GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Girişimci
 • B) Yönetici
 • C) Müdür
 • D) Organizatör
SORU 2

Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir?

 • A) Tabiat
 • B) İşgücü
 • C) Sermaye
 • D) Tüketim
SORU 3

Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Yeni bir fikir vardır.
 • B) Yeni bir buluş esas alınır.
 • C) Kârlılığa gereken önem verilir.
 • D) Mevcut işleyiş aynen sürdürülür.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir?

 • A) Yeni pazarlara kapalı olmak.
 • B) Yeni girdi kaynakları bulabilmek.
 • C) Daha iyiyi ucuza üretmekten kaçınmak.
 • D) Kamu, devlet ilişkilerinden uzak durmak.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) Teknolojinin gelişmesini sağlar.
 • B) Vergi gelirlerinin artmasına neden olur.
 • C) Altyapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
 • D) Sadece büyük tasarrufların üretime katılmasını sağlar.
SORU 6

Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, saygı ihtiyacından sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır?

 • A) Güvenlik
 • B) Saygı
 • C) Başarma
 • D) Sevgi ve ait olma
SORU 7

Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Kişi ihtiyaçlarını karşılar.
 • B) Örgüt ihtiyaçlarını karşılar.
 • C) Başka işlemden geçerek kullanılırlar.
 • D) Bu malları kullananlara son tüketici denir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir?

 • A) Tanıma süreci
 • B) Satın alma gücü
 • C) Doygunluk dönemi
 • D) İç ve dış çevre ile etkileşim
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz?

 • A) İşletmenin, kısa vadeler için kurulması
 • B) Normal bir kazancın hedeflenmesi
 • C) İşletmenin sürekliliğinin hedeflenmesi
 • D) Mümkün olduğunca büyümenin esas alınması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Vizyon sahipliği” niteliğini göstermektedir?

 • A) Kişisel güveni ifade etme.
 • B) Kişisel desteğini ifade etme.
 • C) Etkileme ve duygularını anlayabilme.
 • D) Görüşlerini rahatça ifade edebilme.
SORU 11

Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

 • A) Arz
 • B) Talep
 • C) İstek
 • D) Piyasa
SORU 12

Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

 • A) Kâr sağlamak
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • D) Tüketicide iyi izlenim bırakmak
SORU 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Harekete Geçiricilik” niteliğini göstermektedir?

 • A) Kişileri tanıma
 • B) Kişisel güveni ifade etme
 • C) Tutarlı davranışlar gösterme
 • D) Görüşlerini rahatça ifade edebilme
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin özelliklerine uygun bir açıklama değildir?

 • A) Karar verme bir planın yapılmasıdır.
 • B) Karar verme süreci geleceğe yöneliktir.
 • C) Karar süreci rasyonelliğe dayanır.
 • D) Karar verme sorun çözme sürecidir.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

 • A) Türkiye Kömür İşletmeleri
 • B) Devlet Malzeme Ofis
 • C) Toprak Mahsulleri Ofisi
 • D) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
SORU 16

“Hizmet işletmesi reklamı” hangi reklam çeşidi kapsamında ifade edilmiştir?

 • A) Reklam içeriği açısından
 • B) Hedef kitle açısından
 • C) Amaçlar açısından
 • D) Yapanlar açısından
SORU 17

İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • A) Hazine bonoları
 • B) Kredi kartları
 • C) Senet
 • D) Çek
SORU 18

Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

 • A) Finans işletmeleri
 • B) Kiralama işletmeleri
 • C) Ticaret İşletmeleri
 • D) Sanayi işletmeleri
SORU 19

Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Pazar şartları bilinmelidir.
 • B) Satış için tüm çabalar sarf edilmelidir.
 • C) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır?

 • A) Örgütsel araştırmalar
 • B) Araştırma–Geliştirme
 • C) Pazar stratejisi
 • D) İş planı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDBDCCBADBDBADDBCCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?