Seçmeli Fizik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekebilir?

 • Taş
 • Toprak
 • Pamuk
 • Demir
Soru 2

Günümüzdeki teknolojik aletlerde sığaçlar (kondansatörler) kullanılır.
Buna göre;
I. Bilgisayarlar
II. Cep telefonları
III. Televizyonlar
verilen bu örneklerin hangilerinde sığaç kullanılır?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 3

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlara;
I. Tahta masa
II. Jeneratör
III. Dinamo
hangileri örnek olarak verilir?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Elektrik motorları aşağıdakilerden hangisiyle çalışır?

 • Toprak
 • Meyve suyu
 • Hava
 • Elektrik
Soru 5

Transformatörler yardımıyla alternatif akımın gerilimi arttırılıp azaltılabilir.
Buna göre transformatörler aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

 • Cep telefonu şarj cihazı
 • Plastik masa
 • Pense
 • Tahta çanta
REKLAM
Soru 6

Elektrik potansiyel enerjisi ile ilgili;
I. Elektrik alanın yüklü parçacık üzerinde yaptığı iş olarak tanımlanır.
II. Elektrik potansiyel enerji vektörel bir büyüklüktür.
III. Birimi kilogramdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

K noktasında bulunan pozitif yüklü (+q) cismin L, M ve N noktalarındaki VL,VM ve VN elektrik potansiyelinin büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • VN > VM > VL
 • VL = VM = VN
 • VL > VM > VN
 • VM > VL > VN
Soru 8

Kütlesi 2.10-3 olan parçacık ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz ortamda V = 250 volt potansiyel farkı uygulanan birbirine paralel levhalar arasına şekildeki gibi serbest bırakılıyor.
Buna göre yükü 1.10-4 olan parçacık karşı levhaya kaç m/s hızla çarpar?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 9

Birbirinden 2d uzaklıkta bulunan şekildeki q ve 3q yüklü kürecikler arasındaki itme kuvveti kaç k.(q2/d2) dir?

 • 1/4
 • 3/4
 • 5/4
 • 7/4
Soru 10

Alanı 2.10-3m² ve aralarında 4.10-2m uzaklık olan armatürden oluşan kondansatörün sığası kaç Farad’tır?
(ε = 9.10-12F/m)

 • 3,5 . 10-12
 • 4,5 . 10-12
 • 7,5 . 10-12
 • 18 . 10-12
Soru 11

Şekildeki devrede KL noktaları arasındaki eş değer sığa kaç C’dir?

 • 2
 • 6
 • 8
 • 12
Soru 12

Sığası C olan bir kondansatöre uygulanan gerilim V den 3V ye çıkarılırsa sığası kaç C olur?

 • 1/2
 • 1
 • 3/2
 • 2
Soru 13

Sığaları verilen şekildeki kondansatörlerden C1 kondansatörünün taşıdığı enerji kaç joule’dür?
(1uF = 10-6F)

 • 5 . 10-3
 • 4 . 10-3
 • 3 . 10-3
 • 2 . 10-3
REKLAM
Soru 14

Pozitif yükün elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?

Soru 15

Üzerinden i akımı geçen düz bir telin d uzaklığında meydana gelen manyetik alan şiddeti B aşağıdaki hangi eşitlikle bulunur?
(K = orantı katsayısı)

 • B = K2id
 • B = Kid
 • B = K.(2i/d)
 • B = Ki/d
Soru 16

B manyetik alan içerisinde akım taşıyan düz bir tele etkiyen kuvvet ile ilgili;
I. Manyetik alanla doğru orantılıdır.
II. Akım şiddeti ile doğru orantılıdır.
III. Telin uzunluğu ile ters orantılıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Yükü 3 . 10-8C olan kürenin 3 m uzağındaki noktada oluşan elektriksel alan şiddeti kaç N/C dur?
( k = 9 . 109.(Nm2/C2) )

 • 30
 • 90
 • 270
 • 540
Soru 18

Çerçeve B Manyetik alan şiddeti B = 0,6 T olan bir ortamda yüzey alanının büyüklüğü 1 m² olan şekildeki çerçeveden geçen manyetik akı kaç Wb olur?

 • 0,2
 • 0,3
 • 0,4
 • 0,6
Soru 19

Alternatif akım ile ilgili;
I. Zamanla yönü ve şiddeti değişen akımdır.
II. Alternatif akım mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlarla üretilir.
III. Günlük yaşamımızdaki elektrik enerjisi ihtiyacımız çoğunlukla alternatif akım olarak kullanılmaktadır.
ifadelerinden hangi doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Yarıçapı 2r yükü +8q olan şekildeki kürenin K, L ve M noktalarındaki elektrik alanları EK,EL ve EM ise bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?

 • EK > EL >EM
 • EK = EL = EM
 • EM > EL = EK
 • EM > EL > EK
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDBDAACCBBCBAACBADDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?