Kimya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıttır?

 • Doğal gaz
 • Rüzgâr
 • Güneş
 • Biyogaz
Soru 2

“En genç kömür” olarak bilinen ve içindeki karbon oranı en düşük olan kömür türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Linyit
 • Turba
 • Antrasit
 • Taş kömürü
Soru 3

Bir kömürün yapısında bulunan karbon (C) yüzdesi arttıkça kömürün kalitesi de artar.
Buna göre yukarıdaki tabloda verilen kömür türlerinden hangisi en kalitelidir?

 • Turba
 • Linyit
 • Taş kömürü
 • Antrasit
Soru 4

Ham petrol ayrımsal damıtma kulesine pompalandığında kulenin en alt kısmından alınan petrol ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Benzin
 • LPG
 • Asfalt
 • Mazot
Soru 5

Yukarıda verilen hidrokarbonlardan hangileri “alkan” sınıfı bileşiklerdendir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki verilen formül aşağıdaki bileşiklerden hangisine aittir?

 • Toluen
 • Anilin
 • Piridin
 • Benzen
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından biri değildir?

 • Rüzgâr
 • Fuel-Oil
 • Jeotermal
 • Güneş
Soru 8

• Laktoz
• Glikoz
• Maltoz
• Fruktoz
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi monosakkarittir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

“Aminoasitler” hangi besin grubunun yapı taşlarıdır?

 • Karbonhidratlar
 • Yağlar
 • Proteinler
 • Vitaminler
Soru 10

Hangi besin grubu tüketildiğinde vücudumuza enerji sağlamaz?

 • Vitaminler
 • Proteinler
 • Yağlar
 • Karbonhidratlar
Soru 11

Dünyadaki su miktarının en büyük kısmını aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi oluşturur?

 • Yer altı suları
 • Göller
 • Buzullar
 • Denizler ve okyanuslar
Soru 12

I. Kalsiyum iyonu (Ca2+)
II. Oksijen iyonu (O2-)
III. Magnezyum iyonu (Mg2+)
Yukarıda verilenlerden hangileri suya sertlik veren iyonlardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi içme sularında olması istenen özelliklerden biridir?

 • İletkenlik
 • Renk
 • Koku
 • Hoş tat
REKLAM
Soru 14

Su arıtımında zararlı mikroorganizmaların klorlama yolu ile yok edilmesi işlemine ne ad verilir?

 • Dinlendirme
 • Sertlik(kireç) giderme
 • Dezenfeksiyon
 • Havalandırma
Soru 15

Avrupa Birliği, gıda katkı maddelerini kısa yoldan göstermek için kullandığı sayıların başında hangi harfi kod olarak kullanmıştır?

 • S
 • E
 • K
 • A
Soru 16

I. Koruyucular
II. Tatlandırıcılar
III. Renklendiriciler(Boyalar)
Yukarıda verilenlerden hangileri gıda katkı maddelerindendir?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Açık formülü verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabun
 • Diş macunu
 • Çamaşır suyu
 • Şampuan
Soru 18

________ , doğal bir polimerdir.
Verilen tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • Protein
 • İpek
 • Akrilik
 • Kauçuk
Soru 19

Cildin nem dengesini korumak ve çevresel faktörlerin cilde vereceği zararları önlemek için kullanılan cilt bakım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Parfümler
 • Pudralar
 • Nemlendiriciler
 • Boyalar
Soru 20

Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur?

 • Doğal gübreler
 • Çöpler
 • Ağaçlar
 • Sular
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCCDBBCADBDCBDACCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?