Fizik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Otomobilde kullanılan far, klima ve akü gibi araçlar fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir?

 • Kimya
 • Biyoloji
 • Tarih
 • Elektrik
Soru 2

Fizik biliminde kullanılan bazı büyüklükler aşağıda verilmiştir.
I. Uzunluk
II. Zaman
III. Sıcaklık
IV. Kütle
Buna göre bu büyüklüklerden hangileri metre ile ölçülür?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 3

Birim kareler üzerinde gösterilen K, L, M ve N çizimleri şekildeki gibidir.
Buna göre hangisi vektördür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki bilim araştırma merkezi değildir?

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)
 • Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN)
 • Uluslararası Futbol Federasyon Birliği (FİFA)
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi atom fiziğinin incelediği konulardandır?

 • Işığın madde ile olan ilişkisini araştırmak
 • Mıknatıs ve manyetizmayı araş tırmak
 • Sıcaklık, özkütle ve basınç arasındaki ilişkiyi araştırmak
 • Atom ve atom çekirdeğinin yapısı nı araştırmak
REKLAM
Soru 6

Hacmi 1 litre olan kapta bulunan gaz 2 litrelik bir kaba konuluyor.
Buna göre gazın hacim ve kütlesinde nasıl bir değişiklik olur?
Hacim ------ Kütle

 • Azalır ------ Değişmez
 • Artar ------ Değişmez
 • Değişmez ------- Artar
 • Değişmez ---- Azalır
Soru 7

Sıcaklığı +4 °C olan saf suyun özkütlesi 1g c/ m3 tür.
Bu suya bir küp şeker atılıp su içinde erimesi sağlandıktan sonra şekerli suyun özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 0,1
 • 0,9
 • 1
 • 1,1
Soru 8

Aynı sıcaklıktaki K, L maddelerine ait kütle‒hacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre I. K ve L aynı maddelerdir.
II. K ve L’nin özkütlesi farklıdır.
III. K ve L’nin özkütlesi arasında dK < dL ilişkisi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III.
 • II ve III.
Soru 9

I. Kuyumculuk
II. Porselen yapımı
III. Ebru çalışmaları
Yukarıdaki alanların hangilerinde özkütleden yararlanılır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Boyutu a olan küp şeklindeki bir cismin boyutu 2a’ya çıkarılıyor.
Buna göre bu cismin dayanıklılığı ilk durumuna göre nasıl değişir?

 • Yarıya iner.
 • 2 kat artar.
 • 4 kat azalır.
 • 4 kat artar.
Soru 11

Günlük hayattan bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Çay bardağı ile tabağının arasındaki sudan dolayı yapışması
II. Yaprakların su yüzeyinde batmadan yüzmesi
III. Masa üstüne dökülen su damlalarının küresel durması
ifadelerinden hangileri adezyon ile açıklanır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Sıvılardaki yüzey gerilimi;
I. Sıvının sıcaklığına
II. Sıvıya etki eden gaz basıncına
III. Sıvıya farklı sıvının eklenmesine
durumlarından hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Bir otomobil birim kareler üzerindeki K noktasından başlayıp L noktasına şekildeki yolu (okları) takip ederek geliyor.
Buna göre otomobilin yer değiştirmesi kaç birimdir?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
REKLAM
Soru 14

Doğrusal 300 m uzunluğundaki bir yolu 5 saniyede giden aracın sürati kaç m/s’dir?

 • 20
 • 40
 • 60
 • 80
Soru 15

Bir araca ait konum‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre aracın sürati kaç m/s’dir?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
Soru 16

Bir sporcuya ait konum‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre sporcuya ait hız‒zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 17

Bir hareketliye ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre
I. Hareketlinin ilk hızı 10 m/s’dir.
II. Hareketlinin aldığı yol 25 m’dir.
III. Hareketlinin ivmesi 4m s/ 2 ’dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdaki kuvvetlerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir?

 • İtme kuvvetleri
 • Rüzgar kuvveti
 • Manyetik kuvvet
 • Kaldırma kuvveti
Soru 19

“Temel kuvvetler arasındaki en zayıf kuvvet olmasına rağmen evrenin bugünkü şeklinde en etkili olan kuvvettir.” özelliği yukarıda yazılı temel kuvvet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • Güçlü nükleer kuvvet
 • Zayıf nükleer kuvvet
 • Kütle çekim kuvveti
 • Elektromanyetik kuvvet
Soru 20

Kütlesi 30 kg olan bir cismin ağırlığı kaç N’dur? (g=10 m s/2 )

 • 3
 • 30
 • 300
 • 3000
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACDDBDBDAADACBABCCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?