Matematik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu kaçtır?

 • 9/4
 • 5/4
 • 9/8
 • 8/9
Soru 2

K = {0, 1, 2, 3, 4} kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

 • 64
 • 80
 • 100
 • 125
Soru 3

Bir madeni para ile bir zar atılıyor.
Madeni paranın yazı ve zarın üst yüzüne gelen sayının 5'ten küçük olma olasılığı kaçtır?

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/6
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur?

 • f(x) = 2x3 - x2
 • g(x) = x3 - x
 • h(x) = x2 -2x
 • r(x) = 3x4 - x2
Soru 5

f : R → R, f(x - 1) = x2 - 3x olduğuna göre f(5) kaçtır?

 • 4
 • 10
 • 18
 • 22
REKLAM
Soru 6

f, g : R → R, f(x) = 3x2 - 1 ve g(x) = 2x - 4 olduğuna göre (f + 2g)(-2) kaçtır?

 • -11
 • -5
 • 4
 • 9
Soru 7

fonksiyonunun tersinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

f, g : R → R, f(x) = 2x + 1 ve g(x) = x - 1 olduğuna göre (fog)(5) kaçtır?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Soru 9

Köşelerinin koordinatları A(3, 2), B(4, 6) ve C(5, 1) olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • (3, 4)
 • (3, 6)
 • (4, 2)
 • (4, 3)
Soru 10

A(3, -1) noktasından geçen ve eğimi 1/2 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • x - 2y - 5 = 0
 • x + 2y - 3 = 0
 • 2x - y - 1 = 0
 • 2x + y - 4 = 0
Soru 11

A(1, 2) noktasının 4x + 3y + 5 = 0 doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 12

3x + 12y + 16 = 0 ve x + by - 8 = 0 doğruları paralel olduğuna göre b kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 9
 • 12
Soru 13

Şekilde B, C, D noktaları doğrusal ve m(CBA) = 60°, m(BAE) = 95° , m(AEC) = 105° dir.
Buna göre m(ECD) kaç derecedir?

 • 70
 • 75
 • 80
 • 85
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABCD yamuğunda [DC] // [AB], m(ADC) = 135° ve
|AB| = 36 cm, |CD| = 8 cm,
|DA| = 12√2 cm'dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 15
 • 18
 • 20
 • 25
Soru 15

Şekildeki ABCD dik yamuğunda
[DC] // [AB], [DA] ⊥ [AB] ve
|CD| = 5 cm, |DA| = 8 cm,
|AB| = 11 cm'.dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 10
 • 9
 • 6
 • 4
Soru 16

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde
|AD| = 12 cm, |DC| = 16 cm ve
m(ACE) = m(ECB)'tir.
Buna göre |EB| kaç santimetredir?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 10
Soru 17

Şekildeki ABCD karesinde
|AE| = |EB| ve |EC| = 3√5 cm'dir.
Buna göre ABCD karesinin çevresi kaç santimetredir?

 • 16
 • 20
 • 24
 • 30
Soru 18

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde
[DH] ⊥ [AB] ve |AH| = 8 cm,
|DA| = 17 cm'dir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 120
 • 136
 • 225
 • 255
Soru 19

Alanı 60 cm2 olan deltoidin köşegenlerinden birinin uzunluğu 10 cm ise diğer köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 20

Bir dış açısının ölçüsü 36° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

 • 10
 • 12
 • 15
 • 18
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCBDCBABDAABCCABCDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?