Seçmeli Ekonomi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

 • Fayda
 • Kıymet
 • Tüketim
 • İhtiyaç
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

 • Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • Otobüste seyahat edilmesi
 • Elbisenin giyilerek eskitilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • Keban
 • Tunçbilek
 • Seyitömer
 • Yatağan
Soru 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • Konaklama işletmesinde çalışmak
 • Zevk için dağ sporu yapmak
 • Taksi şoförlüğü yapmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

 • Binalar
 • Makineler
 • Ulaşım araçları
 • Ham maddeler
REKLAM
Soru 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
Soru 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

 • Büro
 • Girişim
 • Mağaza
 • Fabrika
Soru 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
 • İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
 • İhtiyaçların sınırsız olmasına
Soru 9

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

 • Özel tekel
 • İdari tekel
 • Yasal tekel
 • Fiili tekel
Soru 10

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • Özelleştirme
 • Vergi oranları
 • Asgari ücret
 • Çalışma süreleri
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • Bir elbisenin kullanılması
 • Meyve ve sebzenin yenmesi
 • Bir otobüste seyahat edilmesi
 • Ekmek üretimi için unun kullanılması
Soru 12

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyüklük
 • Kalite
 • Fiyat
 • Maliyet
Soru 13

Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?

 • Ekonomik gelişmenin hızlanması
 • İş alanlarının artması
 • Yatırımların kısılması
 • İşsizliğin azalması
REKLAM
Soru 14

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

 • Harcama
 • Tahmini
 • Üretim
 • Gelir
Soru 15

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

 • Gelir
 • Ücret
 • Rant
 • Kâr
Soru 16

I. Ücret
II. Rant
III. Faiz
IV. Kâr
Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?

 • I ve IV.
 • II ve III
 • I, II ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
Soru 18

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

 • Serbest faiz
 • Nominal faiz
 • Yasal faiz
 • Reel faiz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?

 • Kamu giderleri
 • İhracat gelirleri
 • Turizm gelirleri
 • İthalat giderleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • Faiz oranlarının düşmesi
 • Ürün maliyetlerinin azalması
 • Dolaşımdaki para miktarının artması
 • Mal ve hizmet üretiminin artması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACDBBCCADDCBADABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?