Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları iklim koşullarına uyum sağlamalarına ne denir?

 • Biyom
 • Ekosistem
 • Habitat
 • Adaptasyon
Soru 2

Aşağıda verilen biyomlardan hangisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir?

 • Çöl
 • Çayır
 • Çalılık
 • Yağmur ormanları
Soru 3

Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaçduyar. Ekosistemdeki enerji akışı gü neşten gelerek üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlü olarak aktarılır.
Buna göre, ekosistemdeki enerji akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Güneş ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır.
 • Üreticiler ve etçil tüketiciler arasında enerji akışı döngü şeklinde gerçekleşir.
 • Otçul tüketiciler ihtiyaç duydukları enerjiyi üreticilerden sağlarlar.
 • Üreticiler, güneşten gelen enerjiyi ilk kullananlardır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan fiziksel etmenler arasında yer alır?

 • Protein
 • Oksijen
 • Yağış
 • Bitkiler
Soru 5

Gelişmişlik seviyesi yüksek ancakdoğum oranı düşük olan ülkeler nü fus artış hızını yükseltici politikalar uygular.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?

 • Fransa
 • Hindistan
 • Bangladeş
 • Endonezya
REKLAM
Soru 6

Bir ülkenin nüfus artış hızı ekonomik kalkınma hızından yüksek ise ülkede bazı problemler ortaya çıkabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu problemlerden biri değildir?

 • İş gücünün artması
 • İşsiz kişi sayısının artması
 • Plansız şehirleşmenin artması
 • Kamu hizmetlerinin yetersiz kalması
Soru 7

Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri verimli tarım arazileri çevresinde ve akarsu vadilerinde kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir?

 • Nil Vadisi
 • Mezopotamya
 • Asya’nın güneydoğusu
 • Güney Amerika’nın doğusu
Soru 8

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir?

 • Tiflis
 • Bükreş
 • Beyrut
 • Londra
Soru 9

Çöl ortasında kurulan küçük bir yerleşme iken, İslamiyet’le birlikte önemi artan ve Suudi Arabistan topraklarında yer alan şehir hangisidir?

 • Kahire
 • Şam
 • Mekke
 • Bağdat
Soru 10

Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır?

 • Demir – çelik sanayisi
 • Beyaz eşya sanayisi
 • Termik santraller
 • Nükleer santraller
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?

 • Su kaynakları
 • Ulaşım yolları
 • İklim koşulları
 • Yer şekilleri
Soru 12

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır?

 • Linyit
 • Akarsu
 • Rüzgâr
 • Uranyum
Soru 13

Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?

 • Afganistan
 • Nijerya
 • Japonya
 • Moğolistan
REKLAM
Soru 14

I. Kahvenin anavatanı dışında yetiştirilmeye başlanması
II. Kuş gribi nedeni ile tavuk üretiminin azalması
III. Kâğıt sanayisinin su kaynaklarına yakın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri tüketimin üretim üzerindeki etkisine örnek verilemez?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 15

Anadolu toprakları tarih boyunca çok sayıda uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Tarihi ticaret yolları üzerinde yer alması
 • Ilıman iklim koşullarına sahip olması
 • Kıtalar arasında köprü konumunda olması
 • Ortalama yükseltisinin fazla olması
Soru 16

“Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yer ve çevresi Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Tarım arazilerimiz geniş ve tarımsal üretimde makine kullanımı yaygın olmasına rağmen üretimimizde yıldan yıla dalgalanma görülür.”
Yukarıda yaşadığı yer hakkında bilgi veren çiftçi harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisi değildir?

 • Pirinç
 • Pancar
 • Pamuk
 • Tütün
Soru 18

Türkiye’de kıyı balıkçılığında avlanan balık oranının en yüksek olduğu deniz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ege
 • Akdeniz
 • Karadeniz
 • Marmara
Soru 19

Cumhuriyetin ilk yıllarında, ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından karşılanacağı sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip tesislerden biri değildir?

 • Çimento fabrikası
 • Şeker fabrikası
 • Petrol rafinerisi
 • Dokuma fabrikası
Soru 20

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisi orman yangınlarına karşı 1. derece hassas yerlerden biridir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDBCAADDCBBACBDBACCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?