Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenlik ihtiyacı
 • Saygı ihtiyacı
 • Başarma ihtiyacı
 • Sevgi ve ait olma ihtiyacı
Soru 2

Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kâr amacı güder.
 • Örgütsel birimler oluşturur.
 • Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • Doğabilecek risklerden uzak durur.
Soru 3

Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?

 • Yardımcı araçlar
 • İşletme gereçleri
 • Yatırım donatım malları
 • Üretim gereçleri ve parçaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?

 • Uyumluluk
 • Kararlılık
 • İş bitiricilik
 • İnisiyatif kullanma
Soru 5

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • Emek
 • Sermaye
 • Girişimci
 • Hizmetler
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

 • İstediği kârı elde etme hakkı
 • Sözleşme yapma hakkı
 • Meslek seçme hakkı
 • Mülkiyet hakkı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • Satın alma gücü
 • Piyasanın olması
 • Satın alma isteğinin var olması
 • Geniş bir zaman dönemini kapsaması
Soru 8

Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • Denetleme gizli olmalıdır.
 • Denetleme esnek olmalıdır.
 • Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
Soru 9

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik araştırma
 • Teknik araştırma
 • Mali araştırma
 • Yasal araştırma
Soru 10

Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dikkat çekme
 • İlginin isteğe dönüşmesi
 • İsteğin arza dönüşmesi
 • Satışın gerçekleştirilmesi
Soru 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • Planlama akılcı bir yöntemdir.
 • Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
 • Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
 • Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.
Soru 12

Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Planlama
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
 • Sevk ve idare
Soru 13

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ISO 8000
 • ISO 9000
 • ISO 14000
 • ISO 22000
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

 • Mali nedenler
 • Sosyal nedenler
 • Ekonomik nedenler
 • Yasal nedenler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

 • Ortak bir amaç olmalıdır.
 • Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
 • Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalı.
 • Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.
Soru 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

 • Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
 • Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
 • Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
 • KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

 • Sermaye
 • Tabiat
 • Mal
 • Emek
Soru 18

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğal kaynaklar
 • Sermaye
 • Üretim
 • Emek
Soru 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

 • Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
 • Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
 • Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
Soru 20

“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Coğrafi açıdan
 • Yapanlar açısından
 • Reklam içeriği açısından
 • Kullanılan araç açısından
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDDADABCBCADBACBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?