GİRİŞ/KAYIT

Fizik 4 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır.
Buna göre ses hangi ortamda yayılamaz?

 • A) Su
 • B) Tahta
 • C) Boşluk
 • D) Hava
SORU 2

Ses dalgalarının oluşması için dalga kaynağına ihtiyaç vardır.
Buna göre
I. Radyo
II. Televizyon
III. İnsan
verilen örneklerden hangileri ses dalga kaynağı olabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
SORU 3

Belirli bir ortamda ilerleyen ve enerji taşıyan dalgalara mekanik dalga adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgalara örnek verilemez?

 • A) Ses dalgaları
 • B) Radyo dalgaları
 • C) Su dalgaları
 • D) Yay dalgaları
SORU 4

Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir?

 • A) Biyoloji
 • B) Kimya
 • C) Sismograf
 • D) Edebiyat
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

 • A) Yıldızlar
 • B) Güneş
 • C) Yanan mum
 • D) Cam bardak
SORU 6

Su dalgaları ile ilgili;
I. Derinliği farklı ortamlarda farklı hızda yayılır.
II. Dalganın hızı frekans ile dalga boyunun çarpımı ile bulunur.
III. Dalganın frekansı kaynağın frekansına bağlı değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 7

Aynı sıcaklıktaki ortamlardan hangisinde ses dalgaları en hızlı yayılır?

 • A) Su
 • B) Hava
 • C) Gaz
 • D) Katı
SORU 8

Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğerinin ses kaynağının etkisi ile titreşmesi olayı aşağıdaki hangi kavram ile tanımlanır?

 • A) Frekans
 • B) Sönümleme
 • C) Rezonans
 • D) Genlik
SORU 9

Deprem dalgaları ile ilgili;
I. Geçtiği yerleri sarsarak hasarlara yol açabilir.
II. Dalgalar kaynaktan uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır.
III. Depremler Richter ölçeğine göre derecelendirilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 10

Şekildeki doğrusal su dalgaları nın tümsek engelden yansıması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(F=Odak noktası)

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 11

Doğrusal bir dalga kaynağı 6 saniyede 30 dalga üretmektedir.
Dalgaların periyodu kaç saniyedir?

 • A) 1
 • B) 1/5
 • C) 2/5
 • D) 1/2
SORU 12

Şekildeki düzlem aynaya gelen I ışınının yansıma açısı kaç derecedir?

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 60
SORU 13

Şekildeki K ışık kaynağının I, II ve III noktalarındaki aydınlanma şiddetleri E1, E2 ve E3’dür.
Buna göre aydınlanma şiddetleri E1, E2 ve E3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • A) E1 > E2 > E3
 • B) E1 = E2 = E3
 • C) E3 > E2 > E1
 • D) E2 > E3 = E1
SORU 14

Aşağıdaki tablolardan hangisinde yarı saydam ve saydam cisimlerin doğru gruplandırması yapılmıştır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 15

Karanlık bir odada noktasal ışık kaynakları I 1 ve I 2 saydam olmayan küresel bir engel perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur.
Buna göre perde üzerindeki tam gölge ve yarı gölgenin görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 16

Şekildeki çukur aynanın merkezinden gelen ışının yansıması aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
(T=Tepe noktası, F=Odak noktası, M=Merkez noktası)

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 17

Cisim sonsuzda ise çukur aynadaki görüntüsü;
I. Odak noktasında oluşur.
II. Noktasaldır.
III. Cisimden çok büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 18

Tek renkli I ışınının saydam K, L ve M ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir.
Buna göre K, L ve M ortamlarının kırıcılık indisleri nK, nL ve nM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
( α > β )

 • A) nK > nL > nM
 • B) nM > nK = nL
 • C) nK = nL = nM
 • D) nM > nL > nK
SORU 19

Karanlık bir odada şekildeki düzenek kuruluyor.
Buna göre beyaz perde üzerindeki K, L ve M bölgelerinde oluşan renklerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
K ---- L ----- M

 • A) Kırmızı ----- Magenta ----- Mavi
 • B) Mavi ------ Kırmızı ----- Sarı
 • C) Sarı ---- Mor ---- Mavi
 • D) Mavi ----- Beyaz ---- Mavi
SORU 20

Odak uzaklığı 4 m olan ince kenarlı gözlük camının numarası kaç dioptri’dir?

 • A) 0,25
 • B) 0,5
 • C) 1
 • D) 2
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCDBDCDDBAADCCBAAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
5 kişi oy kullandı
Online Testler