Fizik 3 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğuna (t), sıvının derinliğine (h) ve yer çekim kuvvetine (g) bağlıdır.
Buna göre denizin yüzeyinden derinleredoğru yüzerek inen dalgı cın üzerine etki eden basınç nasıl değişir?

 • Azalır.
 • Değişmez.
 • Yarıya iner.
 • Artar.
SORU 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisinin basınçla ilişkisi yoktur?

 • Çivinin ucunun sivri olması
 • Oyuncak arabanın lastiklerinin kırmızı renk olması
 • Kar ayakkabılarının geniş tabanlı olması
 • İş makinelerinin lastiklerinin geniş tabanlı olması
SORU 3

Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oya’nın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü F’dir.
Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir?

 • İki katına çıkar.
 • Değişmez.
 • Yarıya iner.
 • Dört katına çıkar.
SORU 4

Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür?

 • Manometre
 • Elektroskop
 • Tornavida
 • Terazi
SORU 5

Sıvılarda basınç P = h . t . g bağıntısı ile bulunur.
Buna göre yoğunluğu 1000 kg/m3 olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? (g=10 N/kg alınacak)

 • 20 000
 • 30 000
 • 60 000
 • 80 000
SORU R
SORU 6

Havadaki ağırlığı 4N olan bir kaya parçası su içerisinde dinamometre ile ölçülse ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • 5
 • 3
 • 2
 • 1
SORU 7

Sıvı içerisindeki bir cisme sıvı tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır.
Buna ne ad verilir?

 • Elektrik kuvveti
 • Manyetik kuvvet
 • Kaldırma kuvveti
 • Atom kuvveti
SORU 8

Şekildeki sıvılı sistem dengededir.
Ağırlığı önemsiz pistonların kesit alanları oranı A1 /A 22 = 1/6 olduğunagöre L’nin ağırlığı K’nin ağırlığı nın kaç katıdır?

 • 4
 • 6
 • 12
 • 18
SORU 9

Eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi dengededir.
Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • FX > FY = FZ
 • FX > FY > FZ
 • FX = FY = FZ
 • FZ > FY > FX
SORU 10

Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;
I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.
II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.
III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 11

Cisimlerin elektrikle yüklenmesi olayı;
I. Sürtünmeyle
II. Dokunmayla
III. Etkiyle (tesir ile)
verilenlerden hangileri ile gerçekleşebilir?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve II
 • I, II ve III.
SORU 12

Aralarında d kadar uzaklık bulunan şekildeki q1 ve q2 yüklerinin aralarındaki elektriksel kuvvet F’dir.
Yükler arası mesafe d olduğunda elektriksel kuvvet kaç F olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 13

Pozitif yüklü iki elektroskoba şekildeki gibi K cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz kapandığı (1. durum), L cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor (2. durum).
Buna göre K ve L cisimlerinin yüklerinin işareti nedir?
K <----> L

 • Negatif <----> Pozitif
 • Pozitif <----> Negatif
 • Negatif <----> Negatif
 • Pozitif <----> Pozitif
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilemez?

 • Cam
 • Kauçuk
 • Bakır
 • Porselen
SORU 15

Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;
I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.
II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.
III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 16

Bir metal telin direnci;
I. boyuna
II. kesitine
III. cinsine
verilerinden hangilerine bağlıdır?
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 17

Direnci 50 Ω olan ısıtıcı prize takıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.
Buna göre prizin gerilimi kaç volttur?

 • 100
 • 200
 • 300
 • 800
SORU R
SORU 18

Şekildeki devrede özdeş ampullerin her birinin direnci 3 ’dur.
Buna göre devredeki K, L, M ve N ampullerinin hangisinden en fazla akım geçer?

 • K
 • M
 • L
 • N
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak çalışan araçlara örnek verilemez?

 • Hoparlör
 • Eşit kollu terazi
 • Bilgisayar
 • Bulaşık makinesi
SORU 20

Direnci 30Ω olan bir iletkenden 1 A akım geçmektedir.
Bu iletkenin gücü kaç Watt olur?

 • 30
 • 20
 • 10
 • 5
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBBACACBCCDDACBDBABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 3 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Fizik 3 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fizik 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 3 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 3 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 3 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler