Seçmeli Mantık 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz?

 • Su normal koşullar altında 100 ºC’de kaynar.
 • Madenler ısıtılınca genleşir.
 • Hiçbir insan kedi değildir.
 • Kar beyazdır.
Soru 2

Aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen özelliklerinden yola çıkarak özelden özele doğru izlediği yoldur. Bu durumda, bir nesne ya da olay hakkında ileri sürülen bir yargı, ona benzeyen başka bir nesne ya da olay için de geçerlidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akıl yürütme
 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Analoji
Soru 3

• Bütün işçiler üretkendir.
• Kemal işçidir.
• O hâlde ...
Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Kemal de üretkendir.
 • Kemal üretken değildir.
 • İşçiler de çalışkandır.
 • Kemal üretken bir işçi değildir.
Soru 4

• İki karşıt önermeden birinin yanlışlığı diğerinin doğruluğunu gerektirir.
• A aynı zamanda B olamaz.
Verilen özellikler aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisine aittir?

 • Özdeşlik
 • Çelişmezlik
 • Yeter - neden
 • Üçüncü durumun olanaksızlığı
Soru 5

Mantığı sistemli bir bilgi alanı haline getiren ve mantığın kurucusu olarak anılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabi
 • İbn-i Sina
 • Aristoteles
 • R. Descartes
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tek tek ele alınışlarına göre kavram çeşitlerinden değildir?

 • Tekil ve genel kavramlar
 • Somut ve soyut kavramlar
 • Olumlu ve olumsuz kavramlar
 • Özlük ve ilintilik kavramlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavrama örnek verilebilir?

 • Asker
 • Sendika
 • Memur
 • Ağaç
Soru 8

“İnsan” genel kavramının tekil hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Ayşe
 • Kırmızı
 • Minnoş
 • Karanfil
Soru 9

Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin gerçekliği yoktur?

 • İnsan
 • Kaf Dağı
 • Kedi
 • Kayısı
Soru 10

Varlık → Canlı → Bitki → Ağaç → Meşe
Verilen sıralamada kaplamı ve içlemi en fazla olan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meşe - Ağaç
 • Canlı - Bitki
 • Varlık - Canlı
 • Varlık - Meşe
Soru 11

• Bazı öğretmenler kadındır.
• Bazı kadınlar öğretmendir.
Verilen örnekte aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?

 • Eşitlik
 • Ayrıklık
 • Eksik girişimlilik
 • Tam girişimlilik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi beş tümel kavramları arasında yer almaz?

 • Nelik
 • Ayırım
 • Özgülük
 • Cins
Soru 13

I. Bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir.
II. Öze ait özelliklerin araştırılmasıdır.
III. Kısır döngü bulunmamalıdır.
Tanım kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir?

 • Vay canına!
 • İnsan nasıl insan oldu?
 • Kuş beslenen bir varlıktır.
 • Üniversiteye gireceksen kitap oku.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yargının kipliğine göre önerme çeşitleri arasında yer almaz?

 • Yalın
 • Mümkün
 • Zorunlu
 • Olumlu
Soru 16

Bileşikliği gizli olan önermelerde, önermenin bileşikliği biçiminden değil içerik ve anlamından anlaşılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşikliği gizli olan bir önerme değildir?

 • Benim dışımda herkes gitti.
 • Ayşe öğretmen olursa çok başarılı olur.
 • Bir ay öncesine kadar derslerim çok iyiydi.
 • Sadece insanlar başkasını öldürmeden yaşayabilirler.
Soru 17

Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Kıyas
 • Öncül
 • Çelişki
 • Döndürme
Soru 18

Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.

Buna göre “Hiçbir papatya güzel değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bazı güzeller papatyadır.
 • Bütün papatyalar güzeldir.
 • Hiçbir güzel papatya değildir.
 • Bütün güzeller papatyadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bileşik kıyas çeşitlerinden biri değildir?

 • Sorit
 • Basit kıyas
 • Karma kıyas
 • Zincirleme kıyas
Soru 20

Bütün insanlar değerlidir.
Şermin insandır.
O hâlde Şermin değerlidir.
Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün
 • insan
 • Şermin
 • değerli
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABCDBABDCADCDBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?