Fıkıh 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir?

 • İftitah tekbiri
 • Ka’de-i ahire
 • Niyet
 • Kıyam
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz?

 • Yüzü yıkamak
 • Ağzı su ile yıkamak
 • Başı mesh etmek
 • Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
Soru 3

Hz. Peygamber’in “Kulun Rabb’i ile konuşmasıdır.” şeklinde ifade ettiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz
 • Dua
 • Zikir
 • Hac
Soru 4

Aşağıdaki namazlardan hangisi hüküm bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Vakit namazları
 • Cenaze namazı
 • Cuma namazı
 • Vitir namazı
Soru 5

Tilavet secdesinin yapılışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir defa secde yapılır.
 • Selam verilerek bitirilir.
 • Eller kaldırılmadan tekbir alınır.
 • Ayağa kalkarken ‘‘gufraneke Rabbena ve ileykel masir’’ denilir.
REKLAM
Soru 6

Sahurun sona erdiği ve orucun başladığı zamana ne ad verilir?

 • Kuşluk
 • İftar
 • İmsak
 • Seher
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi farz oruç lar arasında yer almaz?

 • Ramazan
 • Kefaret
 • Kaza
 • Adak
Soru 8

I. Hataen bir şey yiyip içmek
II. Kasten bir şey yiyip içmek
III. Kan aldırmak
IV. Diş çektirmek
Bunlardan hangileri orucu bozan durumlar arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi oruçlu iken mekruh olan davranışlardandır?

 • Gül ve misk gibi şeyleri koklamak
 • Ağza su alıp çalkalamak
 • Misvak kullanmak
 • Bir şeyi tatmak
Soru 10

Zekât ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir.
 • Bakmakla yükümlü olunan kişilere verilmelidir.
 • Nisap miktarına ulaşan kimseler vermelidir.
 • Allah rızası için verilmelidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 • Arafat’ta vakfe yapmak
 • Kâbe’yi tavaf etmek
 • Şeytan taşlamak
 • İhrama girmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi umre ibadetinde yer almaz?

 • Kurban kesme
 • Sa’y
 • Tavaf
 • İhram
Soru 13

Anne babaların, çocukları dünyaya geldiğinde şükür amacıyla kestikleri ve etinden herkesin yiyebildiği bir kurbandır.
Tanımı yapılan kurban çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Udhiye
 • Şükür
 • Adak
 • Akika
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ihramlı iken yasak olan davranışlardan biri değildir?

 • Uyumak
 • Tırnak kesmek
 • Bitki koparmak
 • Hayvan öldürmek
Soru 15

“De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”
(Kehf suresi, 29. ayet)
“Sen öğüt ver! Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin.”
(Ğaşiye suresi, 21-22. ayet)
Bu ayetlerle aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Yaşama hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • İnanç ve ibadet hürriyeti
 • Neslin korunması
Soru 16

‘‘Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.’’
(İsrâ suresi, 23. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevlerinden biri değildir?

 • Saygılı davranmak
 • Her konuda itaat etmek
 • Şefkat ve merhamet göstermek
 • Onları üzecek davranışlardan kaçınmak.
Soru 17

“... Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin...”
(En’am suresi, 151. ayet)
Bu ayet aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Yaşama hakkı
 • İnanç hürriyeti
 • Düşünce hürriyeti
 • Mülkiyet hakkı
Soru 18

Aşağıdaki hadislerden hangisi çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değildir?

 • ‘‘İnsanların yollarını ve gölgelendikleriyerleri kirletmekten sakı nın.’’
 • ‘‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin.’’
 • ‘‘İşler, ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekleyin.’’
 • ‘‘Avlularınızı ve meydanlarınızı temiz tutun.’’
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının ihlali kapsamına girmez?

 • Suyu israf etmek
 • Zamanı boşa harcamak
 • Deniz, akarsu ve gölleri kirletmek
 • Ormanların yok olmasına neden olmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mallardan değildir?

 • Ticaret malları
 • Altın, gümüş, nakit para
 • Küçük ve büyük baş hayvanlar
 • Gelir getirisi olmayan gayrimenkuller
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADBCDADBCADACBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?