Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Eksterm doğa olaylarından biri olan tsunami için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kıyı şehirlerinde yıkımlara sebep olur.
 • Klimatolojik karakterli doğa olayıdır.
 • Volkanik faaliyetleri harekete geçirir.
 • Şiddetli kuraklıkların ardından gerçekleşir.
Soru 2

İnsanların doğaya müdahale edip şekillendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

 • Tarımı keşfetmesinin
 • Madenleri işlemesinin
 • Hayvanları evcilleştirmesinin
 • Sanayi devrimini gerçekleştirmesinin
Soru 3

Türkiye yeryüzü şekillerinin en önemli özelliklerinden biri olan oldukça dağlık arazi yapısı, özellikle yol yapım maliyetlerini arttırıp zorlaştırmakta ayrıca kötü hava koşulları da ulaşımda aksamalara yol açmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorunları aşmada kullanılan yöntemler arasında sayılamaz?

 • Tünel yapmak
 • Viyadük yapmak
 • Baraj yapmak
 • İstinat duvarları yapmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi sonucunda beklenmez?

 • Kıyı çizgisinin değişmesi
 • Deniz seviyesinin yükselmesi
 • Maden rezervlerinin artması
 • Sahil şehirlerinin sular altında kalması
Soru 5

Coğrafi konum olarak yakın olanmedeniyetlerin ekonomik, kültü rel ve sosyal olarak birbirlerini etkilediği göz önüne alınırsa aşağıdaki medeniyetlerden hangileri arasında böyle bir bağın olması beklenir?

 • Mısır - İnka
 • Çin - Hint
 • İnka - Mezopotamya
 • Maya - Akdeniz
REKLAM
Soru 6

Barut, kâğıt ve pusulanın icadı, ipekli dokuma, Filozof Konfüçyüs ve çini sanatı hangi medeniyete ait izlerdir?

 • Çin
 • Yunan
 • Hint
 • Mısır
Soru 7

Ekonomisi önceleri ziraat ve hayvancılığa dayanan Antalya ili günümüzde ülkemizde nüfusu hızlı artan ve ekonomisi büyüyen merkezlerimizin başında gelmektedir.
Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanayisinin gelişmesi
 • Turizm sektörünün gelişmesi
 • Ulaşım imkânlarının gelişmesi
 • Sera yapılan alanların genişlemesi
Soru 8

Kentlerdeki çekici faktörler ile kırsal alanlardaki itici faktörlerin bir araya gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

 • Sanayileşmeye
 • Tarımsal artışa
 • Erozyonun hızlanmasına
 • Kırsal alandan kentlere yapılan göçlere
Soru 9

Türkiye haritasında verilen yerlerin hangisi, sanayileşme ve aşırı kentleşmeye bağlı sorunları daha fazla yaşamaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Sanayi başta olmak üzere günü müzde ekonomik faaliyetlerin çoğu yenilenemeyen doğal kaynaklar üzerinden sürmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki sektörlerden hangisinde bu bağımlılık daha azdır?

 • İnşaat
 • Petrol
 • Giyim
 • Otomotiv
Soru 11

Türkiye’de oluşturulan bölgelerin (orman, sanayi, turizm vb.) yüz ölçümlerinin genellikle küçük olması ülkemizin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

 • Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasıyla
 • Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerde olmasıyla
 • Dağlarının doğu-batı hattı boyunca uzanmasıyla
 • Coğrafi özelliklerinin kısa mesafelerde değişmesiyle
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biridir?

 • İnsan
 • Yer şekilleri
 • İklim
 • Coğrafi konum
Soru 13

Türkiye haritasında gösterilen hatlarda (1 ve 2) yol yapımının güç ve yüksek maliyetli olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gür ve sık ormanların varlığı
 • Denize paralel uzanan sıradağlar
 • Sürekli değişen sıcaklık ortalamaları
 • Hat üstünde bulunan göl ve akarsular
REKLAM
Soru 14

Türkiye’nin sahip olduğu büyük potansiyele rağmen aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisinin ülke sınırları içinde ki yük ve yolcu taşımacılığında payı yeterince artmamıştır?

 • Kara yolu
 • Deniz yolu
 • Demir yolu
 • Hava yolu
Soru 15

Aşağıdaki şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı bulunmaktadır?

 • Ordu - Giresun
 • Van - Hakkari
 • Erzincan - Erzurum
 • Antalya - Muğla
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Dünyaʼdaki önemli boru hatlarının Türkiye üzerinde yoğunlaşmasını açıklayan temel durumlardan biridir?

 • Dünya petrol rezervlerinin % 65’inin bölgede bulunması
 • Nüfus yoğunluğunun Dünya ortalamasının üzerine çıkması
 • Yer şekillerinin boru hattı yapımı na uygun olması
 • Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması
Soru 17

Doğu Anadolu’nun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Yer şekillerinin
 • Nüfus yoğunluğunun
 • İklim özelliklerinin
 • Su kaynaklarının
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette piyasaları önemli şekilde etkileyen unsurlardan biri değildir?

 • Savaşlar
 • Gümrük tarifeleri
 • Spor müsabakaları
 • Vergi politikaları
Soru 19

Ülkemiz için “uygarlıklar beşiği, müze ülke” gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizme çok destek veren bir ülke olması
 • Anadolu’da çeşitli medeniyetlere ait izlerin olması
 • Ülkemize her sene çok sayıda turist gelmesi
 • Ülkemizde farklı turizm faaliyetlerinin yapılabilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ege denizi kıyılarında hüküm sürmüş medeniyete ait tarihi alanlardan biridir?

 • Side
 • Patara
 • Aspendos
 • Efes
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCCBABDACDABBCADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?