GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir?

 • A) Seramik
 • B) Çam
 • C) Mürekkep
 • D) Plastik
SORU 2

• Süzme
• Diyaliz
• Damıtma
• Kristallendirme
Yukarıda verilen laboratuvar tekniklerinden kaç tanesi simyacılar tarafından kullanılmıştır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 3

I. Atomu parçalamak
II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
III. Değersiz madenleri altına çevirmek
Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlarındandır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 4

İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Robert Boyle
 • B) Câbir bin Hayyan
 • C) Ebû Bekir er-Râzi
 • D) Aristo
SORU 5

Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir?

 • A) Biyokimya
 • B) Organik kimya
 • C) Analitik kimya
 • D) Fizikokimya
SORU 6

• Eczacı
• Kimyager
• Kimya Mühendisi
Yukarıda verilenlerden hangileri kimya ile ilgili mesleklerdir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 7

“Klor” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) C
 • B) CI
 • C) K
 • D) Ca
SORU 8

“H2SO4 (sülfürik asit)” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zaç yağı
 • B) Amonyak
 • C) Kireç taşı
 • D) Su
SORU 9

Aşağıda verilen maddelerden hangisi element değildir?

 • A) Demir
 • B) Altın
 • C) Su
 • D) Bakır
SORU 10

Yukarıda verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Radyoaktif madde
 • B) Patlayıcı madde
 • C) Yanıcı madde
 • D) Tahriş edici madde
SORU 11

Yukarıdaki şekil, kimya laboratuvarında kullanılan hangi malzemeye aittir?

 • A) Termometre
 • B) Pipet
 • C) Erlenmayer
 • D) Ayırma hunisi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi “Rutherford Atom Modeli” olarak bilinir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 13

Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine _________ denir.
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Bileşik
 • B) Atom
 • C) İyon
 • D) Çekirdek
SORU 14

Yukarıda verilen element sembolü nün sol alt köşesinde “ ✮ ” ile gösterilen değer, elemente ait hangi özelliği ifade eder?

 • A) İyon Yükü
 • B) Atom numarası
 • C) Kütle numarası
 • D) Nötron Sayısı
SORU 15

Yukarıda verilenlerden hangileri birbirinin izotopu olan atomlardır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 16

elementinin proton sayısı kaçtır?

 • A) 34
 • B) 23
 • C) 12
 • D) 11
SORU 17

Günümüzde kullanılan periyodik sistem, elementlerin hangi özelliği esas alınarak düzenlenmiştir?

 • A) Nötron Sayısı
 • B) Kütle numarası
 • C) Atom numarası
 • D) Sembolü
SORU 18

15P elementine ait katman elektron dağılımı aşağıda verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen yere hangisi yazılmalıdır?

 • A) 2e-
 • B) 5e-
 • C) 8e-
 • D) 10e-
SORU 19

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?

 • A) Isıyı ve elektrik akımını iyi iletmezler.
 • B) Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • C) Yüzeyleri parlak olup ışığı yansı tırlar.
 • D) Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
SORU 20

Periyodik sistemde verilen ok yönünde;
I. elektron ilgisi,
II. atom yarıçapı,
III. iyonlaşma enerjisi
özelliklerinden hangileri artar?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCCBADBACBDCBBADCBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
12 kişi oy kullandı
Online Testler