Kimya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir?

 • Seramik
 • Çam
 • Mürekkep
 • Plastik
Soru 2

• Süzme
• Diyaliz
• Damıtma
• Kristallendirme
Yukarıda verilen laboratuvar tekniklerinden kaç tanesi simyacılar tarafından kullanılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

I. Atomu parçalamak
II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
III. Değersiz madenleri altına çevirmek
Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Robert Boyle
 • Câbir bin Hayyan
 • Ebû Bekir er-Râzi
 • Aristo
Soru 5

Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir?

 • Biyokimya
 • Organik kimya
 • Analitik kimya
 • Fizikokimya
REKLAM
Soru 6

• Eczacı
• Kimyager
• Kimya Mühendisi
Yukarıda verilenlerden hangileri kimya ile ilgili mesleklerdir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

“Klor” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • C
 • CI
 • K
 • Ca
Soru 8

“H2SO4 (sülfürik asit)” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zaç yağı
 • Amonyak
 • Kireç taşı
 • Su
Soru 9

Aşağıda verilen maddelerden hangisi element değildir?

 • Demir
 • Altın
 • Su
 • Bakır
Soru 10

Yukarıda verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Radyoaktif madde
 • Patlayıcı madde
 • Yanıcı madde
 • Tahriş edici madde
Soru 11

Yukarıdaki şekil, kimya laboratuvarında kullanılan hangi malzemeye aittir?

 • Termometre
 • Pipet
 • Erlenmayer
 • Ayırma hunisi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Rutherford Atom Modeli” olarak bilinir?

Soru 13

Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine _________ denir.
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Bileşik
 • Atom
 • İyon
 • Çekirdek
REKLAM
Soru 14

Yukarıda verilen element sembolü nün sol alt köşesinde “ ✮ ” ile gösterilen değer, elemente ait hangi özelliği ifade eder?

 • İyon Yükü
 • Atom numarası
 • Kütle numarası
 • Nötron Sayısı
Soru 15

Yukarıda verilenlerden hangileri birbirinin izotopu olan atomlardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

elementinin proton sayısı kaçtır?

 • 34
 • 23
 • 12
 • 11
Soru 17

Günümüzde kullanılan periyodik sistem, elementlerin hangi özelliği esas alınarak düzenlenmiştir?

 • Nötron Sayısı
 • Kütle numarası
 • Atom numarası
 • Sembolü
Soru 18

15P elementine ait katman elektron dağılımı aşağıda verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen yere hangisi yazılmalıdır?

 • 2e-
 • 5e-
 • 8e-
 • 10e-
Soru 19

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?

 • Isıyı ve elektrik akımını iyi iletmezler.
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Yüzeyleri parlak olup ışığı yansı tırlar.
 • Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
Soru 20

Periyodik sistemde verilen ok yönünde;
I. elektron ilgisi,
II. atom yarıçapı,
III. iyonlaşma enerjisi
özelliklerinden hangileri artar?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCBADBACBDCBBADCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?