GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 1 – Test 132018-1. Dönem

SORU 1

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Güvenlik ihtiyacı
 • B) Saygı ihtiyacı
 • C) Başarma ihtiyacı
 • D) Sevgi ve ait olma ihtiyacı
SORU 2

Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kâr amacı güder.
 • B) Örgütsel birimler oluşturur.
 • C) Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • D) Doğabilecek risklerden uzak durur.
SORU 3

Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?

 • A) Yardımcı araçlar
 • B) İşletme gereçleri
 • C) Yatırım donatım malları
 • D) Üretim gereçleri ve parçaları
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?

 • A) Uyumluluk
 • B) Kararlılık
 • C) İş bitiricilik
 • D) İnisiyatif kullanma
SORU 5

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • A) Emek
 • B) Sermaye
 • C) Girişimci
 • D) Hizmetler
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

 • A) İstediği kârı elde etme hakkı
 • B) Sözleşme yapma hakkı
 • C) Meslek seçme hakkı
 • D) Mülkiyet hakkı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Satın alma gücü
 • B) Piyasanın olması
 • C) Satın alma isteğinin var olması
 • D) Geniş bir zaman dönemini kapsaması
SORU 8

Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Denetleme gizli olmalıdır.
 • B) Denetleme esnek olmalıdır.
 • C) Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • D) Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
SORU 9

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ekonomik araştırma
 • B) Teknik araştırma
 • C) Mali araştırma
 • D) Yasal araştırma
SORU 10

Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Dikkat çekme
 • B) İlginin isteğe dönüşmesi
 • C) İsteğin arza dönüşmesi
 • D) Satışın gerçekleştirilmesi
SORU 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • A) Planlama akılcı bir yöntemdir.
 • B) Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
 • C) Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
 • D) Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.
SORU 12

Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Planlama
 • B) Organizasyon
 • C) Koordinasyon
 • D) Sevk ve idare
SORU 13

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ISO 8000
 • B) ISO 9000
 • C) ISO 14000
 • D) ISO 22000
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

 • A) Mali nedenler
 • B) Sosyal nedenler
 • C) Ekonomik nedenler
 • D) Yasal nedenler
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

 • A) Ortak bir amaç olmalıdır.
 • B) Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
 • C) Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalı.
 • D) Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.
SORU 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

 • A) Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
 • B) Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
 • C) Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
 • D) KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

 • A) Emek
 • B) Mal
 • C) Tabiat
 • D) Sermaye
SORU 18

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Emek
 • B) Doğal kaynaklar
 • C) Sermaye
 • D) Üretim
SORU 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

 • A) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • B) Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
 • C) Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
 • D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
SORU 20

“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Coğrafi açıdan
 • B) Yapanlar açısından
 • C) Reklam içeriği açısından
 • D) Kullanılan araç açısından
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDDADABCBCADBABCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?