Kimya 1 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş bir madde değildir?

 • Seramik
 • Çam
 • Mürekkep
 • Plastik
SORU 2

• Süzme
• Diyaliz
• Damıtma
• Kristallendirme
Yukarıda verilen laboratuvar tekniklerinden kaç tanesi simyacılar tarafından kullanılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 3

I. Atomu parçalamak
II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
III. Değersiz madenleri altına çevirmek
Yukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 4

İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Robert Boyle
 • Câbir bin Hayyan
 • Ebû Bekir er-Râzi
 • Aristo
SORU 5

Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir?

 • Biyokimya
 • Organik kimya
 • Analitik kimya
 • Fizikokimya
SORU R
SORU 6

• Eczacı
• Kimyager
• Kimya Mühendisi
Yukarıda verilenlerden hangileri kimya ile ilgili mesleklerdir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 7

“Klor” elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • C
 • CI
 • K
 • Ca
SORU 8

“H2SO4 (sülfürik asit)” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zaç yağı
 • Amonyak
 • Kireç taşı
 • Su
SORU 9

Aşağıda verilen maddelerden hangisi element değildir?

 • Demir
 • Altın
 • Su
 • Bakır
SORU 10

Yukarıda verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Radyoaktif madde
 • Patlayıcı madde
 • Yanıcı madde
 • Tahriş edici madde
SORU 11

Yukarıdaki şekil, kimya laboratuvarında kullanılan hangi malzemeye aittir?

 • Termometre
 • Pipet
 • Erlenmayer
 • Ayırma hunisi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi “Rutherford Atom Modeli” olarak bilinir?

SORU 13

Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine _________ denir.
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Bileşik
 • Atom
 • İyon
 • Çekirdek
SORU 14

Yukarıda verilen element sembolü nün sol alt köşesinde “ ✮ ” ile gösterilen değer, elemente ait hangi özelliği ifade eder?

 • İyon Yükü
 • Atom numarası
 • Kütle numarası
 • Nötron Sayısı
SORU 15

Yukarıda verilenlerden hangileri birbirinin izotopu olan atomlardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 16

elementinin proton sayısı kaçtır?

 • 34
 • 23
 • 12
 • 11
SORU 17

Günümüzde kullanılan periyodik sistem, elementlerin hangi özelliği esas alınarak düzenlenmiştir?

 • Nötron Sayısı
 • Kütle numarası
 • Atom numarası
 • Sembolü
SORU R
SORU 18

15P elementine ait katman elektron dağılımı aşağıda verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen yere hangisi yazılmalıdır?

 • 2e-
 • 5e-
 • 8e-
 • 10e-
SORU 19

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi metallere ait bir özellik değildir?

 • Isıyı ve elektrik akımını iyi iletmezler.
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Yüzeyleri parlak olup ışığı yansı tırlar.
 • Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
SORU 20

Periyodik sistemde verilen ok yönünde;
I. elektron ilgisi,
II. atom yarıçapı,
III. iyonlaşma enerjisi
özelliklerinden hangileri artar?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCCBADBACBDCBBADCBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 1 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Kimya 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 1 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 1 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 1 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 1 testinin başarı yüzdesi %23. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece 1 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 146.15 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

12 kişi oy kullandı
Online Testler