Matematik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

i14 + i15 + i16
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 1
 • 1 - i
 • 1 + i
 • -i
Soru 2

x2 - mx + 6 = 0
denkleminin bir kökü 3 olduğuna göre m kaçtır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 3

z1 = 3 + 4i ve z2 = 5 3i
karmaşık sayıları veriliyor.
Buna göre 2z1 + z2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 1 - 5i
 • 8 + i
 • 11 + 5i
 • 13 + i
Soru 4

f(x) = x2 - 6x + m - 2
fonksiyonunun grafiği x eksenine teğet olduğuna göre m kaçtır?

 • 5
 • 8
 • 11
 • 14
Soru 5

P(x) = (3x2 5x)4
polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
REKLAM
Soru 6

P(x) = x4 + 3x2 - 4x - 1
polinomunun x - 1 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • -3
 • -1
 • 2
 • 3
Soru 7

P(x) = x4 + 3x + 5 ve
Q(x) = 4x4 + 3x2 - 2x - 4
polinomları veriliyor.
Buna göre P(x) + Q(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 5x4 + 3x2 + x + 1
 • 5x4 + 3x2 + 1
 • 4x4 + 3x2 + x + 1
 • 4x4 + x2 + x - 1
Soru 8

a4 + 2a2 - 8
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • a + 4
 • a + 2
 • a2 + 2
 • a2 + 4
Soru 9

x - (x/1) = 8 olduğuna göre x x2 + (1/x2)
ifadesinin değeri kaçtır?

 • 34
 • 48
 • 62
 • 66
Soru 10

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (x-3)/2x
 • (x+3)/3x
 • (x+5)/2x
 • (x-5)/3x
Soru 11

x2 - 2x - 3 = 0
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {-3, 1}
 • {-1, 3}
 • {1, 2}
 • {2, 3}
Soru 12

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve [OK] = [AB],
[OL] = [CD], |OK| = |OL|,
|AB| = (3x 1) cm,
|CD| = (2x + 5) cm dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Soru 13

Yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberin merkezinin, aynı çembere ait 24 cm uzunluğundaki bir kirişe olan uzaklığı kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 16
 • 18
REKLAM
Soru 14

 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
Soru 15

Şekilde [PT, O merkezli çembere T noktasında teğet ve P, A, O, B noktaları doğrusaldır.
|PT| = 15 cm ve |PO| = 17 cm
olduğuna göre çemberin çapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 11
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 16

Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan bir dairede merkez açısının ölçüsü 45° olan daire diliminin alanı kaç π santimetrekaredir?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 3
Soru 17

Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 216
 • 294
 • 343
 • 392
Soru 18

Yanal alanı 300π cm2 ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç π santimetreküptür?

 • 3000
 • 2500
 • 1500
 • 1000
Soru 19

Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan kürenin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

 • 432
 • 576
 • 648
 • 864
Soru 20

Taban yarıçapının uzunluğu 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

 • 288
 • 384
 • 392
 • 486
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACCDBADDABCCBCABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?