Kimya 2 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisi “atom” sınıfında yer alır?

 • H2O
 • OH-
 • N2
 • Mg
SORU 2

Aşağıda verilenlerden hangisi atomun yapısında bulunan temel taneciklerden biri değildir?

 • Katyon
 • Elektron
 • proton
 • Nötron
SORU 3

Aşağıda verilenlerden hangisi bileşik molekülüne örnek verilebilir?

 • CO2
 • O3
 • H2
 • P4
SORU 4

Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerden biridir?

 • İyonik bağ
 • Hidrojen bağı
 • Metalik bağ
 • Kovalent bağ
SORU 5

16S elementinin Lewis yapısı hangisinde doğru verilmiştir?

SORU 6

Mg2+ ve CI- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mg2CI
 • MgCI2
 • MgCI3
 • Mg2CI2
SORU 7

“SO3” bileşiğinin adı, aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?

 • Monokükürt oksit
 • Kükürt monoksit
 • Kükürt trioksit
 • Monokükürt dioksit
SORU 8

• Ekmeğin kesilmesi
• Yumurtanın pişirilmesi
• Suyun donması
• Peynirin küflenmesi
Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişime örnek verilebilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 9

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisinikoruduğunu açıklayan araştırmaları nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan bilim insanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Fritz London
 • John Dalton
 • Aziz Sancar
 • Dimitri Mendeleyev
SORU 10

Şekilde görüldüğü gibi, katı hâldeki bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz hâline geçmesi olayına ne ad verilir?

 • İyonizasyon
 • Yoğuşma
 • Süblimleşme
 • Buharlaşma
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin “gaz” hâlinin özelliklerinden biri değildir?

 • Tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır.
 • Maddenin en düzensiz hâlidir.
 • Belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
 • Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
SORU 12

Atmosferdeki su buharına _________ denir.
Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Çözelti
 • yağmur
 • Plazma
 • Nem
SORU 13

I. Sıvılaştırılmış petrol gazıdır.
II. Bütan ve propan gazlarının karışı mıdır.
III. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.
LPG ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 14

• Cam
• Tuz
• İyot
• Elmas
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 15

Şekilde verilen aynı miktardaki sıvılar, aynı anda, aynı eğimle başka bir kaba akıtılmak isteniyor.
Buna göre viskozitesi en büyük olan sıvı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bal
 • Gliserin
 • etil alkol
 • Su
SORU 16

Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Her maddenin buharlaşma hızı farklıdır.
 • Maddenin yüzey alanı büyüdükçe buharlaşma hızı da artar.
 • Buharlaşma hızı sıcaklık ve rüzgâr gibi faktörlere bağlı değildir.
 • Havadaki nem oranı arttıkça buharlaşma hızı azalır.
SORU 17

Oda sıcaklığı olarak tanımlanan 25 ºC, kaç Kelvin(K)’ dir?

 • 300
 • 298
 • 273
 • 237
SORU 18

Atom, molekül, iyon ve serbest elektronların tamamının aynı ortamda bulunduğu maddenin hâline ne ad verilir?

 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz
 • Plazma
SORU 19

I. Sodyum
II. Kalsiyum
III. Magnezyum
Yukarıda verilenlerden hangileri suya sertlik veren iyonlardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 20

Çevre bilinci gelişmiş bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

 • Cam, plastik, kâğıt gibi atıkların geri dönüşümünü sağlaması
 • Günlük hayatta daima plastik bardak, tabak kullanması
 • Ulaşımda toplu taşım aracı kullanmayı tercih etmesi
 • Biten pilleri atık pil kutusuna atması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABDBCBCCADDCACBDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 2 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 2 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 2 soruları toplamda 4 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %85. Sınava katılan 4 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 29.69 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?