Fizik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğuna (t), sıvının derinliğine (h) ve yer çekim kuvvetine (g) bağlıdır.
Buna göre denizin yüzeyinden derinleredoğru yüzerek inen dalgı cın üzerine etki eden basınç nasıl değişir?

 • Azalır.
 • Değişmez.
 • Yarıya iner.
 • Artar.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin basınçla ilişkisi yoktur?

 • Çivinin ucunun sivri olması
 • Oyuncak arabanın lastiklerinin kırmızı renk olması
 • Kar ayakkabılarının geniş tabanlı olması
 • İş makinelerinin lastiklerinin geniş tabanlı olması
Soru 3

Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oya’nın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü F’dir.
Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir?

 • İki katına çıkar.
 • Değişmez.
 • Yarıya iner.
 • Dört katına çıkar.
Soru 4

Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür?

 • Manometre
 • Elektroskop
 • Tornavida
 • Terazi
Soru 5

Sıvılarda basınç P = h . t . g bağıntısı ile bulunur.
Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g=10 N/kg alınacak)

 • 20 000
 • 30 000
 • 60 000
 • 80 000
REKLAM
Soru 6

Havadaki ağırlığı 4N olan bir kaya parçası su içerisinde dinamometre ile ölçülse ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • 5
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 7

Sıvı içerisindeki bir cisme sıvı tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır.
Buna ne ad verilir?

 • Elektrik kuvveti
 • Manyetik kuvvet
 • Kaldırma kuvveti
 • Atom kuvveti
Soru 8

Şekildeki sıvılı sistem dengededir.
Ağırlığı önemsiz pistonların kesit alanları oranı A1 /A 22 = 1/6 olduğunagöre L’nin ağırlığı K’nin ağırlığı nın kaç katıdır?

 • 4
 • 6
 • 12
 • 18
Soru 9

Eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi dengededir.
Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • FX > FY = FZ
 • FX > FY > FZ
 • FX = FY = FZ
 • FZ > FY > FX
Soru 10

Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;
I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.
II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.
III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Cisimlerin elektrikle yüklenmesi olayı;
I. Sürtünmeyle
II. Dokunmayla
III. Etkiyle (tesir ile)
verilenlerden hangileri ile gerçekleşebilir?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 12

Aralarında d kadar uzaklık bulunan şekildeki q1 ve q2 yüklerinin aralarındaki elektriksel kuvvet F’dir.
Yükler arası mesafe d olduğunda elektriksel kuvvet kaç F olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Pozitif yüklü iki elektroskoba şekildeki gibi K cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz kapandığı (1. durum), L cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor (2. durum).
Buna göre K ve L cisimlerinin yüklerinin işareti nedir?
K <----> L

 • Negatif <----> Pozitif
 • Pozitif <----> Negatif
 • Negatif <----> Negatif
 • Pozitif <----> Pozitif
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilemez?

 • Cam
 • Kauçuk
 • Bakır
 • Porselen
Soru 15

Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;
I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.
II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.
III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Bir metal telin direnci;
I. boyuna
II. kesitine
III. cinsine
verilerinden hangilerine bağlıdır?
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Direnci 50 Ω olan ısıtıcı prize takıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.
Buna göre prizin gerilimi kaç volttur?

 • 100
 • 200
 • 300
 • 800
Soru 18

Şekildeki devrede özdeş ampullerin her birinin direnci 3 ’dur.
Buna göre devredeki K, L, M ve N ampullerinin hangisinden en fazla akım geçer?

 • K
 • M
 • L
 • N
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak çalışan araçlara örnek verilemez?

 • Hoparlör
 • Eşit kollu terazi
 • Bilgisayar
 • Bulaşık makinesi
Soru 20

Direnci 30Ω olan bir iletkenden 1 A akım geçmektedir.
Bu iletkenin gücü kaç Watt olur?

 • 30
 • 20
 • 10
 • 5
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBACACBCCDDACBDBABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?