Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen fiziksel etmenlerdendir?

 • Zehirler
 • Atık sular
 • Gıda katkı maddeleri
 • Kanser yapıcı maddeler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?

 • Rehabilitasyon
 • Aile planlaması
 • Bağışıklama
 • Erken tanı
Soru 3

I. Mahremiyet hakkı
II. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
III. Sağlık kuruluşunu ve personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
Yukarıdakilerden hangileri en temel hasta haklarındandır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Fiziksel aktivite;
I. Damar yapısının elastikiyetini azaltır,
II. Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.
Yukarıda fiziksel aktivitenin bedensel yararlarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
Soru 5

Çocuklara uygulanan aşı takvimine göre “Verem Aşısı” ne zaman uygulanır?

 • Doğumda
 • 1. ayın sonunda
 • 2. ayın sonunda
 • 4. ayın sonunda
REKLAM
Soru 6

Kemiklerden kalsiyum kaybının artışı aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 • Kemiklerin güçlenmesine
 • Metabolizmanın hızlanmasına
 • Osteoporoz riskinin artmasına
 • Kemik mineral yoğunluğunun korunmasına
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi obezitenin yol açtığı ruhsal sorunlardandır?

 • Anoreksiya nervoza
 • İnsülin direnci
 • Hipertansiyon
 • Uyku apnesi
Soru 8

Beden kitle indeksi, yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir.
Buna göre beden kitle indeksi “25 - 29,9 kg/m²” arasında olan kişiler için ne söylenebilir?

 • Zayıf
 • Normal kilolu
 • Fazla kilolu
 • I. derece obez
Soru 9

Ergenlik döneminde aile birliğinin önemi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Aile içi ve sosyal ortamda sonu gelmeyen kavgaların ruh sağlığına etkisi yoktur.
 • Gençlerin sorunlarını aile içinde konuşarak ve paylaşarak çözmeyi öğrenmesi sosyal hayatta da sorun çözmelerini kolaylaştırır.
 • Bireye aile içinde çeşitli sorumluluklar verilmesi; kendisine, ailesine, çevresine ve vatanına karşı sorumluluk sahibi olmasını sağlar.
 • Ergen, herhangi bir davranış sergiledikten sonra ailesi onu takdir eder, sevgi ve saygı gösterirse kendisinin değerli olduğunu hisseder.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi stres düzeyini azaltmak için yapılabilecek davranışlardandır?

 • Kaygı ve sorunları paylaşmamak
 • Sürekli geçmişi ya da geleceği düşünmek
 • Bireyin kendisiyle ilgili olumsuz yargıları güçlendirmek
 • Her zaman daha iyi ve daha kötüsünün bulunduğunu hatırlamak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sınav kaygısının nedenlerindendir?

 • Özgüvenli olmak
 • Başkalarıyla karşılaştırılmak
 • Geçmiş başarısızlıkları unutmak
 • Geleceğe ilişkin olumlu çıkarımlar yapmak
Soru 12

Bir öğrencinin, bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalmasına ne ad verilir?

 • İçe kapanma
 • Stres yönetimi
 • Nefes egzersizi
 • Akran zorbalığı
Soru 13

I. Damarların tıkanması
II. Bronşların genişlemesi
III. Midede gastrit ve ülser oluşması
Yukarıdakilerden hangileri sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarındandır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Alkol kullananların en belirgin özelliği, nasıl bir kişilik sergilemeleridir?

 • Bilinçli
 • Dayanıklı
 • Güçsüz
 • Mücadeleci
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına olumsuz etkilerindendir?

 • Zehirlenmelere sebep olması
 • Akıl ve iradeyi işler hâle getirmesi
 • Kişiyi normal yaşama yaklaştırması
 • Bireyin çevreye uyum yeteneğini artırması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

 • Koruma
 • Kurtarma
 • Bildirme
 • Tedavi etme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 • Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
 • Olay yerinin yeterince görünebilir biçimde işaretlenmesi
 • Araç LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
 • Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmesi
Soru 18

“Bak-Dinle-Hisset Yöntemi” ile hastanın/yaralının solunum yapıp yapmadığı kaç saniye süre ile değerlendirilmelidir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 • Yavaş ve güçlü nabız
 • Bilinç seviyesinde artma
 • Kan basıncında yükselme
 • Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi deri yolu ile zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Su ile temastan kaçınılması
 • Zehir bulaşmış giysilerin çıkartılmaması
 • Ellerin zehirli madde ile temasının önlenmesi
 • Yaşam bulgularından sadece dolaşımın değerlendirilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBCCACADBDBCADBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler