Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı sonunda hazırlanarak 1 Ağustos 1975’te imzalanan “Sonuç Belgesi” aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maastrich Kriterleri
 • Kopenhag Kriterleri
 • Ankara Antlaşması ve Katma Protokolü
 • Helsinki Nihai Senedi
Soru 2

Nükleer silahlara sahip iki büyük güç olan ABD ve SSCB’nin doğrudan karşı karşıya geldiği kriz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vietnam Savaşı
 • Keşmir Sorunu
 • Küba Buhranı
 • Kore Savaşı
Soru 3

İngiltere’nin bölgeden çekilmesiyle Pakistan ve Hindistan arasında savaşa neden olan, günümüze kadar çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dağlık Karabağ
 • Keşmir
 • Batı Şeria
 • Golan Tepeleri
Soru 4

Afgan Mücahitleri aşağıdaki devletlerden hangisinin Afganistan’ı işgali üzerine mücadeleye başlamıştır?

 • ABD
 • SSCB
 • Fransa
 • İtalya
Soru 5

Milletlerarası politikada bir bağlantısızlık akımını ortaya çıkarıp Asya ve Afrika ülkeleri arasında dayanışma düşüncesi oluşturan konferans aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paris Konferansı
 • Londra Konferansı
 • Bandung Konferansı
 • Yalta Konferansı
REKLAM
Soru 6

Mısır’ın Arap dünyasıyla ilişkilerinin kopmasına neden olan İsrailMısır Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

 • SALT I Antlaşması
 • SALT II Antlaşması
 • Bağdat Paktı
 • Camp David Antlaşması
Soru 7

1960’ta kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • OPEC
 • OAPEC
 • NATO
 • COMECON
Soru 8

İngilizleri Kıbrıs’tan çıkarmak, Türkleri imha etmek ve Enosis’i gerçekleştirmek amacıyla Rumlar tarafından Kıbrıs’ta kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASALA
 • Taşnak
 • EOKA
 • Hınçak
Soru 9

I. Ege Adalarının silahlandırılması
II. Kıta sahanlığı
III. Kara sularının on iki mile çıkarılması
IV. Ege hava sahası
Yukarıdakilerin hangileri Türkiye -Yunanistan ilişkilerinde gerginliğin artmasına neden olmuştur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV
Soru 10

1980 yılında başlayıp sekiz yıl gibi süren ve yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiği İran-Irak Savaşı’nın çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak’ın Basra Körfezi’ne hakim olmak için İran’a saldırması
 • Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
 • SSCB’nin İran’la yaklaşarak bölgede güç kazanması
 • ABD ve Avrupa ülkelerinin İran rejimine karşı olmaları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden biridir?

 • Azerbaycan
 • Irak
 • Çin
 • Japonya
Soru 12

I. Ödemeler dengesini düzeltmek,
II. Serbest piyasa ekonomisine geçmek,
III. Enflasyonu düşürmek,
IV. İhracata yönelik üretimi teşvik etmek,
Yukarıdakilerin hangileri 24 Ocak 1980’de alınan ekonomi kararlarının temel öncelikleri arasında yer alır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıdaki devletlerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinden biridir?

 • Afganistan
 • Kırgızistan
 • Gürcistan
 • Moğolistan
REKLAM
Soru 14

Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şattülarap
 • Keşmir
 • Karabağ
 • Nahcivan
Soru 15

Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en büyük doğal gaz rezervlerine ve yıllık üretim kapasitesine sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özbekistan
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Türkmenistan
Soru 16

İlk defa 2003’te görülen akut solunumyetmezliği sendromu hastalı ğı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hepatit
 • SARS
 • Sıtma
 • H5N1
Soru 17

Sırplara karşı yıllarca mücadele veren ve 14 Aralık 1995’te Dayton Antlaşması’nı imzalayan BosnaHersek Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aliya İzzetbegoviç
 • Franyo Tucman
 • Slobodan Miloseviç
 • Enver Hoca
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan devletlerden biri değildir?

 • Türkiye
 • Suriye
 • İran
 • Irak
Soru 19

1980-1990 yılları arasında Türkazınlığın isimlerini zorla değiş tirme yoluyla asimilasyona tabi tutması, Türkçe konuşulmasını yasaklaması, camileri kapatması, arazi ve evlerine el koyması sonucunda sorunlar yaşadığımız devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Sırbistan
 • Macaristan
Soru 20

Küresel ısınma sorununa çö züm bulmak amacıyla “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren protokol, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kopenhag
 • Kyoto
 • Maastrich
 • Helsinki
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBBCDACDACDBCDBACAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?