GİRİŞ/KAYIT

Sağlık bilgisi 2 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

I. Geleceğe dair ortak idealleri vardır.
II. Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.
III. Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşırlar.
Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı bir evlilikte karı kocanın sahip olması gereken özelliklerdendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olabilmek için kişi ya da ailelerin taşımaları gereken koşullardan biri değildir?

 • A) Düzenli gelire sahip olmak
 • B) En az ilkokul mezunu olmak
 • C) 15 - 49 yaş aralığında bulunmak
 • D) Türkiye’de sürekli ikamet etmek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının anne sağlığına yararlarındandır?

 • A) Sık doğuma bağlı ortaya çıkan kadın hastalıklarını önlemesi
 • B) İstenmeyen gebeliklere ve düşüklere neden olması
 • C) Sağlıklı doğan bebek sayısını azaltması
 • D) Erken doğmuş çocuk sayısını artırması
SORU 4

Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına _________ adı verilir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Diyafram
 • B) Vazektomi
 • C) spermisit
 • D) Tüp ligasyonu
SORU 5

Normal gebelik süresi ortalama kaç haftadır?

 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 50
SORU 6

I. Ultrason
II. İdrar testleri
III. Kan testi (Beta HCG)
Yukarıdakilerden hangileri gebelik tanısı için kullanılır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarındandır?

 • A) Kolostrum
 • B) Osteomalasia
 • C) Kan uyuşmazlığı
 • D) Tatarcık humması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi gebelik zehirlenmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • A) Diyabet
 • B) Kalp hastalığı
 • C) 35 yaşın altında olmak
 • D) Sık aralıklı ve çok doğum yapmak
SORU 9

Anne sütünün özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Bebekte bağırsak enfeksiyonları na neden olur.
 • B) Anne ile bebek arasındaki duygusal bağı engeller.
 • C) Doğumdan sonra gelen ilk süt antikor bakımından fakirdir.
 • D) Elzem yağ asitleri bakımından anne sütü, inek sütünden 5 kat daha zengindir.
SORU 10

Türkiye’de çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre “BCG aşısı” ne zaman uygulanır?

 • A) Doğumda
 • B) 1. ayın sonunda
 • C) 2. ayın sonunda
 • D) 4. ayın sonunda
SORU 11

Kanserde kişisel risk faktörleri hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez?

 • A) Yaş
 • B) Cinsiyet
 • C) Aile öyküleri
 • D) Çevresel nedenler
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda rol oynayan başlıca nedenlerdendir?

 • A) Aşırı tuz tüketiminden kaçınılması
 • B) Hareketli yaşam biçimine sahip olunması
 • C) Beslenmede doymuş yağların fazla tüketilmesi
 • D) Antioksidan ögelerin tüketiminin yeterli olması
SORU 13

“Çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır. Ataklar genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda ataklar dışında hiçbir belirti yoktur.”
Yukarıdaki açıklama hangi kan hastalığına aittir?

 • A) Hemofili
 • B) Akdeniz ateşi
 • C) Akdeniz anemisi
 • D) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
SORU 14

• Hırıltı
• Öksürük
• Nefes darlığı
• Göğüste sıkışma hissi
Yukarıdaki belirtiler kronik akciğer hastalıklarından hangisine aittir?

 • A) Astım
 • B) Veba
 • C) Kolera
 • D) Dizanteri
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir?

 • A) Kesin tanı konulması
 • B) İhbarı zorunlu hastalıkların bildirilmesi
 • C) Portörlerin saptanması ve tedavi edilmesi
 • D) Temiz içme ve kullanma suyunun temin edilmesi
SORU 16

Akut solunum yolu enfeksiyonu olan bireyde öksürüğe hızlı solunum eşlik ediyorsa nasıl bir vaka olarak adlandırılır?

 • A) Orta
 • B) Ağır
 • C) Hafif
 • D) Çok ağır
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır?

 • A) Sıtma
 • B) Verem
 • C) Frengi
 • D) Kabakulak
SORU 18

Hepatit B ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Kuluçka süresi 2-30 gündür.
 • B) Özel bir ilaç tedavisi yoktur.
 • C) Hastalığın etkeni bakterilerdir.
 • D) Siroz ve karaciğer kanserini önler.
SORU 19

Vücut sıcaklığının kaç °C’nin üstü ne çıkması hayati tehlikeyi işaret eder?

 • A) 25
 • B) 30
 • C) 35
 • D) 40
SORU 20

I. Hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmalıdır.
II. Fiziksel tehlike ve yaralanma riskinden uzak olmalıdır.
Hasta odasının sahip olması gereken özelliklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) I. doğru, II. yanlış
 • B) I. yanlış, II. doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Her ikisi de yanlış
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABCDBCDCDCBADAABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler