GİRİŞ/KAYIT

Kimya 3 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin 25 ºC’ta hazırlanan sulu çözeltisi, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir?

 • A) NaCI
 • B) HNO3
 • C) KOH
 • D) NaOH
SORU 2

“HCI” maddesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Sulu çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.
 • B) 25 ºC’ta hazırlanan sulu çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür.
 • C) İnsan vücudu için zararlı ve tahriş edicidir.
 • D) Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturur.
SORU 3

• pH = 3
• pH = 7
• pH = 9
• pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden kaç tanesi “bazik” özelliktedir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 4

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hem asitlere hem bazlara ait ortak özelliktir?

 • A) Suda çözündüklerinde OH- iyonu oluştururlar.
 • B) Sulu çözeltilerinin pH değeri 7’den küçüktür.
 • C) Bulundukları maddelere acılık katarlar.
 • D) Suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışırlar.
SORU 5

Aynı şartlarda eşit miktarlardaki saf sulara belirtilen maddeler ilave edilerek çözeltiler oluşturuluyor.
Buna göre elde edilen çözeltilerin “asidik” veya “bazik” olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
I ----- II ----- III

 • A) Asidik ----- Bazik ----- Asidik
 • B) Bazik ----- Asidik ----- Bazik
 • C) Asidik ------ Asidik ------ Bazik
 • D) Bazik ------ Bazik ------ Asidik
SORU 6

Aşağıda verilenlerden hangisi saf suyun pH değeridir?

 • A) pH=1
 • B) pH=5
 • C) pH=7
 • D) pH=14
SORU 7

Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI asidi ile tepkime vermez?

 • A) Çinko (Zn)
 • B) Altın (Au)
 • C) Alüminyum (AI)
 • D) Magnezyum (Mg)
SORU 8

“Kral suyu” olarak bilinen asit karı şımının bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) NaCI - KOH
 • B) NaCI - H2O
 • C) HCI - HNO3
 • D) NaCI - H2SO4
SORU 9

Otomobil akülerinde kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CH3COOH (asetik asit)
 • B) HCI (hidroklorik asit)
 • C) HNO3 (nitrik asit)
 • D) H2SO4 (sülfürik asit)
SORU 10

Halk arasında “sofra tuzu” ya da “yemek tuzu” olarak bilinen bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) H2O
 • B) CaCO3
 • C) KOH
 • D) NaCI
SORU 11

• Şekerli su
• Ayran
• Hava
• Süt
Yukarıda verilen madde örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 12

Aşağıda verilen çözelti örneklerinden hangisinin çözünen maddesi katı, çözücü maddesi sıvıdır?

 • A) Tuzlu su
 • B) Kolonya
 • C) Duman
 • D) Hava
SORU 13

Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözeltidir?

 • A) Türk kahvesi
 • B) Çamurlu su
 • C) Şekerli su
 • D) Tebeşir tozlu su
SORU 14

“İyonik ve polar maddeler polar çö zücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür.”
Buna göre polar olan H2O içerisinde aşağıdaki maddelerden hangisi çözünmez?

 • A) NH3 (polar)
 • B) NaCI (iyonik)
 • C) CCI4 (apolar)
 • D) C2H5OH (polar)
SORU 15

Aynı şartlardaki çay örneklerine şekilde belirtilen miktarlarda küp şeker atılarak karıştırılıyor.
Buna göre kaç numaralı çay örneği diğerlerinden daha derişik olur?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 16

50 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan 500 gram çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • A) 10
 • B) 5
 • C) 3
 • D) 1
SORU 17

50 mL etil alkolün 200 mL su içerisinde çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır?

 • A) 50
 • B) 20
 • C) 15
 • D) 10
SORU 18

Aynı şartlarda numaralandırılmış kaplara belirtilen miktarlarda NaCI eklenip çözülerek aşağıdaki çözeltiler hazırlanıyor.
Bu çözeltiler özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanırsa hangisi daha önce kaynamaya başlar?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir?

 • A) Çöktürme
 • B) Yüzdürme
 • C) Süzme
 • D) Aktarma
SORU 20

Birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvıdan oluşan karışımlar “ayırma hunisi” ile ayrılır.
Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır?

 • A) Tuz - su
 • B) Şeker - su
 • C) Etil alkol - su
 • D) Zeytinyağı - su
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDCCBCDDBACCDABACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler