Fizik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır.
Buna göre ses hangi ortamda yayılamaz?

 • Su
 • Tahta
 • Boşluk
 • Hava
Soru 2

Ses dalgalarının oluşması için dalga kaynağına ihtiyaç vardır.
Buna göre
I. Radyo
II. Televizyon
III. İnsan
verilen örneklerden hangileri ses dalga kaynağı olabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 3

Belirli bir ortamda ilerleyen ve enerji taşıyan dalgalara mekanik dalga adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgalara örnek verilemez?

 • Ses dalgaları
 • Radyo dalgaları
 • Su dalgaları
 • Yay dalgaları
Soru 4

Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir?

 • Biyoloji
 • Kimya
 • Sismograf
 • Edebiyat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

 • Yıldızlar
 • Güneş
 • Yanan mum
 • Cam bardak
REKLAM
Soru 6

Su dalgaları ile ilgili;
I. Derinliği farklı ortamlarda farklı hızda yayılır.
II. Dalganın hızı frekans ile dalga boyunun çarpımı ile bulunur.
III. Dalganın frekansı kaynağın frekansına bağlı değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aynı sıcaklıktaki ortamlardan hangisinde ses dalgaları en hızlı yayılır?

 • Su
 • Hava
 • Gaz
 • Katı
Soru 8

Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğerinin ses kaynağının etkisi ile titreşmesi olayı aşağıdaki hangi kavram ile tanımlanır?

 • Frekans
 • Sönümleme
 • Rezonans
 • Genlik
Soru 9

Deprem dalgaları ile ilgili;
I. Geçtiği yerleri sarsarak hasarlara yol açabilir.
II. Dalgalar kaynaktan uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır.
III. Depremler Richter ölçeğine göre derecelendirilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Şekildeki doğrusal su dalgaları nın tümsek engelden yansıması aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
(F=Odak noktası)

Soru 11

Doğrusal bir dalga kaynağı 6 saniyede 30 dalga üretmektedir.
Dalgaların periyodu kaç saniyedir?

 • 1
 • 1/5
 • 2/5
 • 1/2
Soru 12

Şekildeki düzlem aynaya gelen I ışınının yansıma açısı kaç derecedir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 60
Soru 13

Şekildeki K ışık kaynağının I, II ve III noktalarındaki aydınlanma şiddetleri E1, E2 ve E3’dür.
Buna göre aydınlanma şiddetleri E1, E2 ve E3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • E1 > E2 > E3
 • E1 = E2 = E3
 • E3 > E2 > E1
 • E2 > E3 = E1
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki tablolardan hangisinde yarı saydam ve saydam cisimlerin doğru gruplandırması yapılmıştır?

Soru 15

Karanlık bir odada noktasal ışık kaynakları I 1 ve I 2 saydam olmayan küresel bir engel perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur.
Buna göre perde üzerindeki tam gölge ve yarı gölgenin görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

Şekildeki çukur aynanın merkezinden gelen ışının yansıması aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
(T=Tepe noktası, F=Odak noktası, M=Merkez noktası)

Soru 17

Cisim sonsuzda ise çukur aynadaki görüntüsü;
I. Odak noktasında oluşur.
II. Noktasaldır.
III. Cisimden çok büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Tek renkli I ışınının saydam K, L ve M ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir.
Buna göre K, L ve M ortamlarının kırıcılık indisleri nK, nL ve nM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
( α > β )

 • nK > nL > nM
 • nM > nK = nL
 • nK = nL = nM
 • nM > nL > nK
Soru 19

Karanlık bir odada şekildeki düzenek kuruluyor.
Buna göre beyaz perde üzerindeki K, L ve M bölgelerinde oluşan renklerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
K ---- L ----- M

 • Kırmızı ----- Magenta ----- Mavi
 • Mavi ------ Kırmızı ----- Sarı
 • Sarı ---- Mor ---- Mavi
 • Mavi ----- Beyaz ---- Mavi
Soru 20

Odak uzaklığı 4 m olan ince kenarlı gözlük camının numarası kaç dioptri’dir?

 • 0,25
 • 0,5
 • 1
 • 2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBCDBDCDDBAADCCBAAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?