertliğine
 • Cesaretine
 • Adaletine
 • Merhametine
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?

 • Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • Statü kazanmayı sağlar.
 • Güven duygusu oluşturur.
 • İç huzuru artırır.
SORU 20

Kur’an’ın geniş bir şekilde açıklanması ve yorumlanmasına ne denir?

 • Fıkıh
 • Meal
 • Hadis
 • Tefsir
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBDACBCACBACDADBDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 3 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Din Kültürü 3 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Din Kültürü 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Din Kültürü 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 3 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 3 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 3 soruları toplamda 6 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 3 testinin başarı yüzdesi %75. Sınava katılan 6 öğrenci arasından sadece 5 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 22.22 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?