Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Yersiz ve abartılı söyleyişten kaçı nılmalıdır.
II. Abartılı jest ve mimiklerle dikkat çekilmelidir.
III. Konuşulan konuya hâkim olunmalıdır.
IV. Uzun ve süslü cümlelerle dinleyenlerin etkilenmesi sağlanmalıdır.
Numaralanmış özelliklerden hangisi söylev için yanlıştır?

 • I ve III
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 2

Dört motorlu helikopterler hava fotoğrafçılığının olmazsa olmazları arasına girmiş durumda. Bu sektörün önde gelen firmalarından biri son ürettiği oyuncak büyüklüğündeki helikopterden profesyonel sonuçlar elde etmeyi başarmışa benziyor. Hava fotoğrafçılığında kullanılan araçlarda sık görülen kameranın havadayken titremesi sorunu bu araçta aşılmış görünüyor.
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

 • Bir insanı konu alan röportaj
 • Bir yeri konu alan röportaj
 • Bir eşyayı konu alan röportaj
 • Mülakat
Soru 3

Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş seslilik
 • Eş anlamlılık
 • Zıt anlamlılık
 • Yakın anlamlılık
Soru 4

Bu tür, tarihimizde özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında fazlaca kullanılmıştır. Askerler, devlet adamları, sanatçılar; meydanlarda, camilerde yaptıkları konuşmalarla halkı bilinçlendirmiş, millî bilincin oluşmasını sağlamışlardır.
Bu paragrafta bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • röportaj
 • Roman
 • Söylev
 • Mülakat
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tanınmış mülakat yazarlarından biridir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Namık Kemal
 • Ruşen Eşref Ünaydın
REKLAM
Soru 6

Bir yeri konu alan röportajlar aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik gösterir?

 • Gezi yazısı
 • Anı
 • Otobiyografi
 • Mektup
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?

 • Evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz.
 • Çocuk kapının önünde ki kediye süt veriyordu.
 • Bilsem ki beni affedecek, hemen özür dilerim.
 • Mademki gelmeyecektin, haber verseydin.
Soru 8

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde hece düşmesine örnek vardır?

 • Önümüzde halletmemiz gereken işler var.
 • Mektubun, edebiyatımızda köklü bir geçmişi vardır.
 • Ünlü sanatçının ismini bir türlü hatırlayamadım.
 • Kahvelerimizi içip kalkmayı düşünüyoruz.
Soru 9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır?

 • Hitabet
 • Nutuk
 • Söylev
 • Tercümeihâl
Soru 10

Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türündedir?

 • Kırk Yıl
 • Çukurova Yana Yana
 • Frankfurt Seyahatnamesi
 • Falaka
Soru 11

-Röportaj yapan kişi sadece duydukları ve gördükleriyle yetinmez.
-Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.
-Yazar, kendi görüş ve düşüncelerini röportaja katmaz.
“Röportaj”la ilgili bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • D – D – D
 • Y – Y – D
Soru 12

Mülakatlarda dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanımı en azdır?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Göndergesel
 • Heyecana bağlı
 • Sanatsal
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir?

 • İstanbul birçok şaire ilham vermiş ( ) pek çok romana konu edilmiştir.
 • Roman, hikâye sanatsal ( ) fıkra, makale öğretici metinlerdir.
 • Masanın üstünde kalem ( ) kâğıt ve silgi vardı.
 • Ali ( ) çalışmanın verdiği yorgunlukla masada uyuyakalmıştı.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatında önemli söylevcilerden biridir?

 • Çiçero
 • Bossuet
 • Demosthenes
 • Mirabeau
Soru 15

Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Peri Bacaları – Hikmet Feridun Es
 • Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar – Mustafa Baydar
 • Ustalarla Konuşmalar – Nurullah Berk
 • Ha Bu Diyar – Fikret Otyam
Soru 16

_________; araştırma, inceleme ve soruş turmaya dayanan bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olan bir türdür. _________ ise soru ve cevaplardan oluşur.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • Söylev – Makale
 • Makale – Fıkra
 • Röportaj – Deneme
 • Röportaj – Mülakat
Soru 17

İnsanı konu olan röportajlar aşağı daki türlerden hangisiyle benzerlik gösterir?

 • Biyografi
 • Gezi yazısı
 • Deneme
 • Mektup
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Hayat her türlü sürprize açıktır.
 • Aklımıza gelen her şeyi her yerde söylemek doğru mudur?
 • İnsanlara gösterilen ilgi ve alaka hiçbir zaman boşa gitmez.
 • Tarık, hem okula hem de yüzme kursuna devam ediyor.
Soru 19

Orduların moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu arttırmak için verilen söylevdir.
Bu cümlede tanımı yapılan söylev türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hukuksal
 • Askeri
 • Siyasi
 • dinsel
Soru 20

Aşağıdaki fiillerin hangisine “–yor” eki eklendiğinde ünlü daralması gerçekleşmez?

 • İste-
 • Başla-
 • Anla-
 • Yürü-
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCACDABCDBADBCADACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler