GİRİŞ/KAYIT

Kimya 4 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıttır?

 • A) Doğal gaz
 • B) Rüzgâr
 • C) Güneş
 • D) Biyogaz
SORU 2

“En genç kömür” olarak bilinen ve içindeki karbon oranı en düşük olan kömür türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Linyit
 • B) Turba
 • C) Antrasit
 • D) Taş kömürü
SORU 3

Bir kömürün yapısında bulunan karbon (C) yüzdesi arttıkça kömürün kalitesi de artar.
Buna göre yukarıdaki tabloda verilen kömür türlerinden hangisi en kalitelidir?

 • A) Turba
 • B) Linyit
 • C) Taş kömürü
 • D) Antrasit
SORU 4

Ham petrol ayrımsal damıtma kulesine pompalandığında kulenin en alt kısmından alınan petrol ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Benzin
 • B) LPG
 • C) Asfalt
 • D) Mazot
SORU 5

Yukarıda verilen hidrokarbonlardan hangileri “alkan” sınıfı bileşiklerdendir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 6

Yukarıdaki verilen formül aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir?

 • A) Toluen
 • B) Anilin
 • C) Piridin
 • D) Benzen
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir?

 • A) Rüzgâr
 • B) Fuel-Oil
 • C) Jeotermal
 • D) Güneş
SORU 8

• Laktoz
• Glikoz
• Maltoz
• Fruktoz
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi monosakkarittir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 9

“Aminoasitler” hangi besin grubunun yapı taşlarıdır?

 • A) Karbonhidratlar
 • B) Yağlar
 • C) Proteinler
 • D) Vitaminler
SORU 10

Hangi besin grubu tüketildiğinde vücudumuza enerji sağlamaz?

 • A) Vitaminler
 • B) Proteinler
 • C) Yağlar
 • D) Karbonhidratlar
SORU 11

Dünyadaki su miktarının en büyük kısmını aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi oluşturur?

 • A) Yer altı suları
 • B) Göller
 • C) Buzullar
 • D) Denizler ve okyanuslar
SORU 12

I. Kalsiyum iyonu (Ca2+)
II. Oksijen iyonu (O2-)
III. Magnezyum iyonu (Mg2+)
Yukarıda verilenlerden hangileri suya sertlik veren iyonlardır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 13

Aşağıda verilenlerden hangisi içme sularında olması istenen özelliklerden biridir?

 • A) İletkenlik
 • B) Renk
 • C) Koku
 • D) Hoş tat
SORU 14

Su arıtımında zararlı mikroorganizmaların klorlama yolu ile yok edilmesi işlemine ne ad verilir?

 • A) Dinlendirme
 • B) Sertlik(kireç) giderme
 • C) Dezenfeksiyon
 • D) Havalandırma
SORU 15

Avrupa Birliği, gıda katkı maddelerini kısa yoldan göstermek için kullandığı sayıların başında hangi harfi kod olarak kullanmıştır?

 • A) S
 • B) E
 • C) K
 • D) A
SORU 16

I. Koruyucular
II. Tatlandırıcılar
III. Renklendiriciler(Boyalar)
Yukarıda verilenlerden hangileri gıda katkı maddelerindendir?

 • A) Yalnız II.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 17

Açık formülü verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sabun
 • B) Diş macunu
 • C) Çamaşır suyu
 • D) Şampuan
SORU 18

________ , doğal bir polimerdir.
Verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • A) Protein
 • B) İpek
 • C) Akrilik
 • D) Kauçuk
SORU 19

Cildin nem dengesini korumak ve çevresel faktörlerin cilde vereceği zararları önlemek için kullanılan cilt bakım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Parfümler
 • B) Pudralar
 • C) Nemlendiriciler
 • D) Boyalar
SORU 20

Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur?

 • A) Doğal gübreler
 • B) Çöpler
 • C) Ağaçlar
 • D) Sular
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCCDBBCADBDCBDACCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler