GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır?

 • A) Ailevi sorunların aile içinde çözülmeye çalışılması
 • B) Bireylerin birbirlerine üstünlük kurmaya çalışması
 • C) Fertlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri
 • D) Ebeveynlerin çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmaları
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ailenin amaçları arasında yer almaz?

 • A) Bireyi hayata hazırlamak
 • B) Neslin devamını sağlamak
 • C) Halkın düzen ve güvenliğini sağlamak
 • D) Huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklara olan yaklaşımlarından biri değildir?

 • A) Azarlamak
 • B) Değer vermek
 • C) Zaman ayırmak
 • D) Hataları düzeltmek
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunan bütün yakınları ifade eden bir kavramdır?

 • A) Dost
 • B) Komşu
 • C) Ümmet
 • D) Akraba
SORU 5

“Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan O’dur…”
(Arâf suresi, 189. ayet)
Bu ayetten aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) Hukuki bir kurum olduğu
 • B) Mutluluk kaynağı olduğu
 • C) Eğitim ve öğretimin temeli olduğu
 • D) Toplumun en küçük birimi olduğu
SORU 6

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”
(Tahrim suresi, 6. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) Ailenin sorumlulukları vardır.
 • B) Aile bireyleri birbirlerini iyiye yönlendirmelidir.
 • C) İslam dininde evlilik teşvik edilmektedir.
 • D) Aileler, çocukların terbiyesine önem vermelidirler.
SORU 7

İslam’ın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Boşanma haram kabul edilir.
 • B) Önem verilen bir kurumdur.
 • C) İffeti koruma yolu olarak görülür.
 • D) Dinî ve hukuki sorumluluk gerektirir.
SORU 8

Ülkemizde yaşayan Müslüman halka İslam dini ile ilgili hizmetler vermekle görevli olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlahiyat Fakülteleri
 • B) İmam hatip liseleri
 • C) Millî Eğitim Bakanlığı
 • D) Diyanet İşleri Başkanlığı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından biridir?

 • A) Mesleklerini belirlemek
 • B) Dinî tercihlerine karar vermek
 • C) Eğitimlerine önem vermek
 • D) Tüm isteklerini yerine getirmek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biri değildir?

 • A) Dinî konularda karar vermek
 • B) Din şurası düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
 • C) Yurt içi ve yurt dışındaki İslam dini ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek
 • D) İmam hatip liselerinin eğitim ve öğretimini denetlemek
SORU 11

Kur’an-ı Kerim metinlerinin eksiksiz ve hatasız basım ve yayımını kontrol edip onaylayan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • B) Talim ve Terbiye Kurulu
 • C) Din İşleri Yüksek Kurulu
 • D) Teftiş Kurulu
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmez?

 • A) Vaiz
 • B) Cami dernek başkanı
 • C) Müftü
 • D) Müezzin-Kayyım
SORU 13

Aşağıdaki tefsir kitaplarından hangisi Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulan bir heyet tarafından hazırlanmıştır?

 • A) Tefhimü’l-Kur’an
 • B) Fi Zilali’l-Kur’an
 • C) Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri
 • D) Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
SORU 14

Aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunur?

 • A) Vakit namazları
 • B) Vitir namazı
 • C) Cuma namazı
 • D) Teravih namazı
SORU 15

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.”
(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
Bu ayetlerde evren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Mükemmel bir şekilde yaratıldığı
 • B) İnsanın hizmetine sunulduğu
 • C) Belirli bir süre için yaratıldığı
 • D) Bir yaratıcısının olduğu
SORU 16

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısına ne ad verilir?

 • A) üslup
 • B) Estetik
 • C) Edebiyat
 • D) Yorum
SORU 17

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz...
Yunus Emre
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

 • A) Doğru şahitlik yapmanın
 • B) Adaletli davranmanın
 • C) Güzel söz söylemenin
 • D) İşi güzel yapmanın
SORU 18

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.”
(Saf suresi, 2 ve 3. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

 • A) Doğru sözlü olunmalıdır.
 • B) Verilen söz yerine getirilmelidir.
 • C) İnsanları aldatmak kötüdür.
 • D) Gelecekle ilgili söz vermek günahtır.
SORU 19

Bu görsel aşağıdaki sanat dallarından hangisine örnek oluşturur?

 • A) Hat
 • B) Ebru
 • C) Tezhip
 • D) Minyatür
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisinin musikinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?

 • A) İlahi
 • B) Dua
 • C) Mevlit
 • D) Ezan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCADCDABDCABCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?