Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı
Soru 2

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nöyyi
 • Sen Jermen
 • Triyanon
 • Sevr
Soru 3

Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 tarihinde düzenlenen konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra
 • Montrö
 • Paris
 • Cenevre
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarından biridir?

 • Versay Antlaşması
 • Lozan Antlaşması
 • Roma Antlaşması
 • Locarno Antlaşması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı’ndan sonra İngiliz Mandası’na bırakılan yerlerden biri değildir?

 • Ürdün
 • Irak
 • Filistin
 • Suriye
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir?

 • Türkiye
 • İran
 • Ürdün
 • Irak
Soru 7

Boğazlarda Türk egemenliğini ve kontrolünü esas alan bir düzenleme yapılarak 20 Temmuz 1936’da imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra
 • Montrö
 • Helsinki
 • Roma
Soru 8

23 Temmuz 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kars
 • Ardahan
 • Edirne
 • Hatay
Soru 9

Avrupa’da yeni bir savaş ihtimalinin ortaya çıkması üzerine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938’de yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 • Londra
 • Münih
 • Paris
 • Berlin
Soru 10

II. Dünya Savaşı sırasında hükûmete ekonomik hayatı düzenleyici çok geniş imkanlar sağlamak için 18 Ocak 1940’ta TBMM’de çıkarılmış olan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millî Korunma Kanunu
 • Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
 • Varlık Vergisi Kanunu
 • Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu
Soru 11

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülkesinden biri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • Japonya
 • Fransa
 • İtalya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi.
 • Savaşın mağlup devletleri İtalya ve Almanya’nın toprakları işgal edildi.
 • SSCB, savaş sonunda büyük bir güç haline geldi.
 • Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı yıkılarak yerine yeni devletler kuruldu.
Soru 13

Filistin’de “Yahudi Yurdu” önerisinireddeden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Mahmut
 • II. Abdülhamit
 • IV. Murat
 • VI. Mehmet Vahdettin
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Rusların Basmacı Hareketi’ne son vermesinden sonra SSCB’ye bağlı kurulan cumhuriyetlerden biridir?

 • Kazakistan
 • Tacikistan
 • Ermenistan
 • Gürcistan
Soru 15

NATO’ya karşı Doğu Bloku ülkeleri arasında 1955’te kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?

 • COMECON
 • Varşova
 • Cominform
 • Sadabat
Soru 16

I. AET
II. Varşova Paktı
III. Cominform
IV. COMECON
Yukarıda verilenlerden hangileri doğu bloku devletleri tarafından kurulmuştur?

 • I ve II
 • I, II ve IV
 • I, II ve III
 • II, III ve IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkelerinin ekonomik ve diğer alanlarda geri kalmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Soğuk savaş döneminde blokların dışında kalmaları
 • Kabilecilik anlayışının hakim olması
 • Batı’nın siyasi iktisadi müdahaleleri
 • Ülkelerin çoğunda tek parti ve askeri diktatörlerin iş başında olması
Soru 18

Soğuk savaş döneminde ABD ve Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye yönelen Türkiye;
I. Balkan Paktı
II. Bağdat Paktı
III. Avrupa Konseyi
IV. NATO
örgütlerinden hangilerinin kurulmasında etkili rol oynamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • III ve IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de çok partili hayata geçiş nedenlerinden biri değildir?

 • Savaştan sonra uluslararası ortamın elverişli olması
 • Batı’nın demokratik fikirlerinden etkilenmiş bir kuşağın talepleri
 • Halkın demokrasi talepleri
 • Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması ve protokolünü kabul etmesi
Soru 20

Birleşmiş Milletler Teşkilatının daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk kez asker gönderdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afganistan
 • Irak
 • Kore
 • Somali
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCADCBDBACDBABDACDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?