Seçmeli Ekonomi 1 – Test 13 2018-1. Dönem

SORU 1

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

 • Fayda
 • Kıymet
 • Tüketim
 • İhtiyaç
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

 • Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • Otobüste seyahat edilmesi
 • Elbisenin giyilerek eskitilmesi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • Keban
 • Tunçbilek
 • Seyitömer
 • Yatağan
SORU 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • Konaklama işletmesinde çalışmak
 • Zevk için dağ sporu yapmak
 • Taksi şoförlüğü yapmak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

 • Binalar
 • Makineler
 • Ulaşım araçları
 • Ham maddeler
SORU R
SORU 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
SORU 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

 • Büro
 • Girişim
 • Mağaza
 • Fabrika
SORU 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
 • İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
 • İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 9

Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir?

 • Özel tekel
 • İdari tekel
 • Yasal tekel
 • Fiili tekel
SORU 10

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • Özelleştirme
 • Vergi oranları
 • Asgari ücret
 • Çalışma süreleri
SORU 11

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • Bir elbisenin kullanılması
 • Meyve ve sebzenin yenmesi
 • Bir otobüste seyahat edilmesi
 • Ekmek üretimi için unun kullanılması
SORU 12

Maden rantını ortaya çıkaran asıl etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyüklük
 • Kalite
 • Fiyat
 • Maliyet
SORU 13

Faiz oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı artar?

 • Ekonomik gelişmenin hızlanması
 • İş alanlarının artması
 • Yatırımların kısılması
 • İşsizliğin azalması
SORU 14

Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır?

 • Harcama
 • Tahmini
 • Üretim
 • Gelir
SORU 15

Kişilerin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığı olarak aldığı ve ekonomik gücünü artırdığı para veya para ile ifade edilebilen değerlere ne denir?

 • Gelir
 • Ücret
 • Rant
 • Kâr
SORU 16

I. Ücret
II. Rant
III. Faiz
IV. Kâr
Yukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir?

 • I ve IV.
 • II ve III
 • I, II ve IV.
 • I, II, III ve IV.
SORU 17

Aşağıdaki tanımlardan hangisi mübadeleyi ifade etmektedir?

 • Malların insanlar arasında el değiştirmesidir.
 • Mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir.
 • İhtiyaçların karşılanması için malların tüketilmesidir.
 • Üretim faaliyeti sonucu elde edilen gelirin dağıtımıdır.
SORU R
SORU 18

Hazine bonosu ya da tahvilinin üzerinde yazan faiz oranına ne denir?

 • Serbest faiz
 • Nominal faiz
 • Yasal faiz
 • Reel faiz
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir?

 • Kamu giderleri
 • İhracat gelirleri
 • Turizm gelirleri
 • İthalat giderleri
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • Faiz oranlarının düşmesi
 • Ürün maliyetlerinin azalması
 • Dolaşımdaki para miktarının artması
 • Mal ve hizmet üretiminin artması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACDBBCCADDCBADABAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 Online Test 13

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Ekonomi 1 testimiz 09 - 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Seçmeli Ekonomi 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Ekonomi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Seçmeli Ekonomi 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 09 - 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Ekonomi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Ekonomi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Ekonomi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Ekonomi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Ekonomi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Ekonomi 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 09 - 10 aralık 2017 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Ekonomi 1 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Ekonomi 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Ekonomi 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Ekonomi 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Ekonomi 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Ekonomi 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 14 aralık 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Ekonomi 1 2018 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 soruları toplamda 4 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Ekonomi 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Ekonomi 1 testinin başarı yüzdesi %77. Sınava katılan 4 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 32.76 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Ekonomi 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler