Seçmeli Kimya 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?

 • Fe°(k) → Fe2+(suda) + 2e-
 • Cu2+(suda) + 2e- → Cu°(k)
 • Ag+(suda) + e- → Ag°(k)
 • Zn2+(suda) + 2e- → Zn°(k)
Soru 2

Na, Cu, H2, F2 gibi atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamağı kaçtır?

 • -7
 • -5
 • -3
 • 0
Soru 3

“Asidik redoks tepkimelerinde, hidrojen atomunun eksik olduğu tarafa eksik olan hidrojen atomu sayısı kadar _________ eklenir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • O2-
 • H+
 • Br-
 • Na+
Soru 4

Şekildeki pil devresinde ★ ile gösterilen devre elemanlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Voltmetre
 • Ampermetre
 • Elektrot
 • Üreteç
Soru 5

Li+ + e- → Li(k)
E° = -3,04 V olduğuna göre;
Li(k) → Li+(suda) + e- yarı tepkimesinin E° değeri kaç V olur?

 • -6,08
 • -3,04
 • -1,52
 • +3,04
REKLAM
Soru 6

Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E° = -0,76V
2H+(suda)+2e- → H2(g)E° = 0,00 V
olduğuna göre;

Zn(k) + 2H+(suda) → Zn2+(suda) + H2(g)
tepkimesinin E° hücre değeri kaç V olur?

 • +0,76V
 • 0,00V
 • -0,76V
 • -1,76V
Soru 7

Aşağıda verilen hücre diyagramına göre;
Ni(k)|Ni2+(suda)(1M)|Ag+(suda)(1M)|Ag(k)
I. Ni elektrot, anottur.
II. Ag elektrot, katottur.
III. Ni metali, yükseltgenmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Yaygın olarak otomobillerde kullanılan pil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gümüş - çinko pili
 • Nikel - kadminyum pili
 • Kurşun - asit pili (akü)
 • Lityum - iyon pili
Soru 9

İçinde AgNO3 çözeltisi bulunan elektroliz hücresinde 1 mol Ag metali açığa çıkarmak için gereken elektrik yükü miktarı kaç C olur?
(Ag+(suda)+e- → Ag(k), 96485C = 1F)

 • 38594
 • 48242
 • 96485
 • 192570
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyonuna örnek verilemez?

 • Demirin paslanması
 • Demirin boyanması
 • Gümüşün kararması
 • Bakır üzerinde yeşil tabaka oluşması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir?

 • CH4
 • NaOH
 • HNO3
 • NH3
Soru 12

I. Elmas
II. Grafit
III. Fulleren
Yukarıda verilenlerden hangileri karbon elementinin allotroplarıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

CH4 bileşiğinin Lewis Formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)

REKLAM
Soru 14

Yukarıda yapı formülü verilen H2O molekülünde oksijen atomunun yapmış olduğu hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 8O)

 • sp
 • sp2
 • sp3
 • sp4
Soru 15

VSEPR gösterimi AX2 şeklinde olan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
( 1H, 4Be, 6C, 7N, 8O)

 • BeH2
 • H2O
 • NH3
 • CH4
Soru 16

CH3 ▬ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alken
 • Keton
 • Eter
 • Alkol
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “eter” sınıfına ait bir bileşiktir?

 • CH3 ▬ O ▬ CH3
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi C5H12 bileşiğinin izomeri değildir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH2 ▬ CH2 ▬ CH3
 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH3
Soru 19

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 20

Verilen bileşiğin fonksiyonel grup izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH2 ▬ OH
 • CH3 ▬ CH2 ▬ O ▬ CH3
 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH3
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCDADCCBADBCADDBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?