Matematik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

p : ‟∃x ∈ R, x - 1 > 0” önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

 • ∀x ∈ R, x - 1 =< 0
 • ∃x ∈ R, x - 1 >= 0
 • ∃x ∈ R, x + 1 < 0
 • ∀x ∈ R, x + 1 < 0
Soru 2

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0 (sıfır)'dır?

 • p V p'
 • p Λ 0
 • p ⇒ 1
 • p ⇔ p
Soru 3

p ⇒ (q Λ r)' ≣ 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir?

 • p Λ r'
 • p' V r'
 • q V r
 • q' Λ r
Soru 4

K = {1, 2, a, b, c} kümesinin alt kümelerinin sayısı kaçtır?

 • 4
 • 8
 • 16
 • 32
Soru 5

K = {2, 3, 4, 5}, L = {1, 3, 5, a, b} ve M = {1, 3, b} olduğuna göre s[(K ⋂ L) ⋃ M] kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
REKLAM
Soru 6

A x B = {(m, 1), (m, 4), (2, 1), (2, 4)} olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {1, 4}
 • {m, 2}
 • {m,1, 4}
 • {m, 1, 2, 4}
Soru 7

28 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki her bir öğrenci resim ve müzik derslerinden en az bir tanesini seçmiştir. Resim dersini seçen öğrencilerin sayısı, her iki dersi seçen öğrencilerin sayısının 3 katı ve müzik dersini seçen öğrencilerin sayısının 2 katıdır.
Buna göre bu öğrencilerden kaç tanesi yalnız müzik dersini seçmiştir?

 • 4
 • 7
 • 12
 • 14
Soru 8

4x - 5 = 6x + 7 denklemini sağlayan x kaçtır?

 • -6
 • -2
 • 4
 • 8
Soru 9

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(-2, 1)}
 • {(1, 2)}
 • {(3, -2)}
 • {(4, -4)}
Soru 10

denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise a + b kaçtır?

 • -3
 • -1
 • 3
 • 5
Soru 11

|2x - 5| = 15 denkleminin R'deki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {-5, 10}
 • {-2, 5}
 • {-1, 10}
 • {-10, 5}
Soru 12

|x + 2| =< 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Soru 13

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • [-3, ∞)
 • [4, ∞)
 • (-∞, -3]
 • (-∞, 4]
REKLAM
Soru 14

işleminin sonucu kaçtır?

 • 22
 • 24
 • 26
 • 28
Soru 15

32x-1 = 27 denklemini sağlayan x kaçtır?

 • 4
 • 2
 • -1
 • -3
Soru 16

işleminin sonucu kaçtır?

 • 3
 • 5
 • 3√5
 • 5√5
Soru 17

olduğuna göre m kaçtır?

 • 1
 • 3/2
 • 2
 • 5/2
Soru 18

olduğuna göre y kaçtır?

 • 12
 • 18
 • 27
 • 30
Soru 19

3 katının 6 eksiği 24 olan sayı kaçtır?

 • 10
 • 8
 • 6
 • 3
Soru 20

Bir su bardağının ağırlığı 1/3'i doluyken 160 gram, 1/2'i doluyken 210 gram gelmektedir.
Buna göre bu bardak boşken ağırlığı kaç gramdır?

 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDBBAACDABDCBABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?