Din Kültürü 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır?

 • Ailevi sorunların aile içinde çözülmeye çalışılması
 • Bireylerin birbirlerine üstünlük kurmaya çalışması
 • Fertlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri
 • Ebeveynlerin çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmaları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ailenin amaçları arasında yer almaz?

 • Bireyi hayata hazırlamak
 • Neslin devamını sağlamak
 • Halkın düzen ve güvenliğini sağlamak
 • Huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklara olan yaklaşımlarından biri değildir?

 • Azarlamak
 • Değer vermek
 • Zaman ayırmak
 • Hataları düzeltmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunan bütün yakınları ifade eden bir kavramdır?

 • Dost
 • Komşu
 • Ümmet
 • Akraba
Soru 5

“Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan O’dur…”
(Arâf suresi, 189. ayet)
Bu ayetten aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Hukuki bir kurum olduğu
 • Mutluluk kaynağı olduğu
 • Eğitim ve öğretimin temeli olduğu
 • Toplumun en küçük birimi olduğu
REKLAM
Soru 6

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”
(Tahrim suresi, 6. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Ailenin sorumlulukları vardır.
 • Aile bireyleri birbirlerini iyiye yönlendirmelidir.
 • İslam dininde evlilik teşvik edilmektedir.
 • Aileler, çocukların terbiyesine önem vermelidirler.
Soru 7

İslam’ın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Boşanma haram kabul edilir.
 • Önem verilen bir kurumdur.
 • İffeti koruma yolu olarak görülür.
 • Dinî ve hukuki sorumluluk gerektirir.
Soru 8

Ülkemizde yaşayan Müslüman halka İslam dini ile ilgili hizmetler vermekle görevli olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlahiyat Fakülteleri
 • İmam hatip liseleri
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından biridir?

 • Mesleklerini belirlemek
 • Dinî tercihlerine karar vermek
 • Eğitimlerine önem vermek
 • Tüm isteklerini yerine getirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biri değildir?

 • Dinî konularda karar vermek
 • Din şurası düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Yurt içi ve yurt dışındaki İslam dini ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek
 • İmam hatip liselerinin eğitim ve öğretimini denetlemek
Soru 11

Kur’an-ı Kerim metinlerinin eksiksiz ve hatasız basım ve yayımını kontrol edip onaylayan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • Talim ve Terbiye Kurulu
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
 • Teftiş Kurulu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmez?

 • Vaiz
 • Cami dernek başkanı
 • Müftü
 • Müezzin-Kayyım
Soru 13

Aşağıdaki tefsir kitaplarından hangisi Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulan bir heyet tarafından hazırlanmıştır?

 • Tefhimü’l-Kur’an
 • Fi Zilali’l-Kur’an
 • Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri
 • Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunur?

 • Vakit namazları
 • Vitir namazı
 • Cuma namazı
 • Terâvih namazı
Soru 15

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.”
(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
Bu ayetlerde evren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Mükemmel bir şekilde yaratıldığı
 • İnsanın hizmetine sunulduğu
 • Belirli bir süre için yaratıldığı
 • Bir yaratıcısının olduğu
Soru 16

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısına ne ad verilir?

 • üslup
 • Estetik
 • Edebiyat
 • Yorum
Soru 17

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz...
Yunus Emre
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

 • Doğru şahitlik yapmanın
 • Adaletli davranmanın
 • Güzel söz söylemenin
 • İşi güzel yapmanın
Soru 18

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.”
(Saf suresi, 2 ve 3. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

 • Doğru sözlü olunmalıdır.
 • Verilen söz yerine getirilmelidir.
 • İnsanları aldatmak kötüdür.
 • Gelecekle ilgili söz vermek günahtır.
Soru 19

Bu görsel aşağıdaki sanat dallarından hangisine örnek oluşturur?

 • Hat
 • Ebru
 • Tezhip
 • Minyatür
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin musikinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?

 • İlahi
 • Dua
 • Mevlit
 • Ezan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBCADCDABDCABCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?