Matematik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 hem de 5 ile bölünebilir?

 • 9350
 • 8016
 • 7125
 • 6340
Soru 2

Altı basamaklı 368 734 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
Soru 3

Boyutları 4 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasından en az kaç tanesi yan yana, arka arkaya ve üst üste getirilirse bir küp oluşturulabilir?

 • 120
 • 160
 • 200
 • 320
Soru 4

Bugün salı olduğuna göre 15 gün sonra hangi gündür?

 • Pazar
 • Pazartesi
 • Salı
 • Çarşamba
Soru 5

Şekilde [BA // [DC // [FE, m(ABD) = m(DBF) ve
m(CDB) = 150° dir.
Buna göre m(EFB) kaç derecedir?

 • 120
 • 125
 • 130
 • 140
REKLAM
Soru 6

Şekilde ABC eşkenar üçgen ve m(BDE) = 110° ir.
Buna göre m(DEC) kaç derecedir?

 • 120
 • 130
 • 140
 • 150
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde
|AB| = (2x - 1) cm,
|AC| = (3x + 1) cm ve
|BC| = 10 cm'dir.
Buna göre x'in bulunduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir?

 • (5, 11)
 • (4, 10)
 • (3, 9)
 • (2, 8)
Soru 8

Şekildeki ABCD dörtgeninde
m(ABC) = 90° , m(DAC) = m(BAC)
ve |AD| = 8 cm, |AB| = 12 cm,
|BC| = 3 cm'dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 9

Şekilde ABC bir üçgen, B, A, E noktaları doğrusal, m(DAC) = m(EAC) ve |AB| = 9 cm, |BD| = |DA| = 6 cm'dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
Soru 10

Şekilde G noktası ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası ve |DG| = 4 cm'dir.
Buna göre |HC| kaç santimetredir?

 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
Soru 11

Şekildeki ABCD dörtgeninde
m(DAB) = m(DEC) = m(CBA) = 90°,
|DE| = |EC| ve |DA| = 6 cm,
|CB| = 3 cm'dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 3✓10
 • 4✓5
 • 6✓2
 • 2✓15
Soru 12

Şekilde [AB] // [DC],
[AC] ⋂ [BD] = {E}, 2|AE| = 5|EC| ve
|AB| = 30 cm'dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 18
 • 15
 • 12
 • 10
Soru 13

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAD) = m(ACB) ve |BD| = 4 cm,
|DC| = 16 cm'dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 6√2
 • 4√5
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde [AD] ⊥ [BC] ve |AB| = 3 cm,
|BD| = 2√2 cm, |DC| = 7 cm'dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 4√5
 • 6√2
 • 2√15
 • 5√2
Soru 15

Şekildeki ABC üçgeninde
[AD] ⊥ [BC], m(ABC) = m(DAC) ve
|BD| = 9 cm, |DC| = 4 cm'dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 16

Şekildeki ABC üçgeninde
m(C) = 90°,m(ABC) = α ,
tanα = 4 ve |AC| = 12 cm'dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 17

Şekildeki ABC üçgeninde
|BD| = 4 cm, |DC| = 9 cm ve
A(ABD) = 12 cm2 dir.
Buna göre A(ADC) kaç santimetrekaredir?

 • 18
 • 27
 • 36
 • 45
Soru 18

Şekildeki ABC üçgeninde
m(A) = 90°,m(B) = 30° ve
|AB| = 6√3 cm'dir.
Buna göre A(ABC) kaç santimetrekaredir?

 • 9
 • 9√3
 • 18
 • 18√3
Soru 19

14, 5, 41, 23, 16, 9, 54 sayılarından oluşan veri grubunun ortancası kaçtır?

 • 9
 • 14
 • 16
 • 23
Soru 20


Yukarıdaki grafik bir şehrin beş günlük sıcaklık değerlerinin değişimini göstermektedir.
Buna göre bu şehrin bu beş günlük sıcaklık değerlerinin ortalaması kaç °C'dir?

 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCDABDBCBACDDBABDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?