GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

Ülkemizde Sivas kentinde bulunan Gök Medrese, Anadolu Selçukluları Dönemi’nde 13. yüzyılda inşa edilmiş. Geçmişte Gök Medrese’de gök bilimle ilgili eğitim verildiği biliniyor. Gök Medrese’nin giriş kapısındaki figürler arasında bulunan on iki farklı hayvan başı figürünün on iki hayvanlıTürk takvimiyle ilgili olabileceği dü şünülüyor.
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • A) Coşku ve heyecanı dile getiren metinden
 • B) Anlatmaya dayalı metinden
 • C) Göstermeye dayalı metinden
 • D) Öğretici metinden
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir?

 • A) Gezi yazısı
 • B) Makale
 • C) Deneme
 • D) Fıkra
SORU 3

Akdeniz bölgesinin çatısı Toros Dağları tarafından meydana getirilmektedir. Dağlar bazı yerlerde denize sokulur, kayalık ve az girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine inerler. Bazı yerlerde ise kıyı çizgisi ile dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi geniş düzlükler girer. Bu bölge, özelliğini kendine komşu olan ılık denizden alır. Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir.
Bu parçanında kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Öyküleyici
 • B) Açıklayıcı
 • C) Düşsel
 • D) Tartışmacı
SORU 4

Edebȋ mektupla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Edebiyatçıların birbirlerine veya dostlarına yazdıkları mektuplardır.
 • B) Edebȋ eserler ve sanat olayları tartışılır.
 • C) Dil ve anlatım açısından sanat değeri yoktur.
 • D) Yazıldıkları dönem hakkında bilgi verdikleri için belge niteliği taşır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?

 • A) Yazılanların kanıtlanması gerekir.
 • B) Yazıldığı günün tarihi atılır.
 • C) Anlatılanlar içtenlikle ifade edilir.
 • D) Kişisel ve özeldir.
SORU 6

Aşağıdaki yazarlardan hangisinin anı türünde eseri yoktur?

 • A) Halit Ziya Uşaklıgil
 • B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • C) Yusuf Ziya Ortaç
 • D) Mehmet Fuat Köprülü
SORU 7

14 Nisan 1936 tarihinde, İstanbul Alman Hastanesi’nde sabaha karşı dünyaya gelen Hilmi Yavuz çevresini, babasının kaymakam olarak görev yaptığı Orhangazi’de ilk defa idrak eder. Babasının sık sık tayini çıktığı için Kurtalan’a kadar bütün istasyonların adlarını bir çırpıda sayabilen küçük Hilmi “bir şehrin yerlisi” olmaya fırsat bulamayan memur çocuklarındandır. Orhangazi’de başladığı ilkokulu Terme’de, ortaokulu Siirt’te bitirir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • A) Anıdan
 • B) Biyografiden
 • C) Fıkradan
 • D) Denemeden
SORU 8

Bey Dağları’nın kolları Alakır Vadisi’nin hem doğusunda hem de batısında Çin Seddi gibi Finike Körfezi’ne doğru uzanıp gider. Bu sarp vadinin yukarı kesimlerindeki pek çok alan, yazın Akdeniz’in ağır sıcağından kaçanlar tarafından yayla olarak kullanılmaktadır.
Bu parçanınnın anlatım özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) Öznel – dolaylı – somut
 • B) Öznel – doğrudan – somut
 • C) Nesnel – doğrudan – soyut
 • D) Nesnel – dolaylı – soyut
SORU 9

Dadım Ayşe, ben doğduğumda aileye alınmış bir Boşnak kızıydı. Elinde büyümüştüm. Ȃdeta ailemizden biri olmuştu. Beş yaşındaydım. Bir gün evde çalgılar, davetliler, bir kalabalık çıkıverdi. Meğer Ayşe’nin nikâhı kıyılıyormuş. Dadımdan kopup ayrılamayacağımı bildikleri için benden haberi saklamışlar. Ansızın yapılan eğlenceden bir şey anlamadım. O gün Ayşe’yi Mehmet Ağa’ya nikâhlamışlardı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • A) Günlükten
 • B) Biyografiden
 • C) Anıdan
 • D) Sohbetten
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazarı için söylenemez?

 • A) Oldukça sanatlı bir dil kullanır.
 • B) Tanımlama, açıklama ve betimlemeden yararlanabilir.
 • C) İyi bir gözlemci olması gerekir.
 • D) Gözlemlerine yorumunu katabilir.
SORU 11

Yüzlerinden ayak uçlarına uzananbeyaz çizgileri, yara izlerinden oluş turulan ve bedenleri süsleyen desenleri, varlıklı olmanın ve güzelliğin işareti sayılan dudak tabaklarıyla geleneklerine sıkıca bağlı bir kabile Surmalar. Evlenen kadının dudağı yarılıp bir tabak yerleştiriliyor. Dudak büyüdükçe tabak da büyütülüyor. Tabak ne kadar büyükse kadına kocasının verdiği hayvan sayısı da o kadar fazla oluyor. Dudak tabağı güzellik unsuru sayılıp bir süs eşyası gibi taşınıyor. Kadın erkek hepsi bedenlerini seviyor ve süslüyor. Etiyopya’da yaşayan Surmalar, doğal yaşayış tarzlarını olduğu gibi sürdürmeye devam ediyorlar.
Bir gezi yazısından alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Kabilenin kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilmiştir.
 • B) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.
 • C) Yazar, gözlemlerine yorumlarını katmıştır.
 • D) Başka kültürlerle karşılaştırma yapılmıştır.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir?

 • A) Bu tür yazılara daha çok gazete ve dergilerde rastlanır.
 • B) Savunulan düşüncelerin kanıtlanma zorunluluğu vardır.
 • C) Günlük konuşma diline yakın bir dil kullanılır.
 • D) Atasözü, deyimler ve nükteli sözlerden yararlanılır.
SORU 13

Fıkrayla ilgili aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • A) Daha çok bilimsel konularda yazılır.
 • B) Güncel konularda bilgilendirmeyi ve düşündürmeyi amaçlar.
 • C) Dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.
 • D) Düşünceler, yalın bir anlatımla ortaya konur.
SORU 14

Benim çocukluğumda sadık kaldığı mız âdetlerimiz vardı: Günün birinde, bir gece yatısına gelebilecek misafirler için hazır yataklar bulunmalıydı. Misafir yatak odasındaki bir yüklüğün kapısı açılır açılmaz, sağ ve sol taraflarında insan boyunca üst üste konmuş döşekler, şilteler, sakız gibi beyaz ve temiz yatak yüzleri ve bunların üstünde de ince ve kalın yorganlar istif edilmiş olurdu. Üstünden hafif bir lavanta kokusu duyulunca bu yüklüğün açılmış olduğunu anlardık.
Bu parçanında sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Makale
 • B) Eleştiri
 • C) Anı
 • D) Biyografi
SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde öğretici metinler bir arada verilmiştir?

 • A) Mektup – biyografi – eleştiri
 • B) Trajedi – manzum hikâye – otobiyografi
 • C) Mesnevi – günlük – sohbet
 • D) Fıkra – haber yazısı – köy tiyatrosu
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi makale yazarlarımızdan değildir?

 • A) Ziya Gökalp
 • B) Ziya Paşa
 • C) Mehmet Kaplan
 • D) Tevfik Fikret
SORU 17

Eleştirmenin amacı bir eseri yalın bir anlatımla tanıtıp yargılamak; dil ve anlatım yönünden incelemek, çevre ve tarih içindeki yer ve durumunu, önemini, değerini ve etkisini belirtmektir. Eleştirmen; genç sanatçılara yön verici, ışık tutucu, onları daha iyilerini vermeye sevk edici, okuyucu ile yazar arasında bağ kurucu görevini de benimsemiş olmalıdır. Eleştirmen, eleştirisini yaparken sanatçının eserini yeni baştan yaşar ve özellikle yazarın, amacı ile eserdeki başarısını araştırır.
Bu parçanında eleştirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

 • A) İncelediği eserin gerçek değerini belirlemeye çalıştığına
 • B) Sanatçıların eserlerini değerlendirirken taraflı davrandığına
 • C) Yazar ile okuyucu arasında bir köprü görevi gördüğüne
 • D) Eserleri üslup yönünden değerlendirdiğine
SORU 18

I. Kişinin kendi eleştirisini yaptığı eserlere otokritik denir.
II. Eleştirilerde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunmaz.
III. Eleştiride amaç eserin gerçek değerinin belirlenmesidir.
IV. Eleştirilerde konu sınırlaması vardır.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV.
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 19

Kötü yazarların alkışlandığı yerde ne yapılır? Susulmaz! Yazmak gerekir ancak yazılan gerçekten iyi olmalıdır.İyi yazarların yolu yaşamak, çalış mak, anlamak, öğrenmek, bilmek, özlemek ve sevmektir. Gerçekten iyi yazılar okurları er geç kötülerin elinden kurtarır.
Bu metin aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

 • A) Deneme
 • B) Gezi yazısı
 • C) Biyografi
 • D) Makale
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünde değildir?

 • A) Dertli Dolap
 • B) Yunus Emre
 • C) Küçük Ağa
 • D) İkinci Adam
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCADBBCADBACADBDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?