Sağlık Bilgisi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Geleceğe dair ortak idealleri vardır.
II. Birbirlerini oldukları gibi kabul etmeyi bilirler.
III. Evliliklerine ait gerçekçi olmayan beklentiler taşırlar.
Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı bir evlilikte karı kocanın sahip olması gereken özelliklerdendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olabilmek için kişi ya da ailelerin taşımaları gereken koşullardan biri değildir?

 • Düzenli gelire sahip olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • 15 - 49 yaş aralığında bulunmak
 • Türkiye’de sürekli ikamet etmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının anne sağlığına yararlarındandır?

 • Sık doğuma bağlı ortaya çıkan kadın hastalıklarını önlemesi
 • İstenmeyen gebeliklere ve düşüklere neden olması
 • Sağlıklı doğan bebek sayısını azaltması
 • Erken doğmuş çocuk sayısını artırması
Soru 4

Artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin tohum kanallarının bağlanmasına _________ adı verilir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Diyafram
 • Vazektomi
 • spermisit
 • Tüp ligasyonu
Soru 5

Normal gebelik süresi ortalama kaç haftadır?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
REKLAM
Soru 6

I. Ultrason
II. İdrar testleri
III. Kan testi (Beta HCG)
Yukarıdakilerden hangileri gebelik tanısı için kullanılır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarındandır?

 • Kolostrum
 • Osteomalasia
 • Kan uyuşmazlığı
 • Tatarcık humması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gebelik zehirlenmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • Diyabet
 • Kalp hastalığı
 • 35 yaşın altında olmak
 • Sık aralıklı ve çok doğum yapmak
Soru 9

Anne sütünün özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Bebekte bağırsak enfeksiyonları na neden olur.
 • Anne ile bebek arasındaki duygusal bağı engeller.
 • Doğumdan sonra gelen ilk süt antikor bakımından fakirdir.
 • Elzem yağ asitleri bakımından anne sütü, inek sütünden 5 kat daha zengindir.
Soru 10

Türkiye’de çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre “BCG aşısı” ne zaman uygulanır?

 • Doğumda
 • 1. ayın sonunda
 • 2. ayın sonunda
 • 4. ayın sonunda
Soru 11

Kanserde kişisel risk faktörleri hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez?

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Aile öyküleri
 • Çevresel nedenler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda rol oynayan başlıca nedenlerdendir?

 • Aşırı tuz tüketiminden kaçınılması
 • Hareketli yaşam biçimine sahip olunması
 • Beslenmede doymuş yağların fazla tüketilmesi
 • Antioksidan ögelerin tüketiminin yeterli olması
Soru 13

“Çeşitli organlarda ve eklemlerde tekrarlayan iltihabı ataklara neden olan genetik bir hastalıktır. Ataklar genellikle 24-48 saat sürer. Hastalarda ataklar dışında hiçbir belirti yoktur.”
Yukarıdaki açıklama hangi kan hastalığına aittir?

 • Hemofili
 • Akdeniz ateşi
 • Akdeniz anemisi
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
REKLAM
Soru 14

• Hırıltı
• Öksürük
• Nefes darlığı
• Göğüste sıkışma hissi
Yukarıdaki belirtiler kronik akciğer hastalıklarından hangisine aittir?

 • Astım
 • Veba
 • Kolera
 • Dizanteri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir?

 • Kesin tanı konulması
 • İhbarı zorunlu hastalıkların bildirilmesi
 • Portörlerin saptanması ve tedavi edilmesi
 • Temiz içme ve kullanma suyunun temin edilmesi
Soru 16

Akut solunum yolu enfeksiyonu olan bireyde öksürüğe hızlı solunum eşlik ediyorsa nasıl bir vaka olarak adlandırılır?

 • Orta
 • Ağır
 • Hafif
 • Çok ağır
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi vektörlerle bulaşan hastalıklardandır?

 • Sıtma
 • Verem
 • Frengi
 • Kabakulak
Soru 18

Hepatit B ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Kuluçka süresi 2-30 gündür.
 • Özel bir ilaç tedavisi yoktur.
 • Hastalığın etkeni bakterilerdir.
 • Siroz ve karaciğer kanserini önler.
Soru 19

Vücut sıcaklığının kaç °C’nin üstü ne çıkması hayati tehlikeyi işaret eder?

 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
Soru 20

I. Hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmalıdır.
II. Fiziksel tehlike ve yaralanma riskinden uzak olmalıdır.
Hasta odasının sahip olması gereken özelliklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABCDBCDCDCBADAABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler