Din Kültürü 8 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Atatürk, dinin doğru anlaşılması ve topluma doğru bir şekilde anlatılması için çeşitli çalışmalar başlatmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Türkçe tefsir hazırlatması
 • Türkçe ilmihal yazdırması
 • Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurması
 • Din eğitimini Millî eğitimin hedefleri arasına aldırması
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının sebeplerinden biri değildir?

 • Halkın dinî tercihlerine müdahale etmek
 • Din işlerini ehil kimseler tarafından yürütmek
 • Toplumu din konusunda doğru bilgilendirmek
 • Halkın dinî duygularının sömürülmesini önlemek
SORU 3

Bir tür sebep-sonuç kanunudur.Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.
Hinduizm’de önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tenasüh
 • Yoga
 • Karma
 • Meditasyon
SORU 4

Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.
İlkel kabile dinleriyle ilgili açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mana
 • Totem
 • Yüce tanrı
 • Tabu
SORU 5

Kelime anlamı barış, güven, huzur, esenlik ve mutluluk anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam
 • Ahlâk
 • İhsan
 • Ahiret
SORU R
SORU 6

Ey insanlar, Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Adalet
 • Yardımlaşma
 • Eşitlik
 • Merhamet
SORU 7

İslam dini baskı ve zorlamaya karşı çıkar. Müslümanların hâkim olduğu Şam, Kahire, İstanbul ve Mardin gibi şehirlerde kilise, havra ve caminin yan yana bulunması bu duruma örnektir. Buralarda yaşayan farklı din mensupları rahatça dinlerini yaşamaktave olumsuz bir durumla karşı laşmamaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • Bu şehirlerin tüm dinlerce kutsal sayılmasının
 • İslam’ın barışa ve birlikte yaşamaya verdiği önemin
 • Kültürler arasındaki yozlaşmanın
 • İslam’ın son ilahi din oluşunun
SORU 8

İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslam’ın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulunduklarıtoplumda barış ve kardeşliğin yerleş mesine çalışmışlardır.
Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez?

 • Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü
 • Sakin ol, kimsenin gönlünü yıkma.
 • Sana kötülük edenlere sen iyilik et.
 • Bulursak yeriz bulamazsak şükrederiz
SORU 9

İslam dininde tüm insanlığı öldürmekle eş tutulan günah aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kumar oynamak
 • Yalancı şahitlik yapmak
 • Haksız yere birini öldürmek
 • Yetim ve öksüzlerin hakkını yemek
SORU 10

Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl kutsal bir gün, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise hayatınız, mülkleriniz ve ırzlarınız da öyle kutsaldır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin kutsallığına değinilmemiştir?

 • Namus
 • Mal
 • Can
 • Akıl
SORU 11

Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik öncesinde toplumun barış ve huzuru için çalıştığına aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi örnektir?

 • Akabe’de biat alması
 • Hılful Fudul’a üye olması
 • Medine vesikasını hazırlaması
 • Hudeybiye antlaşmasını imzalaması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamaları arasında yer almaz?

 • Kur’an kurslarının açılmasına karar verilmiştir.
 • Medreselerin kapatılması kararı alınmıştır.
 • Bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
 • İlahiyat fakültesi ve imam hatip okulu açılmasına karar verilmiştir.
SORU 13

Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir?

 • Diyanet İşleri Başkanlığının
 • İmam hatip liselerinin
 • İlahiyat fakültelerinin
 • Kur’an kurslarının
SORU 14

Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamış aşağıdaki âlimlerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır?

 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Babanzade Ahmed Naim Efendi
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Rıfat Börekçi
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerden biri değildir?

 • Budistlik
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
SORU 16

İsrailoğulları kavramı aşağıdaki peygamberlerden hangisinin çocukları için kullanılmıştır?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Yakup
 • Hz. İshak
 • Hz. İsmail
SORU 17

İsrailoğulları en güçlü dönemlerini aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yaşamışlardır?

 • Hz. Yusuf
 • Hz. Musa
 • Hz. Zekeriya
 • Hz. Süleyman
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisi Hristiyanlığın kutsal kabul ettiği incillerden biri değildir?

 • Matta
 • Markos
 • Barnabas
 • Yuhanna
SORU 19

Hinduizm’de ölen bir kimsenin cesedi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 • Mumyalanarak saklanır.
 • Yakılarak külleri Ganj Nehri’ne dökülür.
 • Himalayalar’da buzulların arasına gömülür.
 • Ganj Nehri’nde yıkanır ve toprağa gömülür.
SORU 20

Guru Nanak’ın İslam’ın bazı prensiplerive Hindu inançlarını karış tırarak oluşturduğu din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sihizm
 • Caynizm
 • Taoizm
 • Hinduizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDACBDCDBACDABDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Din Kültürü 8 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Din Kültürü 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Din Kültürü 8 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 8 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 8 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 8 soruları toplamda 18 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 8 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 8 testinin başarı yüzdesi %70. Sınava katılan 18 öğrenci arasından sadece 13 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 8.02 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?