Sağlık Bilgisi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden çevresel etmenlerdendir?

 • Kalıtsal hastalıklar
 • Mikroorganizmalar
 • Hormonal bozukluklar
 • Metabolizma faaliyetlerindeki bozukluklar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

 • Erken tanı
 • Bağışıklama
 • Rehabilitasyon
 • Aile planlaması
Soru 3

I. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
II. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
III. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Bir yıldaki canlı doğum sayısından, o yıl içindeki ölüm sayısının çıkarılarako toplumun yıl ortası nüfusuna bölü nüp bin ile çarpılmasıyla bulunur.
Yukarıdaki açıklama toplumun sağlık düzeyinin belirlenmesinde yararlanılan ölçütlerden hangisine aittir?

 • Ana ölüm hızı
 • Nüfus artış hızı
 • Bebek ölüm hızı
 • Kaba doğum hızı
Soru 5

Arama, yutma, moro, babinski, yakalama, adım atma gibi reflekslerin görülmesinin beklenildiği büyüme ve gelişme dönemi hangisidir?

 • Bebeklik
 • Çocukluk
 • Ergenlik
 • Yetişkinlik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 6 - 12 yaş döneminin özelliklerindendir?

 • Kendilerine ve büyüyen organları na karşı olumsuz tavır takınırlar.
 • Davranışlarının sorumluluğunu yüklenmekten kaçınırlar.
 • Somuttan soyuta doğru düşünme yeteneği kazanırlar.
 • Fiziksel özellikleriyle en çok ilgilendikleri dönemdir.
Soru 7

• Kan basıncı yükselir.
• Kalp esnekliğini kaybeder ve atışı yavaşlar.
• Kalp kapakçıklarında bozulma ortaya çıkar.
Yukarıda yaşlılık döneminde görü len özelliklere ait verilenler vücudun hangi sisteminde ortaya çıkan değişiklikten kaynaklanır?

 • Dolaşım
 • İskelet
 • Solunum
 • Sindirim
Soru 8

Okul çağındaki çocukların beslenmesi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Ders çalışırken açlık hissedildiğinde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir.
 • Güne yeterli ve dengeli yapılan bir kahvaltı ile başlanmalıdır.
 • Genel kullanıma açık çeşmelerden su içilmesi sağlanmalıdır.
 • Tüketilecek besinler 3 ana, 2 ara öğünde alınmalıdır.
Soru 9

Düzenli fiziksel aktivite;
I. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırır,
II. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
Yukarıda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkileri ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 10

“Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein,demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1.grupta yer alan besin öğelerindendir?
1. grupta yer alan besin ögelerindendir?

 • Et
 • Sebze
 • Yoğurt
 • Makarna
Soru 11

Ayak sağlığı ve temizliği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Ayaklar ve eller aynı havlu ile kurulanmalıdır.
 • Kullanılan çoraplar sentetik kumaştan olmalıdır.
 • Mantar enfeksiyonlarının oluş maması için parmak araları iyice kurutulmalıdır.
 • Ayak iskelet yapısının bozulmaması için sivri burunlu dar ayakkabılar alınmalıdır.
Soru 12

Gingivitiste enfeksiyon, diş çevresi destek dokularından hangisini etkiler?

 • Diş etini
 • Diş kökünü
 • Diş minesini
 • Çene kemiğini
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir?

 • Yaş
 • Aile
 • Meslek
 • Cinsiyet
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağ lığı hizmetlerinin üçüncül düzeyde koruma ilkelerindendir?

 • İlaç kullanımının takip edilmesi
 • Klinikte yatan hastanın bakım ve tedavisinin sağlanması
 • Ruhsal sorunlarda uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmesi
 • Sosyal destek gruplarının oluşturulması ve toplum kaynaklarıyla iş birliğine gidilmesi
Soru 15

“Tek bir olaydan hareketle, bütüne yönelik olumsuz düşünceler geliştirilmemelidir. Sınavım kötü geçti, ben bu sene sınıfı geçemeyeceğim gibi. Oysa bu sınavım kötü geçti ama diğer sınavlara daha iyi hazırlanabilirim tarzı düşünce daha yapıcıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı bu tarz olumsuz düşünceler zaman geçtikçe otomatikleşir ve olumlu bir içerikle kolaylıkla yer değiştirmez.”
Yukarıdaki açıklama stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Fiziksel aktivite
 • Gevşeme egzersizleri
 • Sosyal etkinlikleri geliştirme
 • Aşırı genellemelerden kaçınma
Soru 16

Daha çok çocuklar ve yaşlıların maruz kaldığı istismar türüdür. Kişinin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeme, bunları sağlamada _________ göstermektir.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakı lan yere, aile içerisinde şiddet davranışlarından hangisi yazılmalıdır?

 • ihmal
 • Cinsel şiddet
 • Fiziksel şiddet
 • Duygusal istismar
Soru 17

Kişinin maddeyi keyif verici etkisine bağlı olarak alma arzusu, bu arzunun zamanla irade dışına çıkması ve maddeyi sürekli alma isteğine ne ad verilir?

 • Yoksunluk sendromu
 • Tolerans gelişimi
 • Pasif içicilik
 • Bağımlılık
Soru 18

I. Damarları tıkaması
II. Kanı pıhtılaştırması
III. Solunum yolu hastalıklarını önlemesi
Yukarıdakilerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin beyin ve merkezî sinir sistemine etkilerindendir?

 • Gastrit
 • Kangren
 • Öksürük
 • Hezeyan
Soru 20

• Sosyal içme evresi olarak bilinir.
• Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.
Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBACACBACABDDADBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler