Kimya 3 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen maddelerden hangisinin 25 ºC’ta hazırlanan sulu çözeltisi, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir?

 • NaCI
 • HNO3
 • KOH
 • NaOH
SORU 2

“HCI” maddesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sulu çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.
 • 25 ºC’ta hazırlanan sulu çözeltisinin pH değeri 7’den küçüktür.
 • İnsan vücudu için zararlı ve tahriş edicidir.
 • Suda çözündüğünde H+ iyonu oluşturur.
SORU 3

• pH = 3
• pH = 7
• pH = 9
• pH = 13
Yukarıda pH değerleri verilen sulu çözeltilerden kaç tanesi “bazik” özelliktedir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 4

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hem asitlere hem bazlara ait ortak özelliktir?

 • Suda çözündüklerinde OH- iyonu oluştururlar.
 • Sulu çözeltilerinin pH değeri 7’den küçüktür.
 • Bulundukları maddelere acılık katarlar.
 • Suda çözündüklerinde iyonlarına ayrışırlar.
SORU 5

Aynı şartlarda eşit miktarlardaki saf sulara belirtilen maddeler ilave edilerek çözeltiler oluşturuluyor.
Buna göre elde edilen çözeltilerin “asidik” veya “bazik” olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
I ----- II ----- III

 • Asidik ----- Bazik ----- Asidik
 • Bazik ----- Asidik ----- Bazik
 • Asidik ------ Asidik ------ Bazik
 • Bazik ------ Bazik ------ Asidik
SORU R
SORU 6

Aşağıda verilenlerden hangisi saf suyun pH değeridir?

 • pH=1
 • pH=5
 • pH=7
 • pH=14
SORU 7

Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI asidi ile tepkime vermez?

 • Çinko (Zn)
 • Altın (Au)
 • Alüminyum (AI)
 • Magnezyum (Mg)
SORU 8

“Kral suyu” olarak bilinen asit karı şımının bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • NaCI - KOH
 • NaCI - H2O
 • HCI - HNO3
 • NaCI - H2SO4
SORU 9

Otomobil akülerinde kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3COOH (asetik asit)
 • HCI (hidroklorik asit)
 • HNO3 (nitrik asit)
 • H2SO4 (sülfürik asit)
SORU 10

Halk arasında “sofra tuzu” ya da “yemek tuzu” olarak bilinen bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • H2O
 • CaCO3
 • KOH
 • NaCI
SORU 11

• Şekerli su
• Ayran
• Hava
• Süt
Yukarıda verilen madde örneklerinden kaç tanesi heterojen karışımdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
SORU 12

Aşağıda verilen çözelti örneklerinden hangisinin çözünen maddesi katı, çözücü maddesi sıvıdır?

 • Tuzlu su
 • Kolonya
 • Duman
 • Hava
SORU 13

Aşağıda verilenlerden hangisi bir çözeltidir?

 • Türk kahvesi
 • Çamurlu su
 • Şekerli su
 • Tebeşir tozlu su
SORU 14

“İyonik ve polar maddeler polar çö zücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür.”
Buna göre polar olan H2O içerisinde aşağıdaki maddelerden hangisi çözünmez?

 • NH3 (polar)
 • NaCI (iyonik)
 • CCI4 (apolar)
 • C2H5OH (polar)
SORU 15

Aynı şartlardaki çay örneklerine şekilde belirtilen miktarlarda küp şeker atılarak karıştırılıyor.
Buna göre kaç numaralı çay örneği diğerlerinden daha derişik olur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 16

50 gram yemek tuzu çözülerek hazırlanan 500 gram çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

 • 10
 • 5
 • 3
 • 1
SORU 17

50 mL etil alkolün 200 mL su içerisinde çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır?

 • 50
 • 20
 • 15
 • 10
SORU R
SORU 18

Aynı şartlarda numaralandırılmış kaplara belirtilen miktarlarda NaCI eklenip çözülerek aşağıdaki çözeltiler hazırlanıyor.
Bu çözeltiler özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanırsa hangisi daha önce kaynamaya başlar?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir?

 • Çöktürme
 • Yüzdürme
 • Süzme
 • Aktarma
SORU 20

Birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvıdan oluşan karışımlar “ayırma hunisi” ile ayrılır.
Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır?

 • Tuz - su
 • Şeker - su
 • Etil alkol - su
 • Zeytinyağı - su
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDCCBCDDBACCDABACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Kimya 3 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Kimya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 3 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 3 soruları toplamda 5 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 3 testinin başarı yüzdesi %48. Sınava katılan 5 öğrenci arasından sadece 3 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 42.11 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler