Seçmeli Kimya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi aromatik bileşiktir?

 • C2H6
 • C2H2
 • C4H8
Soru 2

Alkanların ilk üyesi olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH4
 • C2H6
 • C3H8
 • C4 H10
Soru 3

Yukarıdaki bileşiğin IUPAC kurallarına göre adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2‒metan bütan
 • 4‒etil bütan
 • 2‒metil bütan
 • 4‒etan bütan
Soru 4

Alkenler ile ilgili;
I. Doymamış hidrokarbonlardır.
II. Genel formülü CnH2n şeklindedir.
III. Yapısında en az bir tane ikili bağ (C = C) vardır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

“cis‒2‒büten” bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

Metal sanayisinde metallerin kesilmesi işleminde kullanılan, alkinlerin en yaygın kullanım alanı olan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4‒metil ‒ 2 ‒ pentin
 • 3 ‒ metil ‒ 1 ‒ büten
 • Asetilen
 • 2 ‒ metil bütan
Soru 7

Yukarıdaki formülü verilen naftalin bileşiği ile ilgili;
I. İki benzen halkasının bağlanmasıyla oluşmuştur.
II. Yünlü kumaşlarda güve koruyucu olarak kullanılır.
III. Kendine özgü keskin kokusu vardır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi alkol bileşiği değildir?

 • H – OH
 • CH3 – OH
 • CH3 – CH2 – OH
 • CH3 – CH2 – CH2 – OH
Soru 9

“Fermantasyon yöntemi ile sadece _________ elde edilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Glikoz
 • Etil alkol
 • Karbonhidrat
 • Amino asit
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “asimetrik eter” olarak sınıflandırılabilir?

 • CH3 ▬ O ▬ CH3
 • C2H5 ▬ O ▬ C2H5
 • CH3▬CH2▬O▬CH2▬CH3
Soru 11

Verilenlerden hangileri aldehit bileşiğidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 12

En küçük keton olan, ojelerin çıkartılması için de kullanılan “dimetil keton” bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benzofenon
 • Aseton
 • Pentanon
 • Bütanon
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi meyve asidi değildir?

 • Tartarik asit
 • Sitrik asit
 • Malik asit
 • Nitrik asit
REKLAM
Soru 14

Arıların petek yapmak için salgıladıkları yumuşak ve sarı renkli doğal madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bal mumu
 • Lanolin
 • Metil format
 • Etil etanoat
Soru 15

Yukarıda verilen molekülde kaç tane asimetrik karbon (C) atomu vardır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 16

I. Mazot
II. Benzin
III. LPG
Verilenlerden hangileri ham petrolden elde edilir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bitkisel yağ değildir?

 • Ayçiçeği yağı
 • Zeytinyağı
 • Tereyağı
 • Fındık yağı
Soru 18

Yukarıdaki formül hangi bileşiğe aittir?

 • Sabun
 • Gliserin
 • Lesitin
 • Eter
Soru 19

I. Polietilen
II. Polistiren
III. Polivinil klorür
Yukarıda verilen maddelerden hangileri polimerdir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit bileşiğidir?

 • Sellobiyoz
 • Glikoz
 • Maltoz
 • Nişasta
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACDBCDABCCBDABDCADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?