Seçmeli Fizik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aynı düzlemde verilen K ve L vektörlerinin toplamı (K + L) kaç birimdir?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 2

Aynı düzlemde X,Y,Z ve T vektörleri verilmiştir.
Buna göre hangisi en büyük vektördür?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)

 • X
 • T
 • Y
 • Z
Soru 3

Şekildeki K aracı batıya doğru 30 m/s hızla L aracı da batıya doğru 20 m/s hızla gitmektedir.
Buna göre K aracındaki gözlemci L aracını hangi hızla hangi yöne gidiyor görür?

 • 50 m/s hızla batı
 • 30 m/s hızla doğu
 • 10 m/s hızla doğu
 • 20 m/s hızla batı
Soru 4

Suya göre hızı 1 m/s olan yüzücü akıntı hızı 3 m/s olan nehirde akıntı ile aynı yönde yüzüyor.
Yüzücünün yere göre toplam hızı kaç m/s dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

Sürtünmesiz bir düzlemde duran şekildeki 2 kg’lık cisme 50 N’luk kuvvet etki etmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?

 • 10
 • 20
 • 50
 • 60
REKLAM
Soru 6

1 kg kütleli cisme ait ivme‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Cismin 5. saniye sonunda ivmesi kaç m/s2 ’dir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 7

Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki makara sistemi serbest bırakılıyor.
Buna göre sistemin ivmesi kaç m s/2 ’dir? (g=10 N/kg)

 • 1
 • 2
 • 8
 • 10
Soru 8

Eğim açıları sırasıyla α,2α ve α olan sürtünmesiz eğik düzlemlerin tepesinden bırakılan m, 2m ve 2m kütleli cisimlerin ivmeleri sırasıyla a1, a2 ve a3 tür.
Buna göre ivmelerin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • a2 > a1 = a3
 • a1 > a2 > a3
 • a2 = a3 > a1
 • a3 > a2 > a1
Soru 9

Bir arabaya ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre I. Arabanın hızı her saniyede 2 m/s artmaktadır.
II. Arabanın (0-4) saniyedeki yer değiştirmesi 16 m’dir.
III. Arabanın ivmesi 6 m/s2 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 10

Bir doğru boyunca hızlanan cisme ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre ivme‒zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?

Soru 11

Ömer düz bir pistte kumandalı arabasını bir doğru boyunca hareket ettirmektedir. Harekete ait hız değerleri tablodaki gibidir.
Buna göre çizilen hız‒zaman grafiği hangisi gibi olur?

Soru 12

Trafik lambasına 16 m/s hızla yaklaşan bir araba sürücüsü trafik lambasının kırmızıya döndüğünü görünce frene basıyor.
Araba durunca hızı kaç m/s olur?

 • Sıfır
 • 4
 • 8
 • 24
Soru 13

Yerden h kadar yükseklikten yatay doğrultuda V0 hızıyla atılan bir cismin yatay atış hareketi için
I. Yatay ve düşey doğrultuda iki boyutta hareket eder.
II. Yatay doğrultudaki hızı sabit hızlıdır.
III. Düşey doğrultuda serbest düşme hareketi yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Hava direnç kuvveti;
I. Cismin hızına
II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne ve cinsine
III. Havanın öz kütlesine
verilenlerden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Yerden 4 m yükseklikte M noktasından serbest bırakılan 1 kg’lık taş şekildeki gibi yerdeki K noktasından 6 m/s hızla geçiyor.
Buna göre sürtünme nedeniyle ısıya dönüşen enerji kaç joule’dür?
(g=10 m/s2 )

 • 8
 • 22
 • 40
 • 58
Soru 16

Sürtünmelerin önemsenmediği sabit makara ile kurulan şekildeki sistemde 30 N’luk cismi yukarı kaldırmak için uygulanması gereken kuvvet kaç Newton’dur?

 • 30
 • 20
 • 10
 • 5
Soru 17

Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.
Buna göre
I. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.
II. Esnek çarpışmada momentum korunur.
III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.
Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 12
Soru 19

Şekildeki dairesel levha düşey düzlemde K noktası etrafında dönebilmektedir.
Buna göre hangi kuvvet levhayı tek başına döndüremez?

 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
Soru 20

Palangalar ile ilgili;
I. Sabit ve hareketli makaralardan oluşur.
II. Gemilerde, inşaatlarda yüksek katlara malzeme çıkarmada kullanılır.
III. Palangalarda makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı da artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCDCBBACACADDBADCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?