Kimya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin 25 ºC’ta hazırlanan sulu çözeltisi, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir?

 • NaCI
 • HNO3
 • KOH
 • NaOH
Soru 2

“HCI” maddesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sulu çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.
 • 25 ºC’ta hazırlanan sulu çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür.
 • İnsan vücudu için zararlı ve tahriş edicidir.
 • Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturur.
Soru 3

• pH = 3
• pH = 7
• pH = 9
• pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden kaç tanesi “bazik” özelliktedir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 4

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hem asitlere hem bazlara ait ortak özelliktir?

 • Suda çözündüklerinde OH- iyonu oluştururlar.
 • Sulu çözeltilerinin pH değeri 7’den küçüktür.
 • Bulundukları maddelere acılık katarlar.
 • Suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışırlar.
Soru 5

Aynı şartlarda eşit miktarlardaki saf sulara belirtilen maddeler ilave edilerek çözeltiler oluşturuluyor.
Buna göre elde edilen çözeltilerin “asidik” veya “bazik” olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
I ----- II ----- III

 • Asidik ----- Bazik ----- Asidik
 • Bazik ----- Asidik ----- Bazik
 • Asidik ------ Asidik ------ Bazik
 • Bazik ------ Bazik ------ Asidik
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilenlerden hangisi saf suyun pH değeridir?

 • pH=1
 • pH=5
 • pH=7
 • pH=14
Soru 7

Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI asidi ile tepkime vermez?

 • Çinko (Zn)
 • Altın (Au)
 • Alüminyum (AI)
 • Magnezyum (Mg)
Soru 8

“Kral suyu” olarak bilinen asit karı şımının bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • NaCI - KOH
 • NaCI - H2O
 • HCI - HNO3
 • NaCI - H2SO4
Soru 9

Otomobil akülerinde kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3COOH (asetik asit)
 • HCI (hidroklorik asit)
 • HNO3 (nitrik asit)
 • H2SO4 (sülfürik asit)
Soru 10

Halk arasında “sofra tuzu” ya da “yemek tuzu” olarak bilinen bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • H2O
 • CaCO3
 • KOH
 • NaCI
Soru 11

• Şekerli su
• Ayran
• Hava
• Süt
Yukarıda verilen madde örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 12

Aşağıda verilen çözelti örneklerinden hangisinin çözünen maddesi katı, çözücü maddesi sıvıdır?

 • Tuzlu su
 • Kolonya
 • Duman
 • Hava
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözeltidir?

 • Türk kahvesi
 • Çamurlu su
 • Şekerli su
 • Tebeşir tozlu su
REKLAM
Soru 14

“İyonik ve polar maddeler polar çö zücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür.”
Buna göre polar olan H2O içerisinde aşağıdaki maddelerden hangisi çözünmez?

 • NH3 (polar)
 • NaCI (iyonik)
 • CCI4 (apolar)
 • C2H5OH (polar)
Soru 15

Aynı şartlardaki çay örneklerine şekilde belirtilen miktarlarda küp şeker atılarak karıştırılıyor.
Buna göre kaç numaralı çay örneği diğerlerinden daha derişik olur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 16

50 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan 500 gram çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • 10
 • 5
 • 3
 • 1
Soru 17

50 mL etil alkolün 200 mL su içerisinde çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır?

 • 50
 • 20
 • 15
 • 10
Soru 18

Aynı şartlarda numaralandırılmış kaplara belirtilen miktarlarda NaCI eklenip çözülerek aşağıdaki çözeltiler hazırlanıyor.
Bu çözeltiler özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanırsa hangisi daha önce kaynamaya başlar?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir?

 • Çöktürme
 • Yüzdürme
 • Süzme
 • Aktarma
Soru 20

Birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvıdan oluşan karışımlar “ayırma hunisi” ile ayrılır.
Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır?

 • Tuz - su
 • Şeker - su
 • Etil alkol - su
 • Zeytinyağı - su
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDCCBCDDBACCDABACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?