Felsefe 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Özgürlük
II. Sorumluluk
III. Güzellik
Yukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 2

Bireyin iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya mizaç, eğitim ve moral olgunluk açısından yatkın olma durumudur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Vicdan
 • Erdem
 • Ahlaki karar
 • Ahlaki eylem
Soru 3

• Birey karar verirken tamamen özgürdür.
• İyi, kötü, değerli ve değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle yapar.
Verilen özellikler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

 • İndeterminizm
 • Otodeterminizm
 • Determinizm
 • Fatalizm
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fayda ahlakıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

 • İnsanlar eylemlerini yarar sağlayacak biçimde düzenler.
 • Mutluluğu sağlayan şey faydadır.
 • John Stuart Mill ve Jeremy Bentham önemli temsilcileridir.
 • Ahlaki eylemin amacı iyi ideasına uygun davranmaktır.
Soru 5

İnsanın özü ruhtur. Ruhun özü gönüldür. Gönül’ün özü ise sevgidir. Gönül Tanrı’nın evidir. O hâlde insanları insan yapan şey, gönül sahibi olmaları, Tanrı’yı ve birbirlerini sevmede birleşmeleridir. Ona göre Tanrı’nın yarattıklarını sevmeyen, onların haklarına saygı göstermeyen Tanrı’ya ulaşamaz.
Verilen bilgi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

 • Hacı Bektaş Velî
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Farabî
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir?

 • Meşruiyetin ölçütü nedir?
 • Bireyin temel hakları nelerdir?
 • Ahlaki eylemin amacı nedir?
 • En iyi yönetim şekli hangisidir?
Soru 7

İktidar, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Görevi de Tanrı’nın kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İktidarın kaynağı Tanrı’dır.
 • İktidar gücünü sivil toplumdan alır.
 • Toplum sözleşmesi iktidarın temelidir.
 • İktidar, insanın doğal yapısının sonucudur.
Soru 8

Bu devlette her sınıfın nasıl bir eğitim alacağı, kimlerin ne tür mal ve mülk edineceği ideal bir tasarımla belirlenmiştir. Örneğin; üretici ve zanaatkârlar istedikleri kişi ile evlenebilirken aynı hak askerlere tanınmaz.
Özellikleri verilen ütopya aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güneş Ülkesi
 • Yeni Dünya
 • Erdemli Toplum
 • Devlet
Soru 9

Nitelikleri toplum tarafından belirlenen, toplumları meydana getiren insanların her birine denir.
Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Toplum
 • Birey
 • Devlet
 • İktidar
Soru 10

İstenilen ütopyalarda düşünürler, her bakımdan mükemmel olduklarına inandıkları bir toplum düzeni tasarlar. Korku ütopyalarında ise gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir?

 • Erdemli Toplum
 • Devlet
 • 1984
 • Ütopya
Soru 11

Grekçe “aisthesis” kelimesinden gelen, güzelliği ve güzel sanatlarındoğasını inceleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Estetik
 • Sanat
 • Zanaat
 • Yüce
Soru 12

Sanat kuramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Yaratma olarak sanat anlayışına göre sanatçı, sanat eserini oluştururkenyeteneğini ve hayal gücü nü kullanır.
 • Oyun olarak sanata göre sanat eseri, gerçeği taklit ettiği sürece güzeldir.
 • Taklit olarak sanat anlayışına göre sanat eseri, bütünüyle idealar dünyasının bir taklidi durumundadır.
 • Yaratma olarak sanat görüşünde sanat eseri, tek ve özgündür.
Soru 13

• Sanat eserinden ya da genel olarak güzellikten haz alan kişidir.
• Sanat eserine, sanatın kendisine ve onun değerine ulaşma imkânı veren davranıştır.
Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine aittir?

 • Estetik haz - estetik nesne
 • Güzellik - estetik tavır
 • Hoşlanma - güzellik
 • Estetik özne - estetik tavır
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir?

 • Bireysellik
 • Zorunluluk
 • Objektiflik
 • Görelilik
Soru 15

Bir sanat eseri karşısında değerlendirmede bulunurken aşağıdaki yargılardan hangisini kullanırız?

 • Güzel
 • Doğru
 • İyi
 • Sevap
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarındandır?

 • Fayda
 • Ödev
 • Mutluluk
 • Vahiy
Soru 17

I. Teizm
II. Panteizm
III. Ateizm
Yukarıdakilerden hangileri Tanrı’nın varlığıyla ilgili farklı bir görüştür?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

 • Tanrı var mıdır?
 • Sivil toplum nedir?
 • Ölüm bir son mudur?
 • Evren yaratılmış mıdır?
Soru 19

Tanrı tarafından seçilmiş olan ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kutsal
 • İman
 • Peygamber
 • İbadet
Soru 20

• Bende en yüce derecede yetkin olan bir Tanrı düşüncesi vardır.
• Varlık, bir yetkinlik niteliğidir. Var olmaktan yoksun bir varlık yetkin bir varlık olamaz.
• Tanrı’nın var olması, Tanrı kavramı nın ayrılmaz bir parçasıdır. Öyleyse Tanrı vardır.
Yukarıdaki bilgiler Tanrı’nın varlı ğına ilişkin kanıtlardan hangisine aittir?

 • Ontolojik
 • Kozmolojik
 • Ereklilik
 • Ahlaki
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADBCADBCABDCADBBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?