Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda bir nörona (sinir hücresi) uygulanan uyarılar verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış uyarılardan hangileri nöronda elektriksel yük değişimine sebep olabilir?

 • Yalnız IV
 • I ve II.
 • III ve IV.
 • II, III ve IV.
Soru 2

Aşağıda verilen durumlardan hangisi parasempatik sinirler aracılığıyla gerçekleşir? (Parasempatik sinirler üzüntü durumunda etkilidir.)

 • Göz bebeklerinin büyümesi
 • Kalp atışının yavaşlaması
 • Mide hareketinin yavaşlaması
 • İdrar torbasının genişlemesi
Soru 3

Aşağıda verilen hormonlar gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir bezden kana salgılanır?

 • Büyüme hormonu (STH)
 • Tiroit uyarıcı hormon (TSH)
 • Folikül uyarıcı hormon (FSH)
 • İnsülin hormonu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistem hastalığı değildir?

 • Şeker (diyabet)
 • Miksodem (uyuşukluk)
 • Kuduz
 • Guatr
Soru 5

Yukarıda bir göz kusuru şematize edilmiştir.
Bu göz kusuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kalın kenarlı mercekle düzeltilir.
 • Bu göz kusuruna sahip bir birey uzağı iyi göremez.
 • Miyop göz kusurudur.
 • Göz merceğinin kırıcılığının azalması ile meydana gelir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıda bazı duyu organları verilmiştir.
I. Dil
II. Göz
III. Deri
IV. Burun
Buna göre hangi duyu organlarında yer alan reseptörler çeşitleri benzerdir?

 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 7

Aşırı zorlanma ve baskı sonucunda kemiklerin eklem yerlerinden ayrılması durumuna _________ denir.
Yukarıdaki tanımda verilen boşluğa aşağıdaki hastalık isimlerinden hangisi gelmelidir?

 • Kırık
 • Çıkık
 • Raşitizm
 • Romatoit artrit
Soru 8

Yukarıda bir çizgili kasın kasılma oranı eğrisi verilmiştir.
Buna göre,
I. a – b aralığı gizli evre olup kasın uyarılması ile kasılmaya başlaması arasında geçen zamandır.
II. b – c aralığında H ve I bandı kısalır.
III. Kasın gevşeme süresi kasılma süresinden daha uzundur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Sindirim sisteminin sağlığının korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 • Yemekten hemen sonra ağır egzersizler yapılmalıdır.
 • Bol su içilmelidir.
 • Çok sıcak ya da çok soğuk besinler tüketilmemelidir.
 • Düzenli olarak lifli besinler tüketilmelidir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı bez / organlardan birisidir?

 • Dalak
 • Pankreas
 • Kalp
 • Akciğer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden birisi değildir?

 • Glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolamak
 • Zehirli bileşikleri zehirsiz hale getirmek
 • Sindirim enzimlerini salgılamak
 • A, D, E, K vitaminlerini depolamak
Soru 12

Aşağıda verilen durumlardan hangisi kalbin çalışma hızını azaltır?

 • Kandaki karbondioksit miktarının artması
 • Asetilkolin salgılanması
 • Kafein gibi kimyasal maddeler
 • Ortam sıcaklığının artması
Soru 13

Aşağıda atardamardan toplardamara doğru gidildikçe X faktörünün değişimi grafiklenmiştir.
Grafikte gösterilen “X” yerine seçeneklerden hangisi getirilebilir?

 • Kandaki alyuvar miktarı
 • Kan basıncı
 • Kanın osmotik basıncı
 • Kan akış hızı
REKLAM
Soru 14

Vücudumuzda bulunan aşağıdaki damarlardan hangisi oksijen bakımından zengin kan taşır?

 • Kapı toplardamarı
 • Böbrek toplardamarı
 • Akciğer toplardamarı
 • Akciğer atardamarı
Soru 15

Alyuvarında A, B ve Rh antijeni taşıyan bir bireyin kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • AB Rh+
 • 0 Rh
 • AB Rh
 • 0 Rh+
Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisi herhangi bir mikroorganizmaya karşı özgül bağışıklığın oluşmasını sağlar?

 • Yangısal tepkiler
 • Makrofajların fagositoz yapması
 • Deri ve mukoza tabakasının mikroorganizma girişini engellemesi
 • Lenfositler tarafından üretilen antikorlar
Soru 17

Soluk alma olayı sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

 • Diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılmasıyla göğüs kafesi dışa doğru genişler.
 • Göğüs boşluğunun hacmi artar ve akciğer iç basıncı azalır.
 • Karın iç hacmi artar ve karın iç basıncı azalır.
 • Alveollerde oksijen yoğunluğu artar.
Soru 18

Aşağıda oksijen ve karbondioksitin taşınması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. Hb + O2 → HbO2
II. H2CO2 → H+ + HCO3-
III. HbO2 → Hb + O2
IV. H2CO3 → CO2 + H2O
Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangileri akciğer kılcallarında gerçekleşir?

 • I ve IV.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
 • II, III ve IV.
Soru 19

Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar?

 • Üre
 • Sodyum
 • Glukoz
 • C vitamini
Soru 20

Güney Afrika çöllerinde yaşayan mirketler yırtıcılara karşı savunmasızdır. Gruptaki mirketlerden çoğu yiyecek ararken grup üyelerinden bir kaçı ortada durarak çevreyi gözler. Bir yırtıcının yaklaştığını fark eden gözcü mirket yüksek sesle alarm vererek grubu uyarır. Gözcü mirket diğer arkadaşları yuvaya girene kadar dışarıda bekler ve ses çıkardığı için kendi hayatını tehlikeye atmış olur.
Bu olayda gözcü mirketin sergilediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fedakarlık davranışı
 • Nöbetçi davranışı
 • Bekleme davranışı
 • Savunma davranışı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCDABDABCBDCADCACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?