Seçmeli Coğrafya 2 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir ve geliştirir.
Bu bilgiye göre kültür nasıl bir yapıya sahiptir?

 • Etkileşime kapalı bir yapıdadır.
 • Yenilenebilir bir yapıya sahiptir.
 • Teknolojik gelişmelerden etkilenmeyen bir yapıdadır.
 • Toplumdan topluma yazılı olarak aktarılır.
SORU 2

Bir kültürün doğduğu yere o kültürün ‘kültür ocağı’ denir.
Buna göre Türk kültürünün “kültür ocağı” aşağıdaki yerlerden hangisidir?

 • Kuzey Afrika
 • Batı Avrupa
 • Anadolu
 • Orta Asya
SORU 3

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde sanayi ürünleri üretimi daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 4

Gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler arasında ticaret yoğunluğu fazla olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen ülkeler arasında ticaret yoğunluğu daha fazladır?

 • ABD – Japonya
 • Nijerya – Şili
 • Almanya – Etiyopya
 • Bangladeş – Brezilya
SORU 5

Turizm farklı kültürlerin, etnik yapıların, yaşam tarzlarının ve dillerin birbirini tanımasına olanak sağlar.
Yukarıda turizmin öncelikle hangialandaki etkisinden bahsedilmiş tir?

 • Çevresel
 • Ekonomik
 • Sosyal
 • Politik
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir?

 • Mostar Köprüsü
 • İskenderiye Feneri
 • Keops Piramidi
 • Babilin Asma Bahçeleri
SORU 7

Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

 • Türdeş nüfusa sahip olması
 • Doğurganlık oranının düşük olması
 • Ortalama yaşam süresinin uzun olması
 • Şehirleşme oranının yüksek olması
SORU 8

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler genellikle “geçim türü” tarımsal faaliyetler yaparlarken gelişmiş ülkelerde ise daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi daha çok ticari amaçlı tarımsal faaliyetler yapmaktadır?

 • Kenya
 • Mısır
 • Hollanda
 • Hindistan
SORU 9

Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışan nüfus oranı genellikle sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranına göre daha az olmaktadır.
Buna göre;
I. Almanya
II. Hindistan
III. İngiltere
IV. Nijerya
ülkelerinden hangi ikisinde tarım sektöründe çalışan nüfus oranı daha fazladır?

 • I ve II
 • I ve III
 • I ve IV
 • II ve IV
SORU 10

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğinialarak Avrupa’nın güvenliğini sağ lamak için kurulan siyasi ve askeri örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • BM
 • NATO
 • IMF
 • OECD
SORU 11

Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerde doğal kaynaklar daha verimli kullanılmakta ve doğal kaynak israfı az olmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı söylenebilir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 12

Türkiye’de bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir?

 • Nükleer enerji
 • Biyoenerji
 • Jeotermal enerji
 • Hidrojen enerjisi
SORU 13

I. Kesilen yaşlı ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi
II. Toplumda orman bilincinin geliştirilmesi
III. Tarım arazilerinin ağaçlandırılması
Yukarıdakilerden hangileri orman kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma ile meydana gelebilecek olaylardan biri değildir?

 • Kutuplardaki buzulların erimesi
 • Salgın hastalıklarda artış olması
 • Deniz suyu seviyesinin yükselmesi
 • Biyolojik çeşitliliğin artış göstermesi
SORU 15

I. Pulluk
II. Traktör
III. Dinamo
Yukarıdaki buluş ve icatlardan hangileri tarım arazilerinin genişlemesini sağlamıştır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir?

 • Atık miktarının azalması
 • Çevre kirliliğinin azalması
 • Enerji tasarrufu sağlanması
 • Doğal kaynak kullanımının artması
SORU 17

Endüstri kuruluşları ile binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla oluşan hava kirliliğine Londra tipi hava kirlenmesi denir.
Buna göre bu hava kirliliğinin harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha çok görülmesi beklenir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi barajların faydalarından biri değildir?

 • Doğal çevrede kirliliğe neden olmayan enerji üretimini sağlar.
 • Sportif faaliyetler için imkânlar sağlar.
 • Baraj havzasında alüvyon birikmesini sağlar.
 • Akarsu taşkınlarını önler.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi asit yağ murlarına sebep olmaz?

 • Endüstri kuruluşları
 • Motorlu taşıtlar
 • Termik santraller
 • Hidroelektrik santraller
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır?

 • Cam şişe
 • Kâğıt
 • Plastik
 • Piller
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDBACAACDBABCDCDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Coğrafya 2 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Coğrafya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Coğrafya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Coğrafya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Coğrafya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 15 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Coğrafya 2 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 soruları toplamda 9 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Coğrafya 2 testinin başarı yüzdesi %59. Sınava katılan 9 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 19.1 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Coğrafya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?