Seçmeli Coğrafya 3 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

Eksterm doğa olaylarından biri olan tsunami için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kıyı şehirlerinde yıkımlara sebep olur.
 • Klimatolojik karakterli doğa olayıdır.
 • Volkanik faaliyetleri harekete geçirir.
 • Şiddetli kuraklıkların ardından gerçekleşir.
SORU 2

İnsanların doğaya müdahale edip şekillendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

 • Tarımı keşfetmesinin
 • Madenleri işlemesinin
 • Hayvanları evcilleştirmesinin
 • Sanayi devrimini gerçekleştirmesinin
SORU 3

Türkiye yeryüzü şekillerinin en önemli özelliklerinden biri olan oldukça dağlık arazi yapısı, özellikle yol yapım maliyetlerini arttırıp zorlaştırmakta ayrıca kötü hava koşulları da ulaşımda aksamalara yol açmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorunları aşmada kullanılan yöntemler arasında sayılamaz?

 • Tünel yapmak
 • Viyadük yapmak
 • Baraj yapmak
 • İstinat duvarları yapmak
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi sonucunda beklenmez?

 • Kıyı çizgisinin değişmesi
 • Deniz seviyesinin yükselmesi
 • Maden rezervlerinin artması
 • Sahil şehirlerinin sular altında kalması
SORU 5

Coğrafi konum olarak yakın olanmedeniyetlerin ekonomik, kültü rel ve sosyal olarak birbirlerini etkilediği göz önüne alınırsa aşağıdaki medeniyetlerden hangileri arasında böyle bir bağın olması beklenir?

 • Mısır - İnka
 • Çin - Hint
 • İnka - Mezopotamya
 • Maya - Akdeniz
SORU R
SORU 6

Barut, kâğıt ve pusulanın icadı, ipekli dokuma, Filozof Konfüçyüs ve çini sanatı hangi medeniyete ait izlerdir?

 • Çin
 • Yunan
 • Hint
 • Mısır
SORU 7

Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.
Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayisinin gelişmesi
 • Turizm sektörünün gelişmesi
 • Ulaşım imkânlarının gelişmesi
 • Sera yapılan alanların genişlemesi
SORU 8

Kentlerdeki çekici faktörler ile kırsal alanlardaki itici faktörlerin bir araya gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

 • Sanayileşmeye
 • Tarımsal artışa
 • Erozyonun hızlanmasına
 • Kırsal alandan kentlere yapılan göçlere
SORU 9

Türkiye haritasında verilen yerlerin hangisi, sanayileşme ve aşırı kentleşmeye bağlı sorunları daha fazla yaşamaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 10

Sanayi başta olmak üzere günü müzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır?

 • İnşaat
 • Petrol
 • Giyim
 • Otomotiv
SORU 11

Türkiye’de oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

 • Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasıyla
 • Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerde olmasıyla
 • Dağlarının doğu-batı hattı boyunca uzanmasıyla
 • Coğrafi özelliklerinin kısa mesafelerde değişmesiyle
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biridir?

 • İnsan
 • Yer şekilleri
 • İklim
 • Coğrafi konum
SORU 13

Türkiye haritasında gösterilen hatlarda (1 ve 2) yol yapımının güç ve yüksek maliyetli olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gür ve sık ormanların varlığı
 • Denize paralel uzanan sıradağlar
 • Sürekli değişen sıcaklık ortalamaları
 • Hat üstünde bulunan göl ve akarsular
SORU 14

Türkiye’nin sahip olduğu büyük potansiyele rağmen aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin ülke sınırları içinde ki yük ve yolcu taşımacılığında payı yeterince artmamıştır?

 • Kara yolu
 • Deniz yolu
 • Demir yolu
 • Hava yolu
SORU 15

Aşağıdaki şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır?

 • Ordu - Giresun
 • Van - Hakkari
 • Erzincan - Erzurum
 • Antalya - Muğla
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Dünyaʼdaki önemli boru hatlarının Türkiye üzerinde yoğunlaşmasını açıklayan temel durumlardan biridir?

 • Dünya petrol rezervlerinin % 65’inin bölgede bulunması
 • Nüfus yoğunluğunun Dünya ortalamasının üzerine çıkması
 • Yer şekillerinin boru hattı yapımı na uygun olması
 • Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması
SORU 17

Doğu Anadolu’nun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Yer şekillerinin
 • Nüfus yoğunluğunun
 • İklim özelliklerinin
 • Su kaynaklarının
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette piyasaları önemli şekilde etkileyen unsurlardan biri değildir?

 • Savaşlar
 • Gümrük tarifeleri
 • Spor müsabakaları
 • Vergi politikaları
SORU 19

Ülkemiz için “uygarlıklar beşiği, müze ülke” gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizme çok destek veren bir ülke olması
 • Anadolu’da çeşitli medeniyetlere ait izlerin olması
 • Ülkemize her sene çok sayıda turist gelmesi
 • Ülkemizde farklı turizm faaliyetlerinin yapılabilmesi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Ege denizi kıyılarında hüküm sürmüş medeniyete ait tarihi alanlardan biridir?

 • Side
 • Patara
 • Aspendos
 • Efes
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCCBABDACDABBCADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Coğrafya 3 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Coğrafya 3 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 soruları toplamda 11 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Coğrafya 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %74. Sınava katılan 11 öğrenci arasından sadece 9 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 12.33 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?