Seçmeli Fizik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Düzgün çembersel hareket eden bir cismin saniyedeki tur sayısına frekans denir.
Buna göre bir saniyedeki tur sayısı 50 ise frekansı kaç s‒1 dir?

 • 1/50
 • 1
 • 50
 • 60
Soru 2

Düzgün çembersel hareket eden cismin bir tam turu için geçen süreye periyot denir.
Buna göre yatay düzlemde düzgün çembersel hareket eden şekildeki cismin periyodu 8 s’dir.
Cisim K noktasından ok yönünde harekete başladığına göre 8 s sonra nerede olur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 3

Düzgün çembersel hareket yapan cismin çember üzerinde birim zamanda aldığı yola çizgisel hız (θ) ve cismin yarıçap vektörünün birim zamanda daire üzerinde taradığı açıya açısal hız (ω) denir. Açısal hız ile yarıçapın çarpımı çizgisel hızı verir.
Buna göre çizgisel hız ve açısal hız arasındaki büyüklüğü veren bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • j = ω .r
 • θ = ω / r
 • ω = θ . r
 • θ = r/ω
Soru 4

Dönen cisimler hem çizgisel hız ile açısal hıza hem de çizgisel momentumla birlikte açısal momentuma sahiptir.
L = m.θ.r eşitliğiyle hesaplanır.
Buna göre;
I. dönen cismin kütlesi (m),
II. dönen cismin çizgisel hızı (θ),
III. dönen cismin çemberinin yarıçapı (r)
verilerin hangileri ile açısal momentumun büyüklüğü hesaplanabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 5

Dönerek ilerleyen cisimler hem öteleme hem de dönme hareketi yapar.
Aşağıda düzgün çembersel harekete ait günlük hayatta kullanım alanları aşağıda örnek olarak verilmiştir.
I. Rüzgar türbini hareketi
II. areket eden bisiklet
III. Çamaşır makinasının kazanının hareketi
Buna göre verilenlerden hangileri hem öteleme hem de dönme hareketini birlikte yapmaktadır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Newton’un kütle çekim kanununa göre kütleler arasında çekim kuvveti (Resim 1 ) ile hesaplanır.
Dünya ile ayın merkez noktaları arasındaki uzaklık (r) bilindiğine göre,
I. Dünya’nın kütlesine (m1) ,
II. Ay’ın kütlesine (m2) ,
III. Kütle çekim sabiti (G)
verilenlerden hangilerinin bilinmesi ile Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim kuvveti hesaplanabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Gezegenleri Güneş etrafında tutan kuvvet kütle çekim kuvvetidir.
Kepler Kanunlarına göre;
I. Her gezegen Güneş’in odak noktalarından birinde olduğu elips biçiminde bir yörüngede hareket eder.
II. Güneş’ten herhangi bir gezegene doğru çizilmiş yarıçap vektörü eşit zamanda farklı alanlar tarar.
III. Gezegenlerin periyotları büyük eksen uzunluğunun karesi ile orantılıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Yarıçapı 2 m olan çember etrafında sabit hızla dönen bir cisim saniyede 5 tur artmaktadır.
Cisim düzgün çembersel hareket ettiğine göre merkezcil ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 ’dir?
( π = 3 alınız.)

 • 5
 • 30
 • 1000
 • 1800
Soru 9

Düşey düzlemde şekildeki gibi r yarıçaplı dairesel sistemde m kütleli, θ çizgisel hızıyla hareket eden cismin ağırlığı G olup cisme K noktasında etki eden merkezci kuvvet Fm ’dir.
Buna göre cismin K noktasından düşmeden geçebilmesi için;
I. G < Fm
II. G > Fm
III. G = Fm
verilen eşitliklerden hangilerinin olması durumunda gerçekleşebilir?
(Sürtünmeler önemsizdir)

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

I. Saz çalan müzisyendeki saz telinin hareketi
II. Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
III. Düzgün doğrusal hareket eden bisikletteki çocuk
Yukarıda verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek verilebilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 11

+x ve ‒x uzaklıkları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumu O noktasıdır.
Cismin herhangi bir andaki denge konumundan uzaklığına ne ad verilir?

 • Uzanım
 • Genlik
 • Periyot
 • Frekans
Soru 12

Bir cisim K ve M noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. O noktası cismin denge konumudur. KO ve OM noktaları arasındaki uzaklık eşittir. Cisim KO arasındaki uzaklığı 2 saniyede geçiyor.
Buna göre cismin periyodu kaç s’dir?

 • 10
 • 8
 • 4
 • 2 3.
Soru 13

m Şekildeki gibi yay sabitleri k olan özdeş yaylar m kütleli, cisme paralel bağlanınca eş değer yay sabiti kaç k olur?

 • 3k
 • 2k
 • k
 • k/3
REKLAM
Soru 14

Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda uzunluğu 0,1 m olan bir ipin ucuna 100 g kütleli cisim şekildeki gibi bağlanıyor.
Bu cisim denge konumundan bir miktar ayrılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor.
Buna göre cisim periyodu kaç s’dir?
( g = 10m/s2 ve π = 3 alınız.)

 • 3
 • 1
 • 0,6
 • 0,3
Soru 15

Şekildeki yay sabiti k olan m kütleli cisim K ve M noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Cismin denge konumu L noktası olduğuna göre hangi noktalar arasında ivmesinin büyüklüğü en fazladır?

 • Yalnız K
 • Yalnız L
 • K ve M
 • K, L ve M
Soru 16

Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde şekildeki gibi doğrusal su dalgalarının dalga boyu mertebesinde bir yarıktan geçişi göstermiştir.
Buna göre doğrusal su dalgalarının çemberleşmesi olayına ne ad verilir?

 • Optik
 • Kırılma
 • Maxwell
 • Kırınım
Soru 17

İki veya daha fazla dalganın üst üste binerek dalga katarı ve dalgaların birbirine söndürmesinde düğüm çizgisi oluşmasına aynı zamanda yeni bir dalga şeklinde sonuç vermesine ne ad verilir?

 • Polarizasyon
 • Girişim
 • Fotoelektrik
 • Yansıma
Soru 18

Işık ile yapılan deneyde karanlık saçak, aydınlık saçak ve merkez aydınlık saçak genişlikleri şekildeki gibi eşittir.
Buna göre yapılan bu deneye ne ad verilir?

 • Tek yarıkta girişim
 • Çift yarıkta girişim
 • Doppler olayı
 • Elektromanyetik tayf
Soru 19

Elektrik yüklerinin ivme kazanması ile elde edilen dalgalara elektromanyetik dalga denir.
Buna göre elektromanyetik dalgalar;
I. Işık hızı ile yayılırlar.
II. ( (E/B) = C ) Elektrik alan ve manyetik alan büyüklük oranı sabittir.
III. Enerji taşırlar.
verilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıda verilen hangi fiziksel olayda ışığın davranışı sadece tanecik özelliği taşır?

 • Kırınım
 • Girişim
 • Fotoelektrik
 • Polarizasyon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CAADBDADCCABACCDBBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?