Seçmeli Kimya 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Frekansı 1,5.107 Hz olan radyo sinyalinin dalga boyu kaç metredir?
(c = 3.108 m/s)

 • 2
 • 10
 • 20
 • 100
Soru 2

Üzerine düşen bütün ışınları soğuran, hiçbir ışını yansıtmayan cisim hangi renkte görünür?

 • Mor
 • Siyah
 • Beyaz
 • Kırmızı
Soru 3

Açısal momentum sayısı (ℓ) değeri 1 olan orbital türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • s
 • p
 • d
 • f
Soru 4

3. periyot 8A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 • 18
 • 16
 • 12
 • 10
Soru 5

Soy gazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlk üyesi He elementidir.
 • Kararlı yapıya sahiptirler.
 • 8A grubu (18. grup) elementleridir.
 • Tamamı ns2 np6 elektron dağılımı ile sonlanır.
REKLAM
Soru 6

Al2O3 bileşiğinde O (oksijen) elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 1
 • 2
Soru 7

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin günlük yaşamdaki yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Bileşik <-----> Yaygın adı

 • H2O <-----> Su
 • HNO3 <-----> Kezzap
 • HCI <-----> Tuz ruhu
 • Ca(OH)2 <-----> Kalsiyum hidroksit
Soru 8

11 g CO2 gazı kaç mol oksijen atomu içerir?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)

 • 1,5
 • 1
 • 0,5
 • 0,25
Soru 9

12,04.1022 tane Ca atomu kaç mol’dür?

 • 0,2
 • 0,5
 • 2
 • 5
Soru 10

X atomunun iki izotopundan birisinin atom kütlesi 63 akb ve doğada bulunma yüzdesi 70’dir. Diğer izotopun atom kütlesi 65 akb olduğuna göre X atomunun ortalama atom kütlesi kaç akb’dir?

 • 67,4
 • 66,1
 • 65,2
 • 63,6
Soru 11

Mol kütlesi 60 g olan bir bileşiğin en basit formülü CH2O olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C : 12 g/mol, H : 1 g/mol, O : 16 g/mol)

 • C2H2O4
 • CH4O2
 • C2H2O2
 • C2H4O2
Soru 12

CH3OH(s) + O2(g) → CO2(g) + H2O(s)
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
Soru 13

2Ca(k) + O2(g) → 2CaO(k) tepkimesi için;
I. Redoks tepkimesidir.
II. Ca indirgen maddedir.
III. O2 yükseltgen maddedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

CaC2(k)+2H2O(s)→C2H2(s)+Ca(OH)2(k)
tepkimesine göre, 128 g CaC2 ile yeterli miktarda suyun tepkimesinden kaç gram C2H2 oluşur?
(Ca : 40 g/mol, O : 16 g/mol, C : 12 g/mol, H : 1 g/mol)

 • 26
 • 52
 • 64
 • 74
Soru 15

Uluslararası birim sistemine (SI) göre basınç birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pa
 • litre
 • mol
 • torr
Soru 16

“Gerçek gazlar ____I____ sıcaklık ve düşük ____II___ koşullarında idealliğe yaklaşır.”
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II

 • yüksek <-----> hacim
 • düşük <-----> basınç
 • yüksek <-----> basınç
 • düşük <-----> hacim
Soru 17

“Avogadro Yasası”nın matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • P1.V1 = P2 .V2
Soru 18

NK’da 2,24 L hacim kaplayan CO2 gazı kaç gram’dır?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)

 • 4,4
Soru 19

Yukarıda verilen kaptaki O2 gazının yaptığı basınç kaç atm’dir?

 • 1
 • 5
 • 10
 • 20
Soru 20

Aynı koşullarda X ve Y gazlarından; X gazı gözenekli bir engelden boşluğa 60 saniyede, Y gazı 360 saniyede efüzlenmektedir.
Buna göre Y gazının mol kütlesi kaç g/mol olur?
(X : 1 g/mol)

 • 60
 • 36
 • 10
 • 6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBADADCADDCDBACCDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?