GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

  • A) Fayda
  • B) Kıymet
  • C) Tüketim
  • D) İhtiyaç
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

  • A) Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
  • B) Kumaş üretiminde yünün kullanılması
  • C) Otobüste seyahat edilmesi
  • D) Elbisenin giyilerek eskitilmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

  • A) Keban
  • B) Tunçbilek
  • C) Seyitömer
  • D) Yatağan
SORU 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

  • A) Sporculuğu meslek olarak yapmak
  • B) Konaklama işletmesinde çalışmak
  • C) Zevk için dağ sporu yapmak
  • D) Taksi şoförlüğü yapmak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

  • A) Binalar
  • B) Makineler
  • C) Ulaşım araçları
  • D) Ham maddeler
SORU 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Halkçılık
  • B) Devletçilik
  • C) Milliyetçilik
  • D) Cumhuriyetçilik
SORU 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

  • A) Büro
  • B) Girişim
  • C) Mağaza
  • D) Fabrika
SORU 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

  • A) Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
  • B) İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
  • C) İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
  • D) İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 9

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

  • A) Özel tekel
  • B) İdari tekel
  • C) Yasal tekel
  • D) Fiili tekel
SORU 10

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

  • A) Özelleştirme
  • B) Vergi oranları
  • C) Asgari ücret
  • D) Çalışma süreleri
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

  • A) Bir elbisenin kullanılması
  • B) Meyve ve sebzenin yenmesi
  • C) Bir otobüste seyahat edilmesi
  • D) Ekmek üretimi için unun kullanılması
SORU 12

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Büyüklük
  • B) Kalite
  • C) Fiyat
  • D) Maliyet
SORU 13

Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?

  • A) Ekonomik gelişmenin hızlanması
  • B) İş alanlarının artması
  • C) Yatırımların kısılması
  • D) İşsizliğin azalması
SORU 14

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

  • A) Harcama
  • B) Tahmini
  • C) Üretim
  • D) Gelir
SORU 15

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

  • A) Gelir
  • B) Ücret
  • C) Rant
  • D) Kâr
SORU 16

I. Ücret
II. Rant
III. Faiz
IV. Kâr
Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?

  • A) I ve IV.
  • B) II ve III
  • C) I, II ve IV.
  • D) I, II, III ve IV.
SORU 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

  • A) Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
  • B) Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
  • C) İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
  • D) Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
SORU 18

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

  • A) Serbest faiz
  • B) Nominal faiz
  • C) Yasal faiz
  • D) Reel faiz
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?

  • A) Kamu giderleri
  • B) İhracat gelirleri
  • C) Turizm gelirleri
  • D) İthalat giderleri
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

  • A) Faiz oranlarının düşmesi
  • B) Ürün maliyetlerinin azalması
  • C) Dolaşımdaki para miktarının artması
  • D) Mal ve hizmet üretiminin artması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACDBBCCADDCBADABAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler