GİRİŞ/KAYIT

Matematik 4 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

i14 + i15 + i16
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) 1
 • B) 1 - i
 • C) 1 + i
 • D) -i
SORU 2

x2 - mx + 6 = 0
denkleminin bir kökü 3 olduğuna göre m kaçtır?

 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
SORU 3

z1 = 3 + 4i ve z2 = 5 3i
karmaşık sayıları veriliyor.
Buna göre 2z1 + z2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) 1 - 5i
 • B) 8 + i
 • C) 11 + 5i
 • D) 13 + i
SORU 4

f(x) = x2 - 6x + m - 2
fonksiyonunun grafiği x eksenine teğet olduğuna göre m kaçtır?

 • A) 5
 • B) 8
 • C) 11
 • D) 14
SORU 5

P(x) = (3x2 5x)4
polinomunun katsayılar toplamı kaçtır?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 8
 • D) 16
SORU 6

P(x) = x4 + 3x2 - 4x - 1
polinomunun x - 1 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • A) -3
 • B) -1
 • C) 2
 • D) 3
SORU 7

P(x) = x4 + 3x + 5 ve
Q(x) = 4x4 + 3x2 - 2x - 4
polinomları veriliyor.
Buna göre P(x) + Q(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • A) 5x4 + 3x2 + x + 1
 • B) 5x4 + 3x2 + 1
 • C) 4x4 + 3x2 + x + 1
 • D) 4x4 + x2 + x - 1
SORU 8

a4 + 2a2 - 8
ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) a + 4
 • B) a + 2
 • C) a2 + 2
 • D) a2 + 4
SORU 9

x - (x/1) = 8 olduğuna göre x x2 + (1/x2)
ifadesinin değeri kaçtır?

 • A) 34
 • B) 48
 • C) 62
 • D) 66
SORU 10

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) (x-3)/2x
 • B) (x+3)/3x
 • C) (x+5)/2x
 • D) (x-5)/3x
SORU 11

x2 - 2x - 3 = 0
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) {-3, 1}
 • B) {-1, 3}
 • C) {1, 2}
 • D) {2, 3}
SORU 12

Şekildeki A, B, C, D noktaları O merkezli çember üzerinde ve [OK] = [AB],
[OL] = [CD], |OK| = |OL|,
|AB| = (3x 1) cm,
|CD| = (2x + 5) cm dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • A) 15
 • B) 16
 • C) 17
 • D) 18
SORU 13

Yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberin merkezinin, aynı çembere ait 24 cm uzunluğundaki bir kirişe olan uzaklığı kaç santimetredir?

 • A) 10
 • B) 12
 • C) 16
 • D) 18
SORU 14

 • A) 30
 • B) 35
 • C) 40
 • D) 45
SORU 15

Şekilde [PT, O merkezli çembere T noktasında teğet ve P, A, O, B noktaları doğrusaldır.
|PT| = 15 cm ve |PO| = 17 cm
olduğuna göre çemberin çapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • A) 11
 • B) 14
 • C) 16
 • D) 18
SORU 16

Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan bir dairede merkez açısının ölçüsü 45° olan daire diliminin alanı kaç π santimetrekaredir?

 • A) 8
 • B) 6
 • C) 4
 • D) 3
SORU 17

Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • A) 216
 • B) 294
 • C) 343
 • D) 392
SORU 18

Yanal alanı 300π cm2 ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç π santimetreküptür?

 • A) 3000
 • B) 2500
 • C) 1500
 • D) 1000
SORU 19

Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan kürenin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

 • A) 432
 • B) 576
 • C) 648
 • D) 864
SORU 20

Taban yarıçapının uzunluğu 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

 • A) 288
 • B) 384
 • C) 392
 • D) 486
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACCDBADDABCCBCABCDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler